Melding doen

Meldingen

Melding openbare ruimte

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. 

U kunt bij de gemeente een melding indienen over:

  • Afval of grofvuil
  • Kapotte straatverlichting
  • Asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • Voetpaden en fietspaden
  • Pleinen, speelplaatsen en rotondes
  • Stoplichten
  • Verkeersborden en -tekens
  • Straatmeubilair, zoals zitbanken
  • Verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
  • Vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
Melding doen