Wij hebben informatie voor ondernemers over de situatie in verband met het coronavirus op een rij gezet. Wij hopen u hiermee duidelijkheid te bieden. De informatie volgt elkaar snel op; wij verzoeken u de nieuwsberichten goed te volgen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

  • René Kuzee: 06 22 83 73 75
  • Yannick Six: 06 20 99 87 95

Of mail naar ondernemers-corona@krimpenerwaard.nl

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. 

De subsidie is steeds per 3 maanden aan te vragen. Vanaf 1 november kunnen ondernemers een TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen via: mijn.rvo.nl.

Meer informatie en alle wijzigingen ten opzichte van de TVL voor oktober 2020 kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Ondernemers kunnen met de NOW tot maximaal 80% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Vanaf 1 oktober 2020 gaat de NOW 3.0 in. U kunt de NOW 3.0 vanaf half november aanvragen, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen (informatie op 31 augustus 2020). 

De NOW 3.0 kent 3 tijdsvakken van 3 maanden (1 oktober t/m 31 december 2020; 1 januari t/m 31 maart 2021; 1 april t/m 30 juni 2021). De voorwaarden voor de NOW wijzigen tussen de tijdsvakken. Zo gaat het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling vanaf het tweede tijdvak (1 januari 2021) omhoog van 20% naar 30%. Tegelijkertijd kent de steun over 9 maanden een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% (periode 1), naar 70% (periode 2) naar 60% (periode 3). Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. 

Kijk voor meer informatie en alle wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0 op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De Tozo is de regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kunnen zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis een liquiditeitsprobleem hebben, een lening aanvragen voor bedrijfskrediet.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets is uitgesteld naar 1 april 2021. Dit betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.  

U kunt een Tozo-aanvraag doen via de website van de gemeente Rotterdam.
            
Meer informatie en de laatste aanpassingen van de TOZO zijn na te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijk terras horeca tijdens coronamaatregelen

Vanwege de meest actuele maatregelen is de horeca gesloten (oktober 2020). Houd de meest actuele nieuwsberichten in de gaten.

Om aan de anderhalvemeter-eis te voldoen is ruimte nodig. Gemeente Krimpenerwaard wil horecaondernemers de mogelijkheid bieden om hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Dit betekent dat tijdelijke terrassen (indien gewenst) mogen blijven staan tot 1 november 2020 en bestaande terrassen tot 1 april 2021 mogen blijven staan.
Ook wil de gemeente ondernemers de kans geven om het terras een ‘winterjas’ te geven. Hierbij mag na akkoord van de gemeente, een overkapping geplaatst worden met maximaal 1 wand. Neem voor meer informatie, contact op met de gemeente via  14 0182 of per e-mail: info@krimpenerwaard.nl

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) geeft. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

Meer informatie over de MKB-kredieten is na te lezen op de website van de Rijksoverheid

 

Klein Krediet Corona (KKC)

De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor €750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van €10.000 tot €50.000). 

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf €50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN-AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. Meer informatie over de KKC is na te lezen op de website van de Rijksoverheid.
 

Meer informatie?

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van veelgestelde vragen voor ondernemers. Zoals over medewerkers die ziek terugkomen uit het buitenland, het doorbetalen van personeel in het buitenland en het bezoeken van beurzen. Ook is er een overzicht met veelgestelde vragen over internationaal ondernemen.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.
De KvK heeft ook een ‘coronaloket’, dat telefonisch bereikbaar is via 0800-2117.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

ONL

Op de website van brancheorganisatie voor ondernemers ONL staat een overzicht van veelgestelde vragen (en een position paper over te nemen maatregelen) over het coronavirus.

MKB-Nederland

MKB-Nederland bundelt alle informatie over het virus op hun website. Waaronder ook een voorbeeldbrief aan medewerkers.

Evofenedex

Brancheorganisatie voor de transportwereld Evofenedex geeft bedrijven een coronavirus-check. Transport en Logistiek Nederland houdt een liveblog bij.

InRetail

Winkeliers kunnen met vragen over het coronavirus terecht bij branchevereniging InRetail. Kijk voor een overzicht van veelgestelde vragen op de website van InRetail.

AWVN

Op de website van werkgeversvereniging AWVN staat een overzicht met veelgestelde vragen.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Communicatiemiddelen voor anderstaligen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u middelen (posters) voor anderstaligen die u kunt gebruiken om te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.