Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee duidelijkheid te bieden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

  • Nienke Strijks: 06 13 64 36 03
  • Anne Verdoold: 06 83 25 01 09
  • René Kuzee: 06 22 83 73 75

Of mail naar ondernemers-corona@krimpenerwaard.nl

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook is er een overzicht met veelgestelde vragen over internationaal ondernemen.

Maatregelen

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) - straks Tozo maatregel

De Bbz-regeling wordt vervangen door de Tozo maatregel. Zodra de Tozo-aanvraag digitaal gereed is kunt u deze aanvragen via de RBZ (verwacht donderdag 2 april)

Als u door de coronamaatregelen in financiële nood bent, kunt u een versnelde aanvraag voor een uitkering levensonderhoud voor zelfstandigen (bijstand) indienen. U kunt hiervoor terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ voert de bijstandsregeling voor zelfstandigen voor de gemeente Krimpenerwaard uit.

Deze versnelde Bbz-procedure loopt totdat de regeling Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid klaar is. Zodra het mogelijk is een aanvraag voor Tozo te doen, vervangt dit de versnelde Bbz-procedure. Ondanks berichtgeving vanuit de rijksoverheid is het aanvraagformulier van Tozo nog niet opengesteld. De verwachting is dat het aanvraagformulier voor de Tozo-regeling 2 april gereed is. Zodra het ministerie de regeling openstelt, vindt u op de webpagina van RBZ een verwijzing naar het aanvraagformulier. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. Zij doen hun uiterste best zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19' (TOGS). De regeling is bedoeld voor ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Meer informatie en aanvragen kan via de website van het RVO

Tijdelijke NOW-noodmaatregel (vervangt Werktijdverkorting)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

U doet uw aanvraag bij UWV. Dat kan nu nog niet, maar daar wordt zo hard mogelijk aan gewerkt. Wanneer u een aanvraag kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Houdt daarvoor de informatie op de informatie op de website van het ondernemersplein in de gaten.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Betalingsmaatregelen SVHW

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag. Op de website www.svhw.nl vindt u meer informatie over deze regeling. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het SVHW via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Betalingsmaatregel Waterschapsbelastingen

Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te helpen.  
Als ondernemers de aanslag waterschapsbelastingen niet kunnen betalen kunnen ze uitstel aanvragen. Kijk voor informatie op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) of de website van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Meer informatie?

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De KvK heeft ook een ‘coronaloket’, dat telefonisch bereikbaar is via 0800-2117.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the website of Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

ONL

Op de website van brancheorganisatie voor ondernemers ONL staat een overzicht van veelgestelde vragen (en een position paper over te nemen maatregelen) over het coronavirus.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het virus op hun website. Waaronder ook een voorbeeldbrief aan medewerkers.

Evofenedex

Brancheorganisatie voor de transportwereld Evofenedex geeft bedrijven een coronavirus-check. Transport en Logistiek Nederland houdt een liveblog bij.

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

AWVN

Op de website van werkgeversvereniging AWVN staat een overzicht met veelgestelde vragen.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.