In het collegeprogramma staat wat burgemeester en wethouders de komende 4 jaar willen doen.

Het college wil een vitaal Krimpenerwaard. Dat is een samenleving die sterk, gezond en levendig is. Zo kunnen we veranderingen en ontwikkelingen aan.

Daarom werkt het college aan acties en beleid die bijdragen aan vitale inwoners en gemeenschappen, vitale kernen en een vitaal buitengebied. Dat kunnen we niet zonder u. Niet zonder onze inwoners, ondernemers en andere organisaties.

U leest in het collegeprogramma wat onze doelen zijn en wat we daarvoor gaan doen.

Icoon van 2 personen in gesprek

Dienstverlening en samenwerking

 1. We verbeteren de manier waarop we diensten verlenen op een manier die inwoners  prettig vinden ►Meer informatie
 2. We werken bij plannen en ideeën meer en beter samen met inwoners en ondernemers ►Meer informatie
 3. We werken toe naar de bouw van één nieuw gemeentehuis ►Meer informatie
 4. De geldzaken van de gemeente houden we goed op orde ►Meer informatie
 5. Samen kom je verder. Daarom werken we samen met andere overheden ►Meer informatie
 6. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. We zorgen ervoor dat mensen graag bij ons werken ►Meer informatie
Icoon van een veilig huis

Veiligheid en bereikbaarheid

 1. We maken het voor criminelen moeilijker om bedrijven en diensten te gebruiken voor strafbare zaken ►Meer informatie
 2. We werken aan een veilige Krimpenerwaard. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties ►Meer informatie
 3. We informeren inwoners en bedrijven over hoe om te gaan met digitale gevaren ►Meer informatie
 4. We willen de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard verbeteren. We werken daarom samen met andere gemeenten, de regio, het Rijk en de provincie. Dat gaat dan over bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer ►Meer informatie
 5. We zorgen dat onze wegen nog veiliger worden. Ook moedigen we veilig verkeersgedrag aan ►Meer informatie
Icoon van 2 personen die hand schudden

Leren, ondernemen en ontspannen

 1. We zorgen dat banen en mensen die werk zoeken beter op elkaar aansluiten. Dat doen we samen met scholen en bedrijven ►Meer informatie
 2. We willen dat boeren weer vertrouwen hebben in de toekomst. Daar werken we samen met boeren en andere overheden aan ►Meer informatie
 3. We geven lokale bedrijven meer ruimte om zich duurzaam te ontwikkelen ►Meer informatie
 4. We moedigen aan dat meer voedsel uit de Krimpenerwaard direct bij de klant komt ►Meer informatie
 5. We helpen mee om winkelgebieden aantrekkelijk en leuk te houden ►Meer informatie
 6. We zorgen voor veilige en gezonde scholen. We willen dat veel kinderen dichtbij naar school kunnen. We maken hiervoor afspraken met scholen ►Meer informatie
 7. We willen dat meer (jonge) mensen meedoen met kunst en cultuur. Ook herken je in de kunst en cultuur de eigen kern of de eigen geschiedenis ►Meer informatie
 8. We zorgen dat inwoners in de omgeving kunnen sporten en bewegen. We moedigen meer bewegen aan om zo langer gezond te blijven ►Meer informatie
 9. We willen graag dat meer mensen de Krimpenerwaard voor meer dagen bezoeken. We denken mee met plannen die hiervoor zorgen ►Meer informatie
Icoon van ondersteunende hand

Sociaal Domein

 1. We zorgen voor meer ontmoeting in de kernen. Jong en oud voelen zich daardoor minder eenzaam. We willen dat meer mensen steun bij elkaar kunnen vinden, dichtbij huis. Bij buren, familie, mantelzorgers en vrijwilligers ►Meer informatie
 2. We helpen inwoners om gezonder te leven. We voeren acties uit om bijvoorbeeld roken en het gebruik van drank en drugs te verminderen ►Meer informatie
 3. We zorgen dat meer mensen zich verbonden voelen met elkaar. Meer mensen voelen zich veilig in hun kern, wijk of gezin. En meer inwoners voelen dat ze erbij horen ►Meer informatie
 4. We zorgen dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving. We helpen bij schulden ►Meer informatie
 5. We proberen te voorkomen dat inwoners zorg nodig hebben. Dat doen we door voorlichting te geven. En we zorgen ervoor dat problemen vroeg in beeld zijn en mensen de juiste hulp vinden. Ook maken we het netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers sterker ►Meer informatie
Icoon met boom en bloem

Klimaat en Omgeving

 1. We zorgen dat de buitenruimte beter tegen klimaatverandering kan (hitte, droogte, bij veel regen ineens). We richten de buitenruimte daarom anders in. Dat doen we samen met inwoners en ondernemers ► Meer informatie
 2. We willen minder fossiele energie gebruiken, zoals olie en gas. Dat is energie die op kan raken en schadelijk is voor het milieu. En we willen meer hernieuwbare energie gebruiken. Dat is energie die nooit opraakt omdat het uit een natuurlijke bron komt. ► Meer informatie
 3. We willen meer grondstoffen uit afval gebruiken. Daarom moedigen we inwoners aan om afval nog beter te scheiden. En we starten met de bouw van één afvalbrengstation (milieustraat).  ► Meer informatie
 4. We willen meer soorten planten en dieren in de Krimpenerwaard. Dat willen we bereiken samen met inwoners, andere overheden en natuurorganisaties. ► Meer informatie
 5. We zetten ons in om de bodemdaling te verminderen. Dat doen we in het buitengebied samen met boeren, waterschappen en de provincie. In de kernen doen we proeven als we onze wegen bouwen en onderhouden. We leren ook van andere gemeenten ►Meer informatie
 6. De openbare ruimte is van ons allemaal. We betrekken inwoners bij het onderhoud van de openbare ruimte ►Meer informatie
Icoon van een huis

Wonen en bouwen

 1. We willen de Krimpenerwaard sterk, gezond en levendig houden. We zorgen dat onze inwoners goed kunnen leven, wonen en werken ►Meer informatie
 2. We willen de kernen sterk, gezond en levendig houden. Daarom willen we de voorzieningen op peil houden. En we zorgen voor meer ruimte voor wonen en werken. We kijken wat elke kern nodig heeft ►Meer informatie
 3. We willen zorgen dat er meer en sneller woningen worden gebouwd ►Meer informatie
 4. We zoeken uit of we 100 plaatsen voor de (nood)opvang van asielzoekers, statushouders of andere vluchtelingen kunnen maken. Dat doen we als het Rijk ons dat vraagt ► Meer informatie
 5. We willen het buitengebied sterker maken. Daarom zoeken we samen met boeren naar kansen. Zo werken we samen aan vertrouwen in de toekomst ►Meer informatie