Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2023-2026, de eerste van ons nieuwe college, aan de gemeenteraad aangeboden. Ondanks dat we leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid, zijn we er in geslaagd een sluitende begroting aan te bieden. We zijn er trots op dat in deze begroting onze ambities uit het collegeprogramma 'Vitaal vooruit!' zijn verwerkt, het voorzieningenniveau op peil is gebleven en dat de lokale lasten alleen toenemen met inflatiecorrectie. Hierdoor blijven de woonlasten gemiddeld nog steeds lager dan die van gemeenten in de regio en het landelijk gemiddelde."

Bekijk het onderstaande document met betrekking tot alle inkomsten en uitgaven van de gemeente. Oudere documenten vindt u in het webarchief(externe link).