Wat is het?

Wilt u trouwen in de gemeente Krimpenerwaard? Meld dit dan uiterlijk twee weken van tevoren via telefoonnummer 14 0182. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’.

Trouwlocaties

De gemeente beschikt over meerdere vaste trouwlocaties waar huwelijken en partnerschapsregistraties kunnen plaatsvinden. In de gemeente Krimpenerwaard kunt u ook trouwen of uw partnerschap laten registreren op elke gewenste locatie. U kunt dus ook zelf op zoek gaan naar een bijzondere trouwlocatie in onze gemeente. We stellen wel een aantal eisen aan de gekozen locatie.

Trouwambtenaren

De gemeente Krimpenerwaard heeft 15 trouwambtenaren die graag uw huwelijk sluiten. Daarnaast is het mogelijk om iemand eenmalig te laten benoemen (en eventueel indien nodig te beëdigen) zodat hij of zij uw huwelijk kan sluiten. Eventueel in samenwerking met één van onze trouwambtenaren. Onder 'Documenten en formulieren' vindt u hiervoor een aanvraagformulier.

Wat kost het?

Voor onderstaande tarieven geldt dat voor elk huwelijk of partnerschapsregistratie kosten voor de huwelijkslocatie en de huwelijksvoltrekking worden gerekend. U moet beide bedragen bij elkaar optellen.

Voltrekking huwelijk/registratie partnerschap

Prijzen 2022

Maandag om 9.00 uur en om 9.30 uur *Gratis

* Op maandag om 9.00 en 9.30 uur is het mogelijk om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Het huwelijk wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand, in het gemeentekantoor van Stolwijk in een vergaderkamer. De ceremonie bestaat alleen uit het opmaken van de akte en het geven van het ja-woord bij een huwelijk en het tekenen van de akte. Bij een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap mogen maximaal zes personen aanwezig zijn. Heeft u maar twee getuigen, dan kunt u dus nog twee andere mensen uitnodigen.

HuwelijkslocatiePrijzen 2022
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een gemeentekantoor€ 181,00
Maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en vanaf 18.00 uur of zaterdag op een gemeentekantoor€ 336,15
Zondag of een algemene feestdag op een gemeentekantoor € 491,30
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op een andere locatie dan het gemeentekantoor€ 155,15
Maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en vanaf 18.00 uur of zaterdag op een andere locatie dan het gemeentekantoor€ 232,70
Zondag of een algemene feestdag in een locatie niet zijnde gemeentekantoor€ 284,45

HuwelijksvoltrekkingPrijzen 2022
BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur€ 227,55 
BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur of op zaterdag€ 382,70
BABS* van de gemeente Krimpenerwaard op zondag of feestdag€ 537,80
Eenmalige benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand€ 155,15
Eenmalige benoeming van een BABS met ondersteuning van een BABS van de gemeente Krimpenerwaard.
Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
€ 206,85
Eenmalige benoeming van een BABS met ondersteuning van een BABS van de gemeente Krimpenerwaard.
Op maandag tot en met vrijdag voor 9.00 uur en na 18.00 uur of
op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag
€ 310,30

* BABS: Gemeentelijke Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Overige kostenPrijzen 2022
Trouwboekje of partnerschapsboekje€ 33,45
Ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (per getuige)€ 16,25
Bespelen van het carillon (Alleen mogelijk in Schoonhoven)€ 157,55
Hernieuwen van een reeds bestaand huwelijk€ 118,65
Annuleren van een huwelijksdatum binnen 1 maand voor de vastgestelde datum van het huwelijk€ 27,20

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Een geregistreerd partnerschap wordt in veel andere landen niet erkend.

Wat moet ik doen?

Meld het tijdig

U doet de melding voorgenomen huwelijk in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen. Dit betekent dat alle benodigde, ingevulde en ondertekende formulieren uiterlijk 2 weken voor de huwelijksdatum door de gemeente moeten zijn ontvangen. Het is echter aan te raden dit ruim van tevoren te regelen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Heeft u de datum voor uw huwelijk gepland? Vergeet dan niet om ook contact op te nemen met de gemeente om daar een reservering door te geven. Alleen de locatie reserveren is NIET voldoende.

De wettelijke termijn voor het doen van de melding voorgenomen huwelijk is uiterlijk 14 dagen voor de huwelijksdatum. Dit is echter een wettelijke termijn. Aangeraden wordt ruim van tevoren de melding te doen. Mochten er nog andere documenten nodig zijn, of nadere informatie dan is hier nog tijd voor. Ook heeft de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand dan nog de tijd om kennis met u te maken.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties heeft u aanvullende documenten nodig bij uw melding. Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Neemt u hiervoor contact op met 14 0182.

Tips

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Meer informatie

Nieuwe huwelijksvermogensregels

Hebt u trouwplannen of plannen om uw partnerschap te registreren? Per 1 januari 2018 zijn de huwelijksvermogensregels veranderd. Trouwt u na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden en besluit u op termijn te gaan scheiden? Dan hoeft u minder te delen met uw partner.

Voor meer informatie en advies verwijzen wij u graag naar een notaris.

Contact

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum: tel 14 0182.