Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

Hoe werkt het?

Laat bij een verstopping eerst de locatie en de eventuele oorzaak van de verstopping onderzoeken.

Verstopping in particuliere deel (vanaf het gebouw tot aan het aansluitpunt)

Ligt de oorzaak op uw grond? Dan moet u het oplossen en de kosten betalen. Als de verstopping aantoonbaar voortkomt uit storingen in het openbaar riool, zijn zowel de kosten voor het eerste onderzoek als het verhelpen van de verstopping voor rekening van de gemeente.

Verstopping in openbare deel (tussen het aansluitpunt en het openbaar hoofdriool)

De bewoner/eigenaar zorgt dat het ontstoppingsstuk ter plaatse van de perceelgrens voor de gemeente toegankelijk is en schakelt dan de gemeente in (afdeling Beheer Openbare Ruimte telefoon 14 0182). Als er nog geen ontstoppingsstuk aanwezig is, dan zorgt de gemeente voor plaatsing. 

Verstopping door onjuist gebruik

Als de verstopping is veroorzaakt door onjuist gebruik van de aansluiting door de bewoner/eigenaar, betaalt u de kosten voor het verhelpen van de verstopping.

Verstopping gehele aansluiting

Wanneer door bijvoorbeeld zetting, verzakking of schade de gehele aansluiting (van de openbare riolering tot de gevel) moet worden vervangen, betalen beide partijen de kosten voor het vervangen van het eigen deel van de rioolaansluiting.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?