Vaste locaties

De gemeente heeft meerdere 'vaste' trouwlocaties voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Wilt u één van deze locaties vooraf bekijken, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0182 om hiervoor een afspraak te maken.

Gemeentekantoor Bergambacht (maximaal 100 personen, waarvan 50 zitplaatsen)

Gemeentekantoor Lekkerkerk (maximaal 120 personen, waarvan 100 zitplaatsen)

Gemeentekantoor Schoonhoven (maximaal 50 personen, waarvan 40 zitplaatsen)

Gemeentekantoor Stolwijk (maximaal 50 personen, waarvan 40 zitplaatsen)

Eigen locatie

In de gemeente Krimpenerwaard kunt u sinds kort ook trouwen of uw partnerschap laten registreren op elke gewenste locatie. U kunt dus ook zelf op zoek gaan naar een bijzondere trouwlocatie in onze gemeente. De gekozen locatie dient aan diverse criteria te voldoen. De criteria vindt u hieronder.

Criteria eigen trouwlocatie

 • de locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Krimpenerwaard (locatie bevindt zich op vaste grond of op een aan de wal gemeerd schip);
 • de locatie (bij een buitenlocatie) dient een alternatief te hebben i.v.m. slecht weer, bijvoorbeeld een partytent;
 • de locatie moet de toets van openbare orde en veiligheid en goede zeden kunnen doorstaan;
 • de eigenaar/beheerder van de locatie heeft toestemming verleend;
 • de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gewaarborgd;
 • er is een nadrukkelijke scheiding tussen de burgerlijke voltrekking vooraf en de rest van de ceremonie;
 • de burgerlijke huwelijksvoltrekking vindt niet op dezelfde locatie plaats als de inzegening door een kerk- of geloofsgemeenschap;
 • de verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden;
 • de openbaarheid, toegankelijkheid en brandveiligheid van de locatie zijn gewaarborgd;
 • voor de locatie is een gebruiksmelding afgegeven (bij meer dan 50 aanwezige personen èn als het huwelijk plaatsvindt in een tent of ander tijdelijk bouwwerk);
 • Als er naast de huwelijksvoltrekking ook andere activiteiten worden georganiseerd, zoals het aansnijden van de bruidstaart, een champagnemoment, een receptie of trouwfeest, dient u hiervoor de benodigde vergunningen te regelen.

Wordt aan één van deze criteria niet voldaan, dan kan dat reden zijn om niet tot het voltrekken van de verbintenis over te gaan. In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie, wordt de aanvrager verantwoordelijk gesteld. 

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoon 14 0182.

Heeft u gevonden wat u zocht?