De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente op TenderNed(externe link).

(externe link)
Bekijk het filmpje over inkopen en aanbesteden op YouTube.

Actueel overzicht

Om op de hoogte te zijn van de lopende Nationale- en Europese aanbestedingen van de gemeente Krimpenerwaard, kunt u zich eenvoudig ‘registeren als gebruiker’ bij TenderNed. Wanneer u vervolgens ingelogd bent, kunt u bij het tabblad ‘Aankondigingen’ boven aan de pagina, kiezen voor gemeente Krimpenerwaard als Aanbestedende dienst. Bij de sluitingsdatum kunt u vervolgens kiezen voor ‘openstaande aanbestedingen’. Met deze instellingen treft u een actueel overzicht aan van de openstaande Nationale- en Europese aanbestedingen van de gemeente Krimpenerwaard.

Om nog gemakkelijker op de hoogte te blijven van de lopende aanbestedingen kunt u, wanneer u ingelogd bent, ook een interesseprofiel aanmaken. U doet dit onder het kopje ‘instellingen’  en vervolgens kiest u voor ‘persoonlijk’ en ‘interesseprofiel’. Wanneer u dit ingesteld heeft, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de voor u relevante (en ingestelde) aankondigingen.

Social Return On Investment

Bent u ondernemer of werkgever en wilt u een opdracht uitvoeren voor de gemeente? Dan vragen wij u om Social Return (SROI) toe te passen. Bij opdrachten boven een bepaald bedrag is het zelfs verplicht. Op deze pagina leest u meer over Social Return, tips om de offerte of aanbesteding te maken en de stappen die u moet nemen nadat u de opdracht heeft gekregen.

Wat is Social Return?

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de inwoners’. Met Social Return geeft u als opdrachtnemer van de gemeente, aan mensen die moeilijk werk kunnen vinden de kans om bij uw bedrijf te komen werken of te leren hoe zij het werk moeten doen.

In een aanbesteding maken de gemeente en uw bedrijf bijvoorbeeld een afspraak over hoe u zorgt voor extra banen en hulp biedt aan mensen die werk zoeken. U kunt Social Return zien als een manier van duurzaam inkopen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de bedoeling dat uw investering in Social Return niet alleen financiële, maar ook sociale winst oplevert. De gemeente vraagt aan opdrachtnemers of verplicht ze om een deel van de opdrachtwaarde te gebruiken voor Social Return: extra banen of plekken om ervaring op te doen voor mensen die daarbij hulp nodig hebben. We zien Social Return graag terug in uw offerte, aanbestedingsdocument of bestek. 

Hoe werkt het?

Als u de opdracht heeft gekregen, nemen we Social Return op in het contract, het bestek of aanbestedingsleidraad. Zo zorgen we ervoor dat de verplichting is vastgelegd en dat u Social Return ook echt gaat toepassen.

Het WerkgeversServicepunt Midden-Holland (WSP) voert Social Return uit. Binnen het WSP is er een Social-Returnloket. De medewerkers van het loket kunnen u goed adviseren hoe u Social Return het beste kunt toepassen:

  • Wat is de 1e stap die u moet zetten?
  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe kunt u de nieuwe medewerkers begeleiden?
  • Kunnen zij het werk uitvoeren?
  • Hoe bereidt u uw eigen medewerkers hierop voor?

Het Social-Returnloket van het WSP controleert de uitvoering van de opdracht en of een bedrijf zich aan de afspraken houdt.

Voorwaarden

De vraag of verplichting om Social Return toe te passen, geldt voor opdrachtnemers van de gemeente die een opdracht in de vorm van dienstverlening of bouwwerkzaamheden uitvoeren. Social Return is verplicht bij een opdracht of aanbesteding vanaf € 150.000,- voor dienstverlening en € 300.000,- voor bouwwerkzaamheden. We kijken hierbij altijd naar de contractwaarde over de hele looptijd van de opdracht. Bij opdrachten met een lagere contractwaarde is Social Return niet verplicht, maar kunt u dit natuurlijk wel toepassen. Zeker als de werkzaamheden van de opdracht heel geschikt zijn voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden.

Voor diensten geldt, dat u minimaal 5% van de contractwaarde moet investeren in Social Return. Voor bouwwerkzaamheden is dat minimaal 2%. We kijken hierbij naar de contractwaarde en niet naar de loonsom. Maatwerk is mogelijk: hoe meer maatwerk u toepast op het onderdeel Social Return als u de aanbesteding voorbereidt, hoe groter de kans dat een percentage of gevraagde Social-Return-inspanning realistisch is en past bij de situatie in de praktijk.

Meer informatie

Heeft u een vraag over een aanbesteding? Dan kunt u een e-mail sturen naar inkopers van de gemeente via inkoop@krimpenerwaard.nl. Voor vragen over Social Return kunt u terecht bij de coördinator Social Return via socialreturn@wspmiddenholland.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 0182.