Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan kunt u uw plan eerst door de gemeente laten beoordelen met een ‘conceptaanvraag’. Hierbij toetsen wij of uw plan binnen de regels en het beleid past. Zo weet u sneller of uw plan haalbaar is. Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodigt hebt? Kijk dan eerst op de pagina Omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Voor de ‘conceptaanvraag’ vraagt u eerst een vooroverleg aan. Tijdens zo’n vooroverleg toetst de gemeente of uw plan past binnen het bestemmingsplan en de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (de redelijke eisen van welstand, ook wel de welstandtoets). Past uw plan? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Het vooroverleg kost € 154,30 en kan maar 1 keer worden aangevraagd per plan.

1. Maak uw plan zo duidelijk mogelijk

Om uw plan goed te kunnen toetsen, hebben wij een duidelijk schetsplan nodig. Uit het schetsplan moet duidelijk worden hoe het plan eruit komt te zien. Denk hierbij aan een geveltekening, plattegrondtekening en situatietekening. De tekeningen moet u voorzien van maatvoering: de hoogte, breedte, diepte, maar ook de maten ten opzichte van andere bebouwing of perceelgrenzen. Uit de tekeningen moeten ook de bestaande situatie en de nieuwe situatie blijken.

Adviseur

De gemeente adviseert u om altijd zelf een adviseur in te schakelen. Denk hierbij aan een architect of een bouwkundige. Een goede, duidelijke en complete aanvraag kent een kortere behandelingstermijn. Dat bespaart u en de gemeente tijd en geld. 

2. Vraag het vooroverleg aan

Heeft u een duidelijk schetsplan? Dan vraagt u het vooroverleg aan via het Omgevingsloket(externe link). Bij stap 3 (Werkzaamheden) klikt u hiervoor op de knop ' Vooroverleg'. Geef in de toelichting van het omgevingsloket duidelijk aan dat u een aanvraag doet voor een vooroverleg. Klik daarna op ‘Vooroverleg starten’. U geeft de gemeente hiermee direct toegang tot uw conceptaanvraag.

Let op: klik bij deze stap (nog) niet op ‘Indienen’.

Zorg ervoor dat uw conceptaanvraag compleet is. Ontbreken er gegevens? Dan neemt de gemeente contact met u op en kunt u de ontbrekende gegevens alsnog aanleveren. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw conceptaanvraag niet behandelen.

3. Het vooroverleg

Tijdens het vooroverleg geven we u antwoord op de vraag of uw plan past binnen het geldende bestemmingsplan en binnen de redelijke eisen van welstand (welstandtoets).

4. Dien de omgevingsvergunning in

Past uw plan binnen het geldende bestemmingsplan en binnen de redelijke eisen van welstand (welstandtoets)? Dan dient u de omgevingsvergunning in via het Omgevingsloket(externe link). Bij stap 3 (Werkzaamheden) klikt u hiervoor op de knop 'Indienen'. De gemeente neemt uw aanvraag dan in behandeling. U kunt de aanvraag nu niet meer wijzigen. Wel kunt u nog bijlagen toevoegen, als aanvulling op de aanvraag.

De intaketafel

Past uw plan niet binnen het huidige bestemmingsplan of andere (gemeentelijke) wet- en regelgeving? Dan noemt de gemeente uw plan een ‘initiatief’. Voor een initiatief kunt u terecht bij de intaketafel. Hier kijkt de gemeente naar mogelijke kansen voor uw initiatief.

Meer over de intaketafel