Veel ondernemers in de gemeente Krimpenerwaard ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Op deze pagina vindt u links en informatie over bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar u gebruik van kunt maken. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.

Heeft u vragen over de regelingen voor ondernemers? Neem dan telefonisch contact met ons op.

 • Yannick Six: 06 20 99 87 95
 • René Kuzee: 06 22 83 73 75

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze lockdown worden geraakt, in de laatste weken van het kwartaal. Het kabinet voert geen voorraadvergoeding in voor de horeca en detailhandel. Zo'n regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om op tijd steun te verlenen.

Aanvraagperiode

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% in het vierde kwartaal, kunnen direct TVL aanvragen. De aanvraagperiode loopt tot 11 februari 2022,17.00 uur.

Er wordt ook gewerkt aan een TVL Q1 2022. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het maximale omzetverlies, waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen, gaat omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de subsidiehoogte van het vierde kwartaal (2021) en het eerste kwartaal (2022) wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies. Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Steun aan zelfstandig ondernemers

Het kabinet vindt het ook belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandig ondernemers. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd ingevoerd, om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Vanaf oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd, tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tozo staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd, van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking, tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Regelingen voor specifieke sectoren

 • Landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
  Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij hebben te maken met minder vraag vanuit de horeca en/of evenementen. Het kabinet komt deze sectoren met verschillende maatregelen tegemoet. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
   
 • Culturele en creatieve sector
  Door corona zijn theaters, musea en monumenten lange tijd dicht geweest. Dat had gevolgen voor de inkomsten van culturele instellingen. En voor mensen die in de culturele en creatieve sector werken. Het demissionaire kabinet heeft hen ondersteund met verschillende maatregelen. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Time-out-arrangement (TOA)

Het kabinet heeft een kredietfaciliteit (TOA-krediet) bij Qredits geïntroduceerd bij de organisatie Qredits. Deze is bedoeld voor ondernemers met schulden, die hun bedrijf willen doorstarten vanuit de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Hulp bij geldzorgen

Komt u steeds vaker geld tekort en lukt het u niet om uw rekeningen te betalen? Zoek dan hulp voor uw problemen groter worden. Verschillende partijen in de gemeente Krimpenerwaard kunnen u helpen om een oplossing te zoeken voor uw geldzorgen.

Wegwijzer naar werk 

Bent u ondernemer en moest u stoppen met uw bedrijf vanwege de coronacrisis? Wilt u uw bedrijf anders inrichten? Of zoekt u begeleiding bij het vinden van ander of nieuw werk? RMT Midden-Holland is uw wegwijzer naar werk en biedt gratis hulp om weer aan het werk te komen. Deze hulp kan bestaan uit:

 • Coaching of begeleiding
 • Loopbaanadvies
 • (Om)scholing
 • Praktijkleren
 • Hulp bij schulden

RMT Midden-Holland biedt maatwerk. Afhankelijk van de situatie bekijkt u samen met uw adviseur wat nodig is om weer aan het werk te komen (of te blijven). Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met RMT Midden-Holland via info@rmtmiddenholland.nl of kijk op rmtmiddenholland.nl.

Meer informatie

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat informatie over ondernemen en werken in coronatijd.

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel staat een wegwijzer voor ondernemers, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers. De KvK heeft ook een Coronaloket. Dat is telefonisch bereikbaar via 0800 - 2117.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

MKB-Nederland

Op de website van MKB-Nederland is alle informatie over het coronavirus gebundeld.

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

Communicatiemiddelen voor anderstaligen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen (posters) voor anderstaligen. Die kunt u gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.