Wat is het?

Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke effecten en beleidsdoelen die de gemeente wil realiseren. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook kunt u digitaal uw subsidieaanvraag indienen.

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2020 - eHerkenning

Aanvragen jaarlijkse subsidie 2020 - DigiD

Doorgeven subsidieverantwoording 2018 - eHerkenning

Doorgeven subsidieverantwoording 2018 - DigiD

Aanvragen eenmalige subsidie 2019 - eHerkenning 

Aanvragen eenmalige subsidie 2019 - DigiD

Soorten subsidies

Jaarlijkse subsidie

De jaarlijkse subsidie wordt gegeven voor activiteiten met een structureel karakter voor een of meerdere kalenderjaren. De subsidieregeling geeft inhoudelijke invulling aan het beleid waar de gemeente voor staat. De subsidieregeling kent negen thema’s, namelijk:

 • eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid;
 • financiële zelfredzaamheid;
 • opgroeien en opvoeden;
 • onderwijs;
 • participatie, scholing en integratie;
 • cultuur;
 • vroegschoolse educatie;
 • recreatie en toerisme;
 • economie en ondernemers

De gemeente werkt aan Cultuurbeleid en bepaalt daarmee haar koers. De gemeente verleent om die reden binnen het thema cultuur voor 2020 slechts maximaal een éénjarige subsidie.

U heeft tot uiterlijk 1 juni 2019 de tijd om uw subsidie-aanvraag 2020 in te dienen

U kunt vanaf 1 april 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020.
Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u uiterlijk 1 juni 2019, voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarvoor de subsidie aangevraagd wordt, indienen.

Het thema sport staat niet meer op het subsidie-aanvraagformulier

Het thema sport is niet meer terug te vinden op het subsidie-aanvraagformulier 2020. De reden hiervan is dat sportverenigingen voortaan met al hun vragen terecht kunnen bij Team Sportservice Krimpenerwaard. Team Sportservice Krimpenerwaard helpt verenigingen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. De verenigingsadviseur denkt met u mee en zoekt samen met u naar mogelijkheden.

Heeft u een idee hoe u inwoners aan het bewegen kunt krijgen? Of wilt u weten wat Team Sportservice Krimpenerwaard voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Sean van Domburg via svandomburg@teamsportservice.nl.

Eenmalige subsidie

De eenmalige subsidie wordt gegeven voor incidentele activiteiten die niet onder één van de negen thema’s uit de subsidieregeling vallen. Heeft u een nieuw initiatief, dan kunt u een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie. Kijk eerst goed of de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder een bestaand thema valt. Is dit het geval, dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Let er wel op dat u de jaarlijkse subsidie voor een activiteit in 2020 voor uiterlijk 1 juni 2019 aanvraagt.

Een aanvraag voor een eenmalige subsidie kunt u het hele jaar indienen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, neemt u dan contact op medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.

U wilt subsidie aanvragen voor 2020

U heeft in 2018 subsidie ontvangen en u wilt verantwoording afleggen


Jubilea verenigingen

Er zijn twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor een jubileum:

 1. Eenmalige subsidie (voor sport-, kunst- en cultuurverenigingen)
 2. Jaarlijkse subsidie (voor kunst- en cultuurverenigingen)

Eenmalige subsidie

Om in aanmerking te komen voor eenmalige subsidie, moet de activiteit kunnen worden aangemerkt als bijzondere activiteit zoals bedoeld in de Algemene Subsidieverordening 2019 (ASV). Een activiteit is bijzonder als de activiteit niet onder een thema uit de subsidieregeling of ander beleid valt. Een activiteit is ook bijzonder als de activiteit heel anders is dan de reguliere activiteiten van de aanvrager. Daarnaast moet u voldoen aan de overige regels in de ASV.

Voorbeeld:De activiteiten van een zangvereniging vallen onder de subsidieregeling thema Cultuur. Deze vereniging komt dan alleen in aanmerking voor eenmalige subsidie als het een niet-cultuur gerelateerde jubileumactiviteit is. Uitzondering: Indien de jubileumactiviteit een sportactiviteit is wordt de ondersteuning opgepakt door Team Sportservice.

Jaarlijkse subsidie

Jubileumactiviteiten zijn meestal activiteiten in de lijn van de reguliere activiteiten van de aanvrager. Voor deze activiteiten dient u jaarlijkse subsidie aan te vragen. De aanvraag wordt dan beoordeeld op basis van de ASV en de subsidieregeling Cultuur. Let op: De aanvraagperiode voor het jaar 2020 loopt van 1 april tot 1 juni 2019. In november 2019 is bekend of u de aangevraagde subsidie ontvangt.

Voor 2020 vervalt de mogelijkheid om voor (jubileum)sportactiviteiten jaarlijkse subsidie aan te vragen. De ondersteuning wordt dan opgepakt door Team Sportservice. Bij hen kunt u terecht om te bespreken wat er mogelijk is wanneer u sport-gerelateerde (jubileum)activiteiten wilt organiseren.

Hoe werkt het?

De subsidiestappenkaart helpt u bij uw aanvraag

Op de subsidiestappenkaart kunt u zien welke stappen u moet doorlopen om een subsidie aan te vragen. De subsidiestappenkaart vindt u onderaan deze pagina. 

Digitaal aanvragen met DigiD en e-Herkenning

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning subsidie aanvragen. Ook kunt u een aanvraag tot vaststelling digitaal indienen. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

Enkele tips bij het indienen van uw aanvraag

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening te houdt:

 • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
 • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk.
 • De regelgeving rondom het aanvragen van subsidie vindt u onder het kopje ‘Achtergrond’, bij ‘Verordeningen en reglementen’.

U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook moet u bijlagen uploaden, zoals een begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan, dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden.

Let op! U kunt uw aanvraag niet tussendoor opslaan en op een later moment verder gaan. Zorgt u er daarom voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt voordat u begint met aanvragen. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle vragen, zodat u zich van te voren kunt voorbereiden.


Heeft u gevonden wat u zocht?