Wat is het?

De gemeente geeft subsidie voor voorschoolse voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit peuteropvang locaties die voorschoolse educatie bieden. Het gaat om subsidie die verleend wordt per kalenderjaar (jaarlijkse subsidie).

Peuteropvang in 2021

Op de peuteropvang leren kinderen de wereld te ontdekken en goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Peuteropvang draagt bij aan een goede start in het onderwijs. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ouders hun peuter 8 uur per week naar de peuteropvang brengen. Ze betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage.

Voorschoolse educatie 2021

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Vve-kinderen kunnen met subsidie 8 uur per week extra naar de peuteropvang. In totaal mogen vve-peuters dus 16 uur per week de peuteropvang bezoeken. Met deze kinderen wordt aan de hand van thema’s o.a. gewerkt aan de taalontwikkeling.

Subsidie

Ouders die gebruik maken van peuteropvang en kinderopvang met een gecertificeerd aanbod voor voorschoolse educatie kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek. De subsidie is bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor kinderen met een vve indicatie. De subsidie wordt aangevraagd door de peuteropvang organisatie. De voorwaarden voor een subsidieaanvraag kunt u vinden in de Subsidieregeling Voorschoolse voorzieningen Gemeente Krimpenerwaard 2021. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op eenmalige subsidieaanvragen. 

U heeft tot en met 1 september 2020 de tijd om uw subsidie-aanvraag 2021 in te dienen

U kunt vanaf 1 juli 2020 een aanvraag indienen voor het kalenderjaar 2021. De aanvraag voor jaarlijkse subsidie verstuurt u uiterlijk 1 september 2020, voorafgaand aan het jaar, waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

U wilt subsidie aanvragen voor 2021

Coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie: 

Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, neemt u dan contact op medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.

Hoe werkt het?

Enkele tips bij het indienen van uw aanvraag

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:

  • De regelgeving rondom het aanvragen van subsidie vindt u onder 'Documenten en formulieren’.
  • U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook vragen wij u bijlagen te uploaden, zoals een activiteitenplan, begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden. Bij een verantwoording gaat het om bijlagen als een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en eventueel een accountantsverklaring (voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,-).

Tip! Zorgt u er voor dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt voordat u begint met aanvragen.