Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee duidelijkheid te bieden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

  • Werner van Dinter: 06 10 71 00 05
  • Yannick Six: 06 20 99 87 95
  • Aron Paijens: 06 22 58 34 94 
  • René Kuzee: 06 22 83 73 75

Of mail naar ondernemers-corona@krimpenerwaard.nl

,

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Op 29 januari om 17:00 uur sluit TVL Q4 2020. Als u hierna een aanvraag doet, bent u te laat en ontvangt u een afwijzing. 
Bij TVL Q4 2020 ontvangt u automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD), als u aan de voorwaarden voldoet. TVL Q1 2021 is aan te vragen vanaf februari 2021, Ondernemers kunnen zich inschrijven voor updates over TVL via RVO.  U kunt een aanvraag indienen via: mijn.rvo.nl.


 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Tegemoetkoming NOW (januari 2021 tot 1 april 2021)

U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Het UWV streeft ernaar dat u vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 een aanvraag kunt doen. Meer informatie over de aanvraag via UWV is te vinden op de website van het UWV

 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De Tozo is de regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kunnen zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis een liquiditeitsprobleem hebben, een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

U kunt een Tozo-aanvraag doen via de website van de gemeente Rotterdam. U kunt ook contact opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) via telefoon: 14 010 (vraag naar gemeente Rotterdam en vervolgens naar Regionaal Bureau Zelfstandigen) of via E-mail: rbz.wi@rotterdam.nl
            
Meer informatie en de laatste aanpassingen van de TOZO zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) geeft. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet. Meer informatie over de MKB-kredieten is na te lezen op de website van de Rijksoverheid

 

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor €750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van €10.000 tot €50.000). 
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf €50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN-AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. Meer informatie over de KKC is na te lezen op de website van de Rijksoverheid.


 

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Coronacrisis onder druk staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 aanvragen. 

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en makkelijk regelen via www.svhw.nl/ondernemers-zzp-ers-en-covid-19. Daar vinden zij ook meer informatie. Onder bepaalde voorwaarden is het voor zelfstandig ondernemers ook mogelijk om kwijtschelding van gemeentelijke privébelastingen aan te vragen. Kijk voor meer informatie op https://www.svhw.nl/kwijtschelding/ 

Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

 

Meer informatie?

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. 

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De KvK heeft ook een ‘coronaloket’, dat telefonisch bereikbaar is via 0800-2117.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het virus op hun website

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

Communicatiemiddelen voor anderstaligen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen (posters) voor anderstaligen die u kunt gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.