Wat is het?

Tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen

Wilt u, uw partner of uw kind graag meedoen aan activiteiten, maar is er niet genoeg geld om de kosten te betalen? In sommige situaties kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Het kan ook zijn dat u onverwacht bijzondere kosten moet maken en u hiervoor niet heeft kunnen sparen. In zulke situaties vraagt u bijzondere bijstand aan.   

Berekentools

Via www.berekenuwrecht.nl van het Nibud kunt u nagaan of uw inkomen zo laag is dat u mogelijk een tegemoetkoming kunt aanvragen. Dit gaat over landelijke toeslagen, zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag, maar ook voor tegemoetkomingen die alleen gelden voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Ook kunt u in de tabel bijstandsnormen (onderaan deze pagina bij het kopje 'Documenten en formulieren') nagaan of u een laag inkomen heeft. Via startpunt Geldzaken kunt u geldplannen invullen die u ondersteunen bij het behalen van uw financiële doelen.

Komt u er online zelf niet uit, neemt u dan contact op met één van de welzijnsstichtingen in de buurt. De adressen van de welzijnsstichtingen vindt u hier. 

Stichting BlijeGift

Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank. Op dit moment ondersteunt Stichting BlijeGift in de regio's Krimpenerwaard en Rotterdam gezinnen en alleenstaanden met levensmiddelenbonnen. Deze zijn te verzilveren bij de lokale bakker, slager, supermarkten enz. zodat het voor de lokale winkelier een win-win situatie is. Aanmelden kan niet als particulier, maar kan worden aangevraagd via bewindvoering, maatschappelijk werkers en andere geregistreerde hulpverlenende instanties. Kijk voor meer informatie over Stichting BlijeGift op www.blijegift.nl.

Alle tegemoetkomingen op een rij

Mensen met een laag inkomen kunnen mogelijk gebruik maken van de volgende tegemoetkomingen:


Sport, cultuur & diplomazwemmen voor jeugd

Alle kinderen moeten kunnen sporten of muziek maken. Het volgen van turnlessen, pianolessen, voetbaltraining, enzovoort is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Ook is het belangrijk dat kinderen hun zwemdiploma halen. Om dit mogelijk te maken, werkt de gemeente samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Voor wie?

(Eenouder)gezinnen of verzorgers met kinderen van 0 tot en met 17 jaar kunnen met behulp van een tussenpersoon een aanvraag doen. Meer informatie over de aanvraag van deze tegemoetkoming kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Wat is het?

De kosten van sport, cultuur of diplomazwemmen worden rechtstreeks aan de aanbieder betaald. Turbozwemlessen vallen buiten deze zwemregeling. Voor materiaal en/of kleding wordt een tegoedbon verstrekt die bij aangesloten winkeliers kan worden ingewisseld. Er moet altijd een keuze worden gemaakt tussen een sportactiviteit, cultuuractiviteit of diplomazwemmen. Een combinatie van meerdere activiteiten is niet mogelijk.


Babypakket

Als u zwanger bent of als u net een baby heeft, dan heeft u veel spullen nodig. Denk aan kleding, verzorgingsproducten en beddengoed. Dit brengt kosten met zich mee. De gemeente werkt samen met stichting Babyspullen om (aanstaande) ouders te helpen bij het verzamelen van de baby-uitzet.

Voor wie?

(Aanstaande) ouders en verzorgers met een kind van 0 tot en met 2  jaar kunnen met behulp van hun verloskundige, Stichting Leergeld Krimpenerwaard, Voedselbank Lek en IJssel of via een andere tussenpersoon een aanvraag doen.

Meer informatie over de aanvraag voor een babypakket kunt u vinden op www.leergeldkrimpenerwaard.nl of www.stichtingbabyspullen.nl

Wat is het?

De (aanstaande) ouders of verzorgers ontvangen twee pakketten met noodzakelijke spullen voor de baby of peuter. Het eerste pakket bevat onder andere kleding in de maten 50/56 en 62/68, speelgoed en verzorgingsproducten. Het tweede pakket bestaat uit onder andere kleding in de maten 74/80 en 86/92.


Schoolspullen, computer en fiets

Het volgen van basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is zo goed als gratis. Toch moeten ouders of verzorgers vaak een flink bedrag aan schoolkosten betalen. Denk bijvoorbeeld aan schoolspullen, een rekenmachine of een laptop. Niet iedereen kan dit betalen. De gemeente werkt samen met Stichting
Leergeld Krimpenerwaard om ouders en verzorgers met een laag inkomen te ondersteunen in de schoolkosten.

Voor wie?

(Eenouder)gezinnen en verzorgers met een schoolgaand kind van 4 tot en met 17 jaar op het basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen zelf bij Stichting Leergeld Krimpenerwaard een aanvraag doen.

