Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Via Omgevingsloket online kunt u nakijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt hier ook volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag.

Omgevingsloket online

Vergunningvrij (ver)bouwen

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) kunt u meer lezen over vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Wat moet ik doen?

Doe vooraf een vergunningcheck via Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw (ver)bouw plannen. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u die indienen via het omgevingsloket.

De maximale doorlooptijd van een aanvraag is 8 weken, waarbij het het termijn met 6 weken kan worden verlengd. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, wordt de proceduretermijn stilgezet. De doorlooptijd van een uitgebreide procedure is 23 weken, waarbij u eerst een ontwerpbesluit krijgt. Op dit ontwerpbesluit kunnen zienswijze ingediend worden (er kan een zienswijze ingediend worden omdat men het niet eens is met het ontwerpbesluit).

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor uw woning, heeft u uw DigiD(externe link) nodig. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor uw bedrijf? Dan heeft u eHerkenning(externe link) nodig. Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Extra informatie

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.