Gemeenteraad

Gemeenteraadsleden zijn gekozen leden die de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen. Commissieleden vertegenwoordigen hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen, zoals werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, sport, welzijn of verkeer.

Groepsfoto gemeenteraad