Wat is het?

Heeft u voor 2022 een jaarlijkse subsidie gekregen? Dan moet u verantwoording afleggen over de verleende subsidie. Met de gevraagde gegevens kan de gemeente uw aanvraag tot vaststelling behandelen.

Ontving u het afgelopen jaar een brief waarin u de subsidie voor 2021 mocht doorschuiven naar 2022? Ook voor deze subsidie vragen wij om een verantwoording. U kunt dan zowel voor de subsidie voor 2021, als die voor 2022 één verantwoordingsformulier invullen. Wel moet uit de gevraagde bijlagen duidelijk blijken of het om 2021 en/of 2022 gaat.

Verantwoording doorgeven

Een aanvraag tot vaststelling kan elk jaar vanaf 1 mei tot en met 1 juni.

Verordeningen en regelingen

Contact

Heeft u vragen over het doorgeven van een verantwoording voor subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.