Wat is het?

Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Daarnaast kunt u digitaal subsidie aanvragen.

Aanvragen eenmalige subsidie

De eenmalige subsidie wordt gegeven voor activiteiten die niet onder één van de negen thema’s uit de subsidieregeling vallen. Kijk dus eerst goed of de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen onder een bestaand thema valt. Is dit het geval, dan kunt u een jaarlijkse subsidie aanvragen. Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. Zorgt u er wel voor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit bij ons binnen is.

Thema's subsidieregeling

 • eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid;
 • financiële zelfredzaamheid;
 • opgroeien en opvoeden;
 • onderwijs;
 • participatie, scholing en integratie;
 • cultuur;
 • vroegschoolse educatie;
 • recreatie en toerisme;
 • dierenwelzijn.

Coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie: 

Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis

Jubilea verenigingen

Voor bijzondere jubilea voor o.a. sport-, kunst- en cultuur- en historische verenigingen kan de gemeente de vereniging een felicitatie aanbieden. Denk daarbij aan het behalen van een bepaald kroonjaar. Nodigt u het college uit bij uw feestelijke bijeenkomst of receptie, dan hoort daar een passende felicitatie bij. U kunt uw uitnodiging richten aan bestuur@krimpenerwaard.nl. Graag ontvangen wij in een begeleidende brief informatie over uw vereniging en het behaalde jubileum.

 • 5 of 10 jaar: felicitatiebrief
 • 25 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 50 euro
 • 40 jaar: felicitatiebrief + cadeaubon t.w.v. 50 euro
 • 50 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 100 euro
 • 60 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 100 euro
 • 75 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 125 euro
 • 85 jaar: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 125 euro
 • 100 jaar en hoger: persoonlijke felicitatie + cadeaubon t.w.v. 150 euro (per 25 jaar waarde cadeaubon 25 euro extra)

Verordeningen en regelingen

Hoe werkt het?

Digitaal aanvragen met DigiD en e-Herkenning

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning subsidie aanvragen. Ook kunt u een aanvraag tot vaststelling digitaal indienen. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.
 

Tips

Tips

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:

 • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
 • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Ook kunt u dan uw aanvraag volgen via het klantportaal. 
 • U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook vragen wij u bijlagen te uploaden, zoals een activiteitenplan en een begroting met inkomsten en uitgaven voor de betreffende activiteit(en).Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden. Bij een verantwoording gaat het om bijlagen als een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en eventueel een accountantsverklaring (voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,-).

Tip! Zorg ervoor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt  

Contact

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.