Geocaching

Algemeen

Geocaching is een speurtocht naar schatten (caches) op basis van GPS coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone) kun je de caches gaan zoeken. 

Procedure

U mag zonder vergunning cache(s) verstoppen in verband met het spel geocaching. Wel gelden er een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U volgt de richtlijnen van Stichting Geocaching Nederland.
  • Als u de cache(s) verstopt op particuliere grond of water, moet u toestemming hebben van de eigenaar.
  • U mag geen cache(s) plaatsen langs doorgaande wegen, bij funderingen van bruggen en kunstwerken, invloedsfeer van het spoor, afsluitergroepen en binnen de kroonprojectie van bomen.
  • U bent verantwoordelijk voor de (verkeers)veiligheid van uzelf en deelnemers aan het spel tijdens het plaatsen van en zoeken naar de cache(s).
  • De gemeente is als eigenaar van de grond niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of tenietgaan van de cache(s).
  • Bij het verwijderen van de cache(s) laat u de locatie in de oorspronkelijke staat achter.
  • Aanwijzingen van de Boa’s, politie of andere overheidsdiensten volgt u op.

Contact

Heeft u vragen of twijfelt u over de voorwaarden bij geocaching? Neem dan contact op met Stichting Geocaching Nederland.