De gemeente Krimpenerwaard publiceert op 3 november 2023 de aanbesteding, gericht op de keuze van uitvoerende partijen voor een nieuw te bouwen circulair gemeentehuis. Deze aanbesteding biedt gekwalificeerde bedrijven en aannemers de kans om deel te nemen aan een belangrijk project voor onze gemeente.

Bekijk op TenderNed

Impressie gemeentehuis voorzijde

Belangrijkste details

 • Projectnaam op TenderNed: Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw gemeentehuis Krimpenerwaard
 • Referentienummer op TenderNed: 1614808
 • Type aanbesteding: Europese niet-openbare procedure
 • Datum publicatie aanbestedingsdocument: 3 november 2023

Achtergrond

De gemeente Krimpenerwaard heeft het voornemen om een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van duurzame en circulaire nieuwbouw. Het gaat om een totale bruto vloeroppervlakte van ongeveer 7.200 vierkante meter voor het nieuwe gemeentehuis. Dit project is gebaseerd op een gezamenlijk ontwerp van Ector Hoogstad architecten en DOOR Architecten. Verder zijn bij het ontwerp betrokken: IMd Raadgevende Ingenieurs (constructie), Nelissen ingenieursbureau (installatietechniek), Peutz (bouwfysica) en Alba Concepts (advies duurzaamheid en circulariteit).

Het nieuwe gemeentehuis wordt een gezond, duurzaam en circulair gebouw. Ook wordt het gebouw energie- en CO2-neutraal, losmaakbaar, ecologisch, natuurinclusief en klimaatadaptief. De locatie van de nieuwbouw ligt aan de rand van Bergambacht, vlakbij de rotonde waar de N210 en de N207 samenkomen.

Impressie definitief ontwerp nieuwe gemeentehuis

Proces en fasen

De aanbesteding voor dit project zal plaatsvinden volgens een Europese niet-openbare procedure, opgedeeld in 2 fasen:

 • Fase 1: In deze fase kunnen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden. Daarna vindt er een selectie plaats op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria.
 • Fase 2: De 5 geselecteerde partijen uit fase 1 worden uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Percelen

Met deze aanbestedingsprocedure is de aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de onderstaande percelen. Het staat gegadigden vrij om op beide percelen in te schrijven.

 • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
 • Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.
Impressie definitief ontwerp nieuwe gemeentehuis

Belangrijke momenten

Selectiefase:

 • Aankondiging/publicatie op TenderNed: 03-11-2023
 • Bekendmaking uitslag selectiefase: 15-12-2023

Gunningsfase:

 • Verzenden van definitieve uitnodigingen tot inschrijving: verwacht op 23-01-2024
 • Mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing: 18-03-2024
 • Overeenkomst (na verlopen Alcatel-termijn): 08-04-2024

Meer informatie

Wij nodigen alle gekwalificeerde uitvoerende partijen uit om de officiële aanbestedingsdocumenten te raadplegen op