Wat is het?

De gemeente geeft subsidie voor voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit peuteropvang en voorschoolse educatie. Het gaat om subsidie die verleend wordt per kalenderjaar (jaarlijkse subsidie).

Aanvragen subsidie voorschoolse voorzieningen 2020 - eHerkenning

Aanvragen subsidie voorschoolse voorzieningen 2020 - DigiD

Peuteropvang in 2020

Op de peuteropvang leren kinderen de wereld te ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Peuteropvang draagt bij aan een goede start in het onderwijs. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ouders hun peuter 8 uur per week naar de peuteropvang brengen. Ze betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage.

Voorschools onderwijs 2020

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Vve-kinderen kunnen met subsidie 8 uur per week extra naar de peuteropvang. In totaal mogen vve-peuters dus 16 uur per week de peuteropvang bezoeken. Met deze kinderen wordt aan de hand van thema's  gewerkt aan de taalontwikkeling.

Subsidie

Ouders die gebruik maken van peuteropvang en kinderopvang met een gecertificeerd aanbod voor voorschoolse educatie kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een vve indicatie. De voorwaarden voor een subsidieaanvraag kunt u vinden in de Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2020. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op eenmalige subsidieaanvragen.

U heeft tot uiterlijk 1 september 2019 de tijd om uw subsidie-aanvraag 2020 in te dienen

U kunt vanaf 1 juli 2019 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2020. De aanvraag voor jaarlijkse subsidie verstuurt u uiterlijk 1 september 2019, voorafgaand aan het jaar, waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, neemt u dan contact op medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.

U wilt subsidie aanvragen voor 2020