Wat is het?

Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.

Hoe werkt het?

De subsidieregeling is bedoeld om de monumentale waarde van gemeentelijke monumenten te behouden. U kunt één keer per jaar subsidie aanvragen. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, ligt aan het soort pand:

  • Voor gemeentelijke monumenten is de subsidie 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 5.000,-.
  • Voor panden in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk is de subsidie 20% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 2.500,-.

Lees meer over de voorwaarden in de subsidieregeling.

Wat moet ik doen?

Als u een vergunning nodig heeft voor de werkzaamheden, vraagt u die eerst aan. Op de pagina Monument verbouwen leest u daar meer over. Als u een vergunning heeft, kunt u subsidie aanvragen. Wanneer u de voorlopige toekenning van de subsidie heeft ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden. Volg voor het aanvragen van subsidie de volgende stappen:

  1. Vraag een gespecificeerde offerte(s) aan voor de werkzaamheden bij de aannemer(s).
  2. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit met de offerte(s) naar de gemeente. Dat kan digitaal of per post.
  3. De gemeente controleert de aanvraag en laat u met een brief weten of u subsidie krijgt. Pas dan mag u starten met de werkzaamheden.
  4. Als u start met de werkzaamheden, meldt u dit bij de gemeente. Dat kan per post of via het meldingsformulier.
  5. Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op dezelfde manier bij de gemeente. De gemeente komt eventueel langs om de werkzaamheden te controleren.
  6. U betaalt de facturen en u stuurt deze met de betaalbewijzen naar de gemeente.
  7. De gemeente controleert de facturen en berekent het definitieve subsidiebedrag.
  8. De gemeente maakt het definitieve subsidiebedrag aan u over.

Digitale aanvraag en vaststelling monumentensubsidie

Melding start of beëindiging werkzaamheden monument

Landelijke regelingen

Naast de gemeentelijke subsidie, zijn er ook landelijke regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Subsidieregelingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft verschillende subsidieregelingen voor eigenaren van een rijksmonument. De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) bijvoorbeeld. Die is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals molens, kerken of fabrieken. Kijk voor meer informatie op de website van de RCE. De RCE heeft ook subsidieregelingen voor herbestemmingsonderzoeken van monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden.

De RCE stimuleert ook het duurzamer maken van (rijks-)monumenten. De monumentensector heeft daarvoor samen met de RCE de Routekaart Verduurzaming Monumenten opgesteld. Daarin staat hoe een monument duurzamer te maken is zonder de cultuurhistorische waarden te verliezen. Meer informatie vindt u op de website van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds helpt eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zo heeft het fonds regelingen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Ook kunnen eigenaren een lening met een lage rente aanvragen en een hypotheek afsluiten. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over subsidie voor monumenten? Neem contact op via monumenten@krimpenerwaard.nl of bel met 14 0182.

Extra informatie

Landelijke regelingen

Naast de gemeentelijke subsidie, zijn er ook landelijke regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Subsidieregelingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft verschillende subsidieregelingen voor eigenaren van een rijksmonument. De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) bijvoorbeeld. Die is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals molens, kerken of fabrieken. Kijk voor meer informatie op de website van de RCE.

De RCE heeft ook subsidieregelingen voor herbestemmingsonderzoeken van monumentale en cultuurhistorische waardevolle panden. Ook daarover vindt u meer informatie op de website van de RCE.

De RCE stimuleert ook het duurzamer maken van (rijks-)monumenten. De monumentensector heeft daarvoor samen met de RCE de Routekaart Verduurzaming Monumenten opgesteld. Daarin staat hoe een monument duurzamer te maken is zonder de cultuurhistorische waarden te verliezen. Meer informatie vindt u op de website van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds helpt eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zo heeft het fonds regelingen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. Ook kunnen eigenaren een lening met een lage rente aanvragen en een hypotheek afsluiten. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Restauratiefonds.