Subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen

Algemeen

De gemeente geeft subsidie voor voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit peuteropvanglocaties die voorschoolse educatie bieden.

Beschrijving

Het gaat om subsidie die verleend wordt per kalenderjaar (jaarlijkse subsidie). Aanvragen van een jaarlijkse subsidie kan elk jaar vanaf 1 juli tot en met 31 augustus.

Peuteropvang in 2025

Op de peuteropvang leren kinderen de wereld te ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Peuteropvang draagt bij aan een goede start in het onderwijs. Ouders kunnen hun peuter 8 uur per week (2 tot 3 dagdelen afhankelijk van het uren aanbod van de locatie) naar de peuteropvang brengen. Ze betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage.

Voorschoolse educatie 2025

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Met deze kinderen wordt aan de hand van thema’s onder andere gewerkt aan de taalontwikkeling. VVE-kinderen kunnen met subsidie 8 uur per week extra naar de peuteropvang. In totaal mogen VVE-peuters dus 16 uur per week de peuteropvang bezoeken. Op sommige peuteropvang locaties worden de uren opgebouwd naar mate van leeftijd van het kind. 

Subsidie

Ouders die gebruik maken van peuteropvang en kinderopvang met een gecertificeerd aanbod voor voorschoolse educatie kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek. De subsidie is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een VVE-indicatie. Voor deze groep kinderen zijn de VVE-uren gratis (gesubsidieerd), voor zowel ouders met en zonder kinderopvangtoeslag. De subsidie wordt aangevraagd door de peuteropvangorganisatie. De voorwaarden voor een subsidieaanvraag kunt u vinden in de Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2025. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op eenmalige subsidieaanvragen. 

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182. Wij helpen u graag verder.