Ook een familielid, vriend of vriendin kan een huwelijk/partnerschap voltrekken. Deze persoon wordt dan voor deze ene gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend door het bruidspaar/de partners en de eigen trouwambtenaar. De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de huwelijksdag worden ingediend.

Voorwaarden

  • De eigen trouwambtenaar 18 jaar of ouder
  • De eigen trouwambtenaar mag niet onder curatele staan

Aanvragen

Voor de aanvraag moet een aanvraagformulier worden ingevuld en ondertekend door het bruidspaar/de partners en de eigen trouwambtenaar. Hierbij moeten de volgende stukken worden ingeleverd:

  • Een kopie geldig legitimatiebewijs van de eigen trouwambtenaar
  • Een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (tenzij de eigen trouwambtenaar woonachtig is in de gemeente Krimpenerwaard)

Trouwambtenaar andere gemeente

Bent u trouwambtenaar bij een andere gemeente? Dan levert u naast het aanvraagformulier de volgende stukken in:

  • Een kopie geldig legitimatiebewijs van de eigen trouwambtenaar
  • Een kopie van benoemingsbesluit van een andere gemeente
  • Een kopie van de beëdiging bij de rechtbank

Proces

Als de aanvraag compleet is, wordt de eigen trouwambtenaar benoemd door Burgemeester en Wethouders. Het benoemingsbesluit wordt vervolgens naar de eigen trouwambtenaar verstuurd.

Als de eigen trouwambtenaar nog geen huwelijken elders voltrekt / heeft voltrokken, dan moet hij/zij nog worden beëdigd door de rechtbank. Er wordt dan contact met deze persoon opgenomen om een afspraak in te plannen bij de rechtbank voor de beëdiging. In dit geval zal de eigen trouwambtenaar worden begeleid door een vaste trouwambtenaar van de gemeente Krimpenerwaard. Deze trouwambtenaar zal tijdens de ceremonie op de achtergrond aanwezig zijn om toezicht te houden op het officiële gedeelte.