Gemeentegids

In de online gemeentegids van de gemeente Krimpenerwaard kunt u de adresgegevens van verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in de gemeente vinden.

Naar de gemeentegids

Papieren gids

De gemeentegids wordt hele gemeente gemeente bezorgd. Adressen met een ‘nee/nee’- en ‘nee/ja-sticker’ ontvingen geen gemeentegids. Hiertoe is besloten omdat steeds meer mensen hun informatie via de digitale weg zoeken. Uiteraard zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil een papieren gids kan aanvragen.

Heeft u nog geen gemeentegids ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de uitgever Akse Media via e-mail: info@aksemedia.nl onder vermelding van ‘Krimpenerwaard’. U kunt ook bellen naar 0223-668877.

Gemeentegids bij visuele beperking

De gemeentegids is ook beschikbaar in een speciale versie voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken. 

Naar de toegankelijke gemeentegids