Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Op Omgevingsloket online kunt u nakijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. 

Omgevingsloket online

U kunt hier ook volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over vergunningvrij bouwen en verbouwen.

Wat moet ik doen?

 • Check vooraf op omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw (ver)bouw plannen, dit kan door de vergunningcheck te doen.
 • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw (ver)bouwplannen dan kunt u die indienen via het omgevingsloket. De maximale doorlooptijd bij een reguliere aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken, waarbij het bevoegd gezag het termijn 1x met 6 weken kan verlengen. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, wordt de proceduretermijn stil gezet voor het indienen van de aanvullende gegevens. De doorlooptijd van een uitgebreide procedure is 23 weken, waarbij u eerst een ontwerpbesluit krijgt. Op dit ontwerpbesluit kunnen zienswijze ingediend worden (er kan een zienswijze ingediend worden omdat men het niet eens is met het ontwerpbesluit).
 • Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient kunt u ook een vooroverleg starten met de gemeente, om erachter te komen of het plan binnen de regels en/of mogelijkheden past. Op het omgevingsloket kunt u hiervoor een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. 
 • De regels van een bestemmingplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl .
 • Denk er dus aan dat u ruim voor u wilt starten met (ver)bouwen uw aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente indient.
   

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Extra informatie

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.