De gemeente heeft meerdere vaste trouwlocaties voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Wilt u één van deze locaties vooraf bekijken? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0182 om hiervoor een afspraak te maken. Let op: dieren zijn helaas niet toegestaan op de vaste trouwlocaties.

Gemeentekantoor Stolwijk

Aantal personen: maximaal 25 personen, bode en trouwambtenaar meegerekend.

Is de 360 graden foto niet zichtbaar? Open deze pagina dan in Chrome of Firefox

Gemeentekantoor Schoonhoven

Aantal personen: maximaal 30 personen, bode en trouwambtenaar meegerekend.

Is de 360 graden foto niet zichtbaar? Open deze pagina dan in Chrome of Firefox

Gemeentekantoor Lekkerkerk

Aantal personen: maximaal 70 personen, bode en trouwambtenaar meegerekend.

Is de 360 graden foto niet zichtbaar? Open deze pagina dan in Chrome of Firefox

Gemeentekantoor Bergambacht

Aantal personen: maximaal 50 personen, bode en trouwambtenaar meegerekend.

Is de 360 graden foto niet zichtbaar? Open deze pagina dan in Chrome of Firefox

Eigen locatie

Kiest u voor een andere (eigen) trouwlocatie? Houd er dan rekening mee dat de locatie aan de onderstaande voorwaarden moet voldoen. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om het sluiten van het huwelijk (of de partnerschapsregistratie) door te laten gaan. De aanvrager is verantwoordelijk voor schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie.

Voorwaarden eigen trouwlocatie

 • De locatie ligt in de gemeente Krimpenerwaard.
 • De locatie is op vaste grond of op een aan de wal gemeerd schip.
 • Een buitenlocatie moet een alternatief hebben bij slecht weer, bijvoorbeeld een partytent.
 • De locatie moet de toets van openbare orde en veiligheid en goede zeden kunnen doorstaan.
 • De eigenaar/beheerder van de locatie heeft toestemming verleend.
 • De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gegarandeerd.
 • Er is een duidelijke scheiding tussen de burgerlijke voltrekking vooraf en de rest van de ceremonie.
 • De burgerlijke huwelijksvoltrekking is niet op dezelfde locatie als de inzegening door een kerk- of geloofsgemeenschap.
 • De verbintenis kan ongehinderd en ongestoord plaatsvinden.
 • De openbaarheid, toegankelijkheid en brandveiligheid van de locatie zijn gewaarborgd.
 • Voor de locatie is een gebruiksmelding afgegeven (alleen bij meer dan 50 aanwezige personen én als het huwelijk plaatsvindt in een tent of ander tijdelijk bouwwerk).
 • Als er naast de huwelijksvoltrekking ook andere activiteiten worden georganiseerd, zoals het aansnijden van de bruidstaart, een champagnemoment, een receptie of trouwfeest, moet u hiervoor de benodigde vergunningen regelen.
 • Er is een aparte ruimte beschikbaar voor de trouwambtenaar (voor bijvoorbeeld omkleden).