Meer informatie over de aanvraag voor schoolspullen, computer en fiets staat op www.leergeldkrimpenerwaard.nl.

Wat is het?

Kinderen kunnen een Schoolspullenpas en Kindpas aanvragen die besteed kan worden bij aangesloten winkeliers. Basisschoolkinderen kunnen een tegoedbon voor een (tweedehands) fiets aanvragen en middelbare scholieren kunnen een (tweedehands) fiets aanvragen. Ook kunnen kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan een tweedehands laptop aanvragen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van €50,-. Gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen een tweedehands gezinscomputer aanvragen.


Verjaardagen

Is voor uw kind een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school niet vanzelfsprekend, omdat hier geen geld voor is? Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag.

Voor wie?

Ouders en verzorgers met kinderen tussen de 4 tot en met 12 jaar kunnen zelf of met behulp van de stichting Leergeld Krimpenerwaard, Voedselbank IJssel en Lek of een andere tussenpersoon een aanvraag doen (wordt uw kind 13 jaar of ouder, dan kunt u geen verjaardagsbox meer aanvragen).

Meer informatie over het aanvragen van een verjaardagsbox kunt u vinden op www.leergeldkrimpenerwaard.nl of www.stichtingjarigejob.nl

Wat is het?

De stichting Jarige Job geeft geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.


Opgroeien

Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job en stichting Babypakket doen gelukkig al heel veel. Maar soms heeft u iets nodig waar zij niet direct bij kunnen helpen. Dan kunt u een aanvraag doen bij Fonds Kinderhulp.

Voor wie

Ouders en verzorgers van kinderen tussen de 0 tot en met 20 jaar kunnen met behulp van de stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Jarige Job, stichting Babyspullen of een andere tussenpersoon een aanvraag doen.

Meer informatie over het aanvragen van een voorziening via Fonds Kinderhulp kunt u vinden op www.kinderhulp.nl

Wat is het?

Fonds Kinderhulp geeft uw kind geen geld. Wel helpt het Fonds om voorzieningen te regelen voor uw kind(eren), zodat zij ook mee kunnen doen aan allerlei activiteiten.


OV-Meedoenpas voor ouderen

AOW-gerechtigden met een laag inkomen kunnen met deze pas in daluren gratis reizen. Op de persoonlijke OV-chipkaart is een abonnement geplaatst. Hiermee kan de doelgroep voor de periode van één jaar gratis reizen met alle Arriva-bussen in Zuid-Holland Noord en op de Syntuslijnen 195, 295, 106 en 107 die door de Krimpenerwaard rijden.

Voor wie is de pas?

De pas is bestemd voor inwoners met een laag inkomen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Is uw inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm en heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt u de pas aanvragen. Het overzicht van de geldende bijstandsnormen is te bekijken onderaan deze pagina onder 'Documenten en formulieren'.

Hoe kan ik deze pas aanvragen?

Heeft u een laag inkomen en wilt u gebruik kunt maken van deze pas? Neem dan contact op met de welzijnsstichting bij u in de buurt. De medewerkers helpen u ook graag met het aanvragen van de pas. U kunt ook rechtstreeks een aanvraag indienen door het aanvraagformulier OV-Meedoenpas in te vullen en te versturen naar de afdeling Sociale Zaken Krimpenerwaard. Het aanvraagformulier staat onderaan deze pagina onder 'Documenten en formulieren'. Participatie en werk

Als u op zoek bent naar een (betere) baan en/of u deelneemt aan activiteiten, kunt u te maken krijgen met allerlei kosten. Denk hierbij aan een internet- of een krantenabonnement, lidmaatschap (sport-)vereniging, een sollicitatiecursus, de aanschaf van kleding om er tijdens de sollicitatie netjes uit te zien of cursussen.

Voor wie?

Inwoners van 21 jaar tot de AOW-leeftijd die (weer) actief mee willen doen in de samenleving kunnen een aanvraag doen. 

Wat is het?

Een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 254,00 (dit wordt elk kalenderjaar verhoogd).

De tegemoetkoming kunt u elke 12 maanden aanvragen via het Aanvraagformulier Maatschappelijke Participatie. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina bij het kopje  'Documenten en formulieren'. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via 14 0182.


Maatschappelijke deelname voor ouderen

Bent u met pensioen en wilt u meedoen aan activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en nieuwe mensen te ontmoeten? U kunt een tegemoetkoming aanvragen om activiteiten als museumbezoek, muzieklessen, sportabonnement, enzovoort mogelijk te maken.

Voor wie?

Inwoners met de AOW-leeftijd die (weer) actief mee willen doen in de samenleving kunnen een aanvraag doen. 

Wat is het?

Een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 134,00 (dit wordt elk kalenderjaar verhoogd). De tegemoetkoming kunt u elke 12 maanden aanvragen via het Aanvraagformulier Maatschappelijke Participatie. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina bij het kopje  'Documenten en formulieren'. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via 14 0182.


Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een aanvulling op het inkomen voor het doen van noodzakelijke uitgaven of voor het deelnemen aan activiteiten. Denk aan de aanschaf van een nieuwe wasmachine of koelkast, maar ook aan sportactiviteiten, lidmaatschap bibliotheek, krantenabonnement, enzovoort.

Voor wie?

Inwoners van 21 jaar tot de AOW-leeftijd die drie jaar of langer een laag inkomen hebben, kunnen een aanvraag doen. U kunt elke 12 maanden een aanvraag doen met het formulier Individuele inkomenstoeslag. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina bij het kopje  'Documenten en formulieren'. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via 14 0182.

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag bedraagt € 419,00 voor een alleenstaande, € 524,00 voor een alleenstaande ouder en € 629,00 voor gehuwden. Deze bedragen worden elk kalenderjaar verhoogd.


Collectieve zorgverzekering

De gemeente vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn. Daarom biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan tegen een voordelige premie.

In de collectieve zorgverzekering zit naast het basispakket een aanvullende verzekering dat hoge vergoedingen biedt voor fysiotherapie, tandartskosten en medicijngebruik. U kunt ook kiezen voor een uitgebreider en duurder pakket waarbij uw eigen risico volledig vergoed wordt. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten dan wel aangemeld worden bij de zorgverzekeraar.

Voor wie?

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Meer informatie over het aanvragen van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering kunt u vinden op www.gezondverzekerd.nl en de pagina Collectieve zorgverzekering op deze website. Voor hulp bij het aanvragen kunt u terecht bij de lokale welzijnsstichtingen.

Wat is het?

De gemeente biedt een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekeringen aan. De tegemoetkoming bedraagt € 15,-. Voor het pakket waarbij ook het wettelijk eigen risico is meeverzekerd, is de tegemoetkoming € 35,-. Deze tegemoetkomingen zijn al verwerkt in de premie die u betaalt aan de zorgverzekeraar.


Bijzondere bijstand

Als u opeens bijzondere kosten moet maken en hiervoor niet heeft kunnen sparen, dan heeft u mogelijk recht op bijzondere bijstand.

Voor wie?

Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen. Als uw inkomen hoger is dan 110% van bijstandsnorm, dan kunt u mogelijk een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen.
Bijzondere bijstand kunt u digitaal via de pagina Bijzondere bijstand op onze website met DigiD aanvragen. Het aanvraagformulier Bijzondere bijstand vindt u als PDF onderaan deze pagina en is ook telefonisch te verkrijgen (het wordt dan opgestuurd via de post).

Wat is het?

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen.

Hoe werkt het?

In de folder 'Tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen' staat omschreven van welke vergoedingen u mogelijk gebruik kunt maken. Deze folder is te vinden onder het kopje 'Documenten en formulieren'.

U kunt via het aanvraagformulier 'Tegemoetkoming Maatschappelijke participatie' de vergoeding aanvragen. Dit formulier is te vinden op het kopje 'Documenten en formulieren'. Sommige tegemoetkomingen worden direct via een tussenpersoon aangevraagd. Dit staat in dat geval vermeld in het formulier.

Wat moet ik doen?

Het ingevulde aanvraagformulier 'Tegemoetkoming Maatschappelijke participatie' kunt u ondertekend en met alle bewijsstukken en bijlagen sturen naar Gemeente Krimpenerwaard, Sociale Zaken, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

Als uw aanvraag compleet is, dan wordt uw aanvraag binnen 8 weken afgehandeld.

Stuurt u uw aanvraag in zonder de gevraagde stukken of ontbreekt er een handtekening, dan krijgt u het aanvraagformulier terug gestuurd van ons.

Wat heb ik nodig?

Als u vragen heeft over hoe u een vergoeding of inkomenstoeslag kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kunt contact opnemen met een tussenpersoon (onder Te downloaden is een lijst van de tussenpersonen te vinden) en/of een welzijnsstichting in uw buurt. Ook kunt u via telefoonnummer 14 0182 contact opnemen met het loket Samenleving & Zorg van de gemeente Krimpenerwaard.

De drie welzijnsstichtingen hebben inlooppunten. Deze medewerkers kunnen u ook helpen bij het invullen van de aanvraag.

Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS)
Telefoon: (0182) 381 227

SWOK-midden Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist
Telefoon: (0182) 350 012.

Stichting WON Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel
Telefoon: (0180) 522 045

Loket Samenleving en Zorg gemeente Krimpenerwaard
Alingersteeg 2
2861 AH Bergambacht
Telefoon: 14 0182
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.