Wat is het?

Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Ook kunt u digitaal subsidie aanvragen.

Aanvragen eenmalige subsidie met e-Herkenning

Aanvragen eenmalige subsidie met DigiD

De eenmalige subsidie wordt gegeven voor activiteiten die niet onder één van de negen thema’s uit de subsidieregeling vallen. Kijk dus eerst goed of de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder een bestaand thema valt. Is dit het geval, dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is.
 

Thema's subsidieregeling

 • eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid;
 • financiële zelfredzaamheid;
 • opgroeien en opvoeden;
 • onderwijs;
 • participatie, scholing en integratie;
 • cultuur;
 • vroegschoolse educatie;
 • recreatie en toerisme;
 • economie en ondernemers

Coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie: 

Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis

Subsidie voor vakantie activiteiten

Vanaf 5 juni kunnen organisaties, die komende zomer activiteiten voor jeugd tussen 4 en 19 jaar willen organiseren in de periode 18 juli t/m 31 augustus, hiervoor een subsidie aanvragen. Deze activiteiten moeten natuurlijk wel voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. Activiteiten komen in aanmerken als het een nieuw initiatief is of een alternatief voor een geannuleerde activiteit.

De gemeente stelt een bedrag van €25.000,- beschikbaar. Bij een aanvraag moet er sprake zijn van 50% cofinanciering en er geldt een maximum subsidiebedrag van  €1.000,- per aanvraag.

Meer informatie over deze subsidie en de richtlijnen voor vakantie activiteiten vindt u op de pagina Informatie voor verenigingen.

Jubilea verenigingen

Voor bijzondere jubilea voor o.a. sport-, kunst- en cultuur- en historische verenigingen kan de gemeente de vereniging een felicitatie aanbieden. Denk daarbij aan het behalen van een bepaald kroonjaar. Nodigt u het college uit bij uw feestelijke bijeenkomst of receptie, dan hoort daar een passende felicitatie bij. U kunt uw uitnodiging richten aan bestuur@krimpenerwaard.nl. Graag ontvangen wij in een begeleidende brief informatie over uw vereniging en het behaalde jubileum.

 • 5 of 10 jaar                     felicitatiebrief
 • 25 jaar                            persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 50 euro
 • 40 jaar                            felicitatiebrief + cadeaubon t.w.v. 50 euro
 • 50 jaar                            persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 100 euro
 • 60 jaar                            persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 100 euro
 • 75 jaar                            persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 125 euro
 • 85 jaar                            persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 125 euro
 • 100 jaar en hoger (*)      persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 150 euro (* per 25 jaar waarde cadeaubon 25 euro extra)

Verordeningen en regelingen

Hoe werkt het?

De subsidiestappenkaart helpt u bij uw jaarlijkse subsidieaanvraag

Op de subsidiestappenkaart kunt u zien welke stappen u moet doorlopen om een subsidie aan te vragen en/of om te verantwoorden. 


Digitaal aanvragen met DigiD en e-Herkenning

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning subsidie aanvragen. Ook kunt u een aanvraag tot vaststelling digitaal indienen. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.


Tips

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:

 • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
 • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Ook kunt u dan uw aanvraag volgen via het klantportaal. 
 • De regelgeving rondom het aanvragen van subsidie vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten en formulieren’.
 • U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook vragen wij u bijlagen te uploaden, zoals een activiteitenplan, begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden. Bij een verantwoording gaat het om bijlagen als een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en eventueel een accountantsverklaring (voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,-).

Tip! Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.