Eenmalige subsidie aanvragen

Algemeen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. De eenmalige subsidie wordt gegeven voor een of meer vernieuwende, startende of incidentele activiteiten die van bepaalde duur zijn.

Beschrijving

Deze subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is.

Activiteiten die vallen onder (één van) de subsidieregelingen, komen niet in aanmerking voor eenmalige subsidie. Hiervoor kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

Als u bij uw aanvraag met uw DigiD, bent u de aanvrager. In dit geval bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling. Vraagt u subsidie aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg er dan voor dat u de aanvraag met eHerkenning doet. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. U kunt uw aanvraag dan ook volgen via het klantportaal.

Wat heb ik nodig?

Bij het invullen van het aanvraagformulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen. Dat kan bijvoorbeeld een activiteitenplan zijn of een begroting met inkomsten en uitgaven voor de betreffende activiteit(en). Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt, voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier.

Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de volgende documenten toevoegen:

  • Jaarverslag, jaarrekening of de balans van het voorafgaande jaar
  • Oprichtingsakte of statuten

Jubilea verenigingen

Voor bijzondere jubilea, voor onder andere sport-, kunst- en cultuur- en historische verenigingen, kan de gemeente de vereniging een felicitatie aanbieden. Denk daarbij aan het behalen van een bepaald kroonjaar. Nodigt u het college uit bij uw feestelijke bijeenkomst of receptie? Dan hoort daar een passende felicitatie bij. U kunt uw uitnodiging richten aan bestuur@krimpenerwaard.nl. Graag ontvangen wij in een begeleidende brief informatie over uw vereniging en het behaalde jubileum.

  • 5 of 10 jaar: felicitatiebrief
  • 25 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon (€ 50,- euro)
  • 40 jaar: felicitatiebrief + cadeaubon (€ 50,- euro)
  • 50 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon (€ 100,- euro)
  • 60 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon (€ 100,- euro)
  • 75 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon (€ 125,- euro)
  • 85 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon (€ 125,- euro)
  • Bij 100 jaar en hoger € 250,- + bij elke 25 jaar daarboven € 25,- euro extra. Bij 110, 120, 130, 140 enz. €250,-

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.