Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee duidelijkheid te bieden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

  • Yannick Six: 06 20 99 87 95
  • Aron Paijens: 06 22 58 34 94 
  • René Kuzee: 06 22 83 73 75

Of mail naar ondernemers-corona@krimpenerwaard.nl

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van drie maanden.

De TVL Q2 2021 geldt voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021. De TVL Q2 2021 kunt u aanvragen tot 20 augustus 2021, 17:00 uurU kunt een aanvraag indienen via: mijn.rvo.nl. Meer informatie en de laatste aanpassingen van de TVL zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid.


 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Tegemoetkoming NOW 4 (1 juli 2021 tot en met 30 september 2021)

U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. U kunt uw NOW-aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 tot en met 30 september 2021 indienen via de zesde aanvraagperiode NOW op de website van UWV.

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De Tozo is de regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kunnen zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis een liquiditeitsprobleem hebben, een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.

Vanaf 1 juli is Tozo 5 van toepassing. U kunt met Tozo 5 een uitkering levensonderhoud aanvragen over de maanden juli, augustus en september 2021. Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 5 zijn hetzelfde als bij Tozo 4. Voor Tozo 5 moet u een aanvraag doen. Ook als u eerder Tozo 1, 2, 3 of 4 heeft aangevraagd. 

U kunt per 1 juli een Tozo-aanvraag doen via de gemeente Rotterdam bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Vragen over Tozo

Heeft u vragen over de Tozo? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) via telefoon: 14 010 (vraag naar gemeente Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen) of via e-mail: rbz.wi@rotterdam.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) geeft. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet. Meer informatie over de MKB-kredieten is na te lezen op de website van de Rijksoverheid

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten(TONK)

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is er voor mensen die moeite hebben om hun woonlasten te betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, service kosten en de kosten van rente en aflossing. We houden ook rekening met teruggaven van kosten, zoals de huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Meer informatie over de TONK
 

 

Meer informatie?

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. 

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De KvK heeft ook een ‘coronaloket’, dat telefonisch bereikbaar is via 0800-2117.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het virus op hun website

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

Communicatiemiddelen voor anderstaligen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen (posters) voor anderstaligen die u kunt gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.