Wat is het?

U bent zelf verantwoordelijk voor het (laten) aanleggen van een rioolaansluiting op uw eigen perceel tot de erfgrens. Deze verplichting volgt uit het Bouwbesluit. U kunt het Bouwbesluit downloaden op deze pagina onder het kopje 'Te downloaden.

Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg van het gedeelte van de rioolaansluiting tussen uw perceel en de bestaande openbare riolering. Dit gedeelte noemen wij de perceelaansluitleiding. De perceelaansluitleiding wordt aangelegd in openbaar gebied en wordt aangesloten op het openbare hoofdriool.

Na aanleg beheert en onderhoud de gemeente de perceelaansluitleiding in openbaar gebied. Daarom is het belangrijk dat de perceelaansluitleiding wordt aangelegd volgens de eisen van de gemeente. Daarom moet u voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting een vergunning aanvragen.

Voor het aanvragen van de vergunning moet u gebruik maken van het aanvraagformulier rioolaansluiting:

Aanvraagformulier rioolaansluiting

Wat kost het?

Bij het verlenen van de vergunning krijgt u van de gemeente een overzicht van de kosten voor de aanleg van de perceelaansluitleiding. Als u hiermee akkoord gaat laat de gemeente een aannemer de aanleg van de perceelaansluitleiding uitvoeren. Na aanleg ontvangt u van de gemeente een factuur.

Wat moet ik doen?

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen via de rode knop hierboven.