Het Klooster wordt eerst geschikt gemaakt voor de opvang van kinderen. Die werkzaamheden starten naar verwachting begin april. Inwoners van Haastrecht kunnen binnenkort dus merken dat er wat meer (bouw)verkeer is rondom de locatie en dat er op het terrein wordt gewerkt. We verwachten dat de overlast van deze werkzaamheden beperkt blijft. Aan het einde van de zomer zijn de werkzaamheden afgerond en komen de kinderen naar onze gemeente.

Bestuursovereenkomst tot 1 april 2026

Om de kinderen de komende drie jaar in Het Klooster op te kunnen vangen, is een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het COA. Bij de bestuursovereenkomst wordt binnenkort een document toegevoegd (addendum) waarin de mogelijkheid tot verlenging na deze drie jaar is verwijderd.

Werkzaamheden in Het Klooster

Er worden in het klooster op dit moment al werkzaamheden verricht. Dit zijn werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is. Denk hierbij aan schilderwerk, het vervangen van het tapijt en het op orde brengen van verouderde kabels en leidingen. Er verandert aan de buitenkant van het gebouw niets. Ook vinden er geen constructieve veranderingen plaats. De gemeente controleert de uitvoering van deze werkzaamheden regelmatig.

Inwoners van Haastrecht kunnen merken dat er meer (bouw)verkeer is rondom de locatie en dat er op het terrein wordt gewerkt. We verwachten dat de overlast van deze werkzaamheden beperkt blijft. Aan het einde van de zomer zijn de werkzaamheden afgerond en komen de kinderen naar onze gemeente.