Hulp voor ondernemers

Bent u ondernemer en maakt u zich zorgen over uw financiën? Op deze pagina leest u hoe de gemeente kan helpen.

Meedoenregeling

Als gemeente bieden wij u een tegemoetkoming aan, zodat u bijvoorbeeld een Rotterdampas of bibliotheekabonnement kunt aanschaffen, of een cursus of workshop kunt volgen. De bijdrage is € 300,- en kan elke 12 maanden worden aangevraagd. U bent vrij om de tegemoetkoming naar eigen wens te gebruiken.

Tegemoetkoming aanvragen Partnerverklaring

Wat heeft u nodig?

  • Kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Kopie bewijs inkomen van uzelf en van uw eventuele partner van de maand voorafgaand aan de aanvraag
  • Kopie van bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw eventuele partner en kinderen tot 18 jaar van de maand voorafgaand aan de aanvraag;
  • Kopie bewijs schulden (niet ouder dan 2 maanden)

Bijstand voor zelfstandigen

In bepaalde gevallen kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Bijstand voor zelfstandigen is er voor ondernemers die een nieuw bedrijf starten of als uw bedrijf (tijdelijke) financiële problemen heeft.

Hulp bij geldzorgen

Komt u steeds vaker geld tekort en lukt het u niet om uw rekeningen te betalen? Zoek dan hulp voor uw problemen groter worden. Verschillende partijen in de gemeente Krimpenerwaard kunnen u helpen om een oplossing te zoeken voor uw geldzorgen.

Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende regelingen bij een laag inkomen die u en uw gezin helpen om rond te komen.

Wegwijzer naar werk 

Bent u ondernemer en zit uw bedrijf in zwaar weer? Bent u gedwongen na te denken over de volgende stap? Het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Holland (RMT) helpt u graag verder. Het RMT is uw wegwijzer naar werk en biedt gratis hulp om weer aan het werk te komen. Deze hulp kan bestaan uit:

  • Coaching of begeleiding
  • Loopbaanadvies
  • (Om)scholing

Het RMT Midden-Holland biedt maatwerk. Afhankelijk van de situatie bekijkt u samen met uw adviseur wat nodig is om weer aan het werk te komen (of te blijven). Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met RMT Midden-Holland via info@rmtmiddenholland.nl of kijk op rmtmiddenholland.nl

Time-out-arrangement (TOA)

Het kabinet heeft een kredietfaciliteit (TOA-krediet) bij Qredits geïntroduceerd bij de organisatie Qredits. Deze is bedoeld voor ondernemers met schulden, die hun bedrijf willen doorstarten vanuit de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).