Opvang Het Klooster

Tijdelijke opvang van 80 gevluchte kinderen in ‘Het Klooster’ in Haastrecht

De gemeente Krimpenerwaard faciliteert de opvang van een groep van tachtig kinderen die alleen naar Nederland zijn gevlucht. Zij worden voor een periode van drie jaar opgevangen in Het Klooster aan de Provincialeweg Oost 62 in Haastrecht.

Burgemeester Bouvy-Koene: “Er zijn veel vluchtelingen in Nederland. Zij kunnen op dit moment niet allemaal worden opgevangen. Dat zorgt voor soms schrijnende situaties. De landelijke overheid staat voor een grote opgave. In onze regio zijn afspraken gemaakt over hoe we willen omgaan met de opgave vanuit het Rijk. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en dragen op deze manier bij aan de landelijke opvangcrisis.”

De kinderen

Het gaat om een groep van tachtig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (afgekort: amv). Zij zijn zonder ouders gevlucht en er is op dit moment geen plek voor hen in de azc’s. De kinderen zijn 14 tot 17,5 jaar oud. Zij komen voornamelijk uit Syrië. Er zijn ook enkele kinderen uit Afghanistan, Jemen, Eritrea en Somalië. Zij zijn gevlucht uit oorlogsgebied of uit een land waar onderdrukking plaatsvindt.

Waarom deze locatie?

Het gebouw is heel geschikt omdat er al mensen woonden daarom zijn er weinig aanpassingen nodig. De uitvoering van de toekomstige plannen voor Het Klooster gaan tijdens de opvangperiode door. Er ontstaat dus geen vertraging.

Contact

Staat het antwoord op uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Dan kunt u deze vraag mailen naar amv@krimpenerwaard.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de COA-informatielijn via 088-7157000 of met de gemeente via 14 0182.