Let op: heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket(externe link).

Omschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De reguliere (gewone) procedure geldt voor de meeste omgevingsvergunningen. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket(externe link).
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Termijn

 • Reguliere procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.
 • Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Soms brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.