Wat is het?

Heeft u een goed idee voor uw buurt of kern? Stel een burgerinitiatief voor aan de gemeenteraad! Als het initiatief aan alle voorwaarden voldoet, wordt het besproken in de gemeenteraad. 

Hoe werkt het?

Ideeën voor een burgerinitiatief zijn:

 • verbeteren van de veiligheid van een plein of park
 • project voor jongeren die werkloos zijn
 • maatregelen om overlast van jongeren terug te dringen
 • hangplekken
 • buurtkrant
 • website van de wijk
 • bijzondere buurtactiviteiten
 • opstellen leefregels buurt
 • inhuren van onafhankelijke ondersteuning voor een project
 • nieuwe manieren om alle bewoners bij de wijk te betrekken

U kunt als inwoner een burgerinitiatief aanvragen. Maar ook groepen van bewoners of stichtingen en verenigingen kunnen aanvrager zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

Het idee of initiatief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U geeft duidelijk aan waarom uw idee of initiatief nodig is.
 • 125 of meer inwoners van veertien jaar en ouder ondersteunen uw idee of initiatief.
 • U geeft aan wat uw idee of initiatief ongeveer kost.

Op het formulier waarmee u een burgerinitiatief aanvraagt vindt u alle voorwaarden die gelden. U vindt het formulier onder het kopje Documenten en formulieren. Meer achtergrondinformatie vindt u in de Verordening Burgerinitiatief gemeente Krimpenerwaard op Overheid.nl.

Wat moet ik doen?

Vul het formulier verzoek burgerinitiatiefvoorstel en het formulier ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief in. U vindt deze formulieren onder het kopje Documenten en formulieren. Mail het daarna naar griffie@krimpenerwaard.nl.

Contact

Wilt u een initiatief indienen, maar heeft u nog een vraag? Neem dan contact op met de griffie. De medewerkers van de griffie kennen de voorwaarden en mogelijkheden van de regeling en helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag. U kunt de griffie bereiken door een mail te sturen naar griffie@krimpenerwaard.nl of te bellen naar telefoonnummer 14 0182.