Nieuws voor ondernemers

Nieuws voor ondernemers

  • Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Schoonhoven 2019-2024

    Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een aantal winkelstraten of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente.

  • De opmaat naar duurzaam inkopen

    De gemeente Krimpenerwaard wil graag samenwerken met leveranciers die oog hebben voor duurzaamheid. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders eind 2017 het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.