Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen. 

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet  u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 

Hoe werkt het?

Laat bij een verstopping eerst de locatie en de eventuele oorzaak van de verstopping onderzoeken.

Verstopping in particuliere deel (vanaf het gebouw tot aan het aansluitpunt)

Ligt de oorzaak op uw grond? Dan moet u het oplossen en de kosten betalen. Als u kunt laten zien dat de verstopping is ontstaan uit storingen in het openbaar riool, zijn de kosten voor het eerste onderzoek en de kosten voor het verhelpen van de verstopping voor rekening van de gemeente.

Verstopping in openbare deel (tussen het aansluitpunt en het openbaar hoofdriool)

De bewoner/eigenaar zorgt dat het ontstoppingsstuk ter plaatse van de perceelgrens voor de gemeente makkelijk bereikbaar is en schakelt dan de gemeente (Team Uitvoering Openbare Ruimte) in, via telefoonnummer 14 0182. Als er nog geen ontstoppingsstuk aanwezig is, dan zorgt de gemeente voor plaatsing. 

Verstopping door onjuist gebruik

Als de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik van de aansluiting door de bewoner/eigenaar, betaalt u de kosten voor het verhelpen van de verstopping.

Verstopping gehele aansluiting

Wanneer door bijvoorbeeld zetting, verzakking of schade de gehele aansluiting (van de openbare riolering tot de gevel) moet worden vervangen, betalen beide partijen de kosten voor het vervangen van het eigen deel van de rioolaansluiting.