Riolering

Het riool verzamelt en vervoert afvalwater en teveel gevallen regen. De gemeente beheert het riool. Een goed riool is belangrijk voor de hygiëne en de gezondheid.  

Door klimaatverandering worden regenbuien heftiger en langer. Om te zorgen dat het riool niet teveel belast wordt tijdens een regenbui, wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van gescheiden stelsels. Het afvalwater en regenwater wordt door twee aparte stelsels afgevoerd. Het regenwater wordt door de hemelwaterafvoer in het oppervlaktewater, dus in sloten en plassen geloosd.