Wat is het?

Inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie is een vergoeding voor activiteiten die bijdragen aan de samenleving en doelstellingen van de gemeente. Op deze pagina vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Krimpenerwaard.

Aanvragen van jaarlijkse subsidie kon tot uiterlijk 1 juni 2020.

De jaarlijkse subsidie wordt gegeven voor activiteiten die structureel of incidenteel plaatsvinden in één of meerdere kalenderjaren én die vallen onder één van de negen thema’s in de Subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2021:

 • Eigen netwerk, sociale omgeving en gezondheid;
 • Financiële zelfredzaamheid;
 • Opgroeien en opvoeden;
 • Onderwijs;
 • Participatie, scholing en integratie;
 • Cultuur;
 • Vroegschoolse educatie;
 • Recreatie en toerisme;
 • Dierenwelzijn.

In de subsidieregeling staat per thema omschreven wat de gemeente wil bereiken en waar de gemeente voor staat.

Thema cultuur

Tot en met 2021 werken we met de huidige subsidieregeling voor het thema Cultuur. Vanaf 2022 gaat dit veranderen. Dan geldt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieregeling voor het thema Cultuur. Dat betekent dat u voor het jaar 2021 alleen eenjarige subsidies kunt aanvragen voor dit thema.

De gemeenteraad beslist in juni 2020 over de Cultuurnota en de opzet van het nieuwe subsidiebeleid is daar onderdeel van. In de Cultuurnota wordt aangesloten op de doelstellingen uit de Kadernota Cultuur welke door de gemeenteraad op 10 juli 2019 is vastgesteld. Deze doelstellingen zijn:

 • Cultuurparticipatie: culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd;
 • Kunst en cultuur inzetten voor het versterken en zichtbaar maken van de identiteit van de kernen;
 • Het verbinden van verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente;
 • Het versterken van cultureel ondernemerschap.

Het thema sport staat niet meer op het subsidie-aanvraagformulier

Het thema sport is niet meer terug te vinden op het subsidie-aanvraagformulier 2021. De reden hiervan is dat sportverenigingen vanaf nu met al hun vragen terecht kunnen bij Team Sportservice Krimpenerwaard. Team Sportservice Krimpenerwaard helpt verenigingen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. De verenigingsadviseur denkt met u mee en zoekt samen met u naar mogelijkheden.

Heeft u een idee hoe u inwoners aan het bewegen kunt krijgen? Of wilt u weten wat Team Sportservice Krimpenerwaard voor uw vereniging kan betekenen? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Bregje Degreef via bdegreef@teamsportservice.nl.

Coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Voor meer informatie: 

Vaststelling subsidies in verband met coronacrisis

Verordeningen en regelingen

Hoe werkt het?

Digitaal aanvragen met DigiD en e-Herkenning

U kunt digitaal met DigiD of eHerkenning subsidie aanvragen. Ook kunt u een aanvraag tot vaststelling digitaal indienen. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

Tips

Als u subsidie aanvraagt en/of verantwoordt, dan is het belangrijk dat u met het volgende rekening houdt:

 • Als u inlogt met uw DigiD, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling.
 • Vraagt u aan voor een vereniging, stichting of organisatie? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Ook kunt u dan uw aanvraag volgen via het klantportaal.
 • De regelgeving rondom het aanvragen van subsidie vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten en formulieren’.
 • U wordt door het aanvraagformulier geleid door middel van vragen. Ook vragen wij u bijlagen te uploaden, zoals een activiteitenplan, begroting en een dekkingsplan. Vraagt u voor het eerst een subsidie aan? Dan moet u ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden. Bij een verantwoording gaat het om bijlagen als een inhoudelijk verslag, een financieel verslag of jaarrekening en eventueel een accountantsverklaring (voor verleende bedragen van meer dan € 50.000,-).

Tip! Zorg dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie, neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 14 0182.