Wat is het?

Als zelfstandige ontvangt u onder bepaalde voorwaarden een bijstandsuitkering. Bijstand voor zelfstandigen is er voor ondernemers die een nieuw bedrijf starten of als uw bedrijf (tijdelijke) financiële problemen heeft.

Hoe werkt het?

U bent volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) zelfstandige als u:

  • niet in loondienst werkt, maar uw inkomen in Nederland verdient met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd bent
  • een levensvatbaar bedrijf heeft of begint
  • minimaal 1.225 uur per jaar werkt in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • voldoet aan de wettelijke voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een vestigingsvergunning en vakdiploma, maar voldoet ook aan de milieueisen en het bestemmingsplan
  • alleen of samen met anderen het recht heeft om te beslissen binnen het bedrijf en de financiële risico’s loopt
  • niet door banken of via andere regelingen kan worden geholpen

Wilt u weten of u Bbz kunt krijgen? Vul dan de vragenlijst in op de website KrijgikBbz.nl.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Bbz.

Wat moet ik doen?

Bijstand voor zelfstandigen vraagt u aan bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. RBZ voert de bijstandsregeling voor zelfstandigen uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Alle informatie en de voorwaarden vindt u op de website van RBZ. U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens. De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 010 - 433 96 00 (kies in het menu voor 2) of een e-mail sturen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl.

Extra informatie

Coronavirus

Ervaart u de gevolgen van de coronamaatregelen als ondernemer? Als ondernemer kunt u van verschillende (landelijke) regelingen gebruik maken. Een overzicht vindt u op de pagina Hulp voor ondernemers.