Wat is het?

Als u door de coronamaatregelen in financiële nood bent, kunt u een versnelde aanvraag voor een uitkering levensonderhoud voor zelfstandigen (bijstand) indienen. U kunt hiervoor terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. RBZ voert de bijstandsregeling voor zelfstandigen voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Op de website van het RBZ vindt u meer informatie en kunt u een aanvraag Bbz-uitkering indienen. Daar staat ook duidelijk toegelicht wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Wat kost het?

Aan een aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt, hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • behoud van uw bijstandsuitkering, gedurende maximaal 36 maanden (na 6 maanden onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf)

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf, omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een eenmalige lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)

Wat moet ik doen?

Voor een aanvraag van een Bbz–uitkering kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), via de gemeente Rotterdam: Dat kan telefonisch via 010 - 433 9600. U kunt ook mailen naar ondernemen.rbz@rotterdam.nl.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier wordt u op verzoek toegezonden. De klantmanager speciaal belast met de uitvoering van de Bbz, neemt de aanvraag in behandeling en gaat met u een gesprek aan. Zijn er aanvullende gegevens nodig? Dan ontvangt u hierover een brief.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • plan voor het doorstarten van het bedrijf

Extra informatie

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt. Deze termijn kan verlengd worden, indien u na laat om de noodzakelijke informatie te verstrekken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.