Wat is het?

Heeft u voor 2019 een jaarsubsidie gekregen? Dan moet u verantwoording afleggen over de verleende subsidie. U doet dat met het subsidie-verantwoordingsformulier 2019. De gemeente Krimpenerwaard kan met de gevraagde gegevens uw aanvraag tot vaststelling behandelen. U kunt tot en met 1 juni 2020 het verantwoordingsformulier indienen bij de gemeente Krimpenerwaard.


Verleende bedragen tot en met € 5.000,- worden in principe vastgesteld in de verleningsbeschikking. Het is dan niet nodig om achteraf een verantwoording in te leveren over de uitgevoerde activiteiten. Hier is wel een uitzondering op. Staat er in de verleningsbeschikking 2019 expliciet dat u zich moet verantwoorden? Dan verwachten we dat u het verantwoordingsformulier 2019 invult en de bijlagen meestuurt.

Voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,- moet u de volgende bijlagen meesturen: een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en een controleverklaring. Instellingen voor voorschoolse voorzieningen leveren een beoordelingsverklaring in. 

Heeft u een meerjarige beschikking ontvangen? Dan moet u tussentijds verantwoorden over de verrichte activiteiten in het afgelopen jaar. Hierbij verwachten we dat u het verantwoordingsformulier 2019 invult en de bijlagen meestuurt.  

Coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie: 

Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis

Verordeningen en regelingen

•    Bekijk hier de subsidieverordening 2019
•    Bekijk hier de subsidieregeling 2019 
•    Bekijk hier de subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2019
 

Hoe werkt het?

Digitaal aanvragen met DigiD en e-Herkenning

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning subsidie aanvragen. Ook kunt u een aanvraag tot vaststelling digitaal indienen. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.


Tips

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:

  • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
  • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Ook kunt u dan uw aanvraag volgen via het klantportaal. 
  • De regelgeving rondom het aanvragen van subsidie vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten en formulieren’.
  • U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook vragen wij u bijlagen te uploaden, zoals een activiteitenplan, begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden. Bij een verantwoording gaat het om bijlagen als een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en eventueel een accountantsverklaring (voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,-).

Tip! Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt. 


Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.