Wat is het?

In Nederland is het geocaching, het schatzoeken met GPS aan de hand van geografische coördinaten, een snelgroeiende recreatieve activiteit. Ook in de Krimpenerwaard worden steeds meer geocaches (schatten) verstopt en gezocht.

De gemeente Krimpenerwaard staat open voor deze leuke en sportieve activiteit maar wil voorkomen dat een wildgroei aan caches op gemeentelijk terrein ontstaat. Dit komt de activiteit niet ten goede en kan leiden tot overlast, onveilige situaties en druk op het openbare gebied, wijken en/of de natuur.

Hoe werkt het?

Voor het plaatsen van een cache is geen vergunning of ontheffing nodig. De gemeente Krimpenerwaard heeft echter wel een aantal spelregels opgesteld.

Voorwaarden

Een cache mag worden geplaatst als dat gebeurt volgens onderstaande voorwaarden:

  • Er mogen geen caches op of aan gemeentelijke bomen worden aangebracht zonder vergunning (meer informatie zie bomenverordening);
  • De gemeente Krimpenerwaard houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. De gemeente kan en mag een cache (laten) weghalen als blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen;
  • Er mag geen schade of hinder veroorzaakt worden in de natuur of aan gemeentelijke eigendommen;
  • De locatie van de cache is te bereiken via de openbare weg of openbare paden;
  • Een cache mag geen nadelig effect hebben of de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid van de openbare weg of een storend effect voor het stadsbeeld van de gemeente Krimpenerwaard zijn;
  • Er mag niet met gereedschap diep in gemeentegrond gegraven worden;
  • Een particulier terrein waarop gebouwen staan en waarin mensen verblijven (zoals een woning, school of bedrijf) mag geen overlast hebben van het geocachen;
  • De persoon die de cache aanbrengt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar cache. Met de plaatsing van een cache ontziet de eigenaar de gemeente Krimpenerwaard van iedere aansprakelijkheid die als gevolg van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache kan ontstaan.

Als u twijfelt over de eigendom van de grond waarin u de cache wilt plaatsen, neem dan contact op met de gemeente Krimpenerwaard.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Krimpenerwaard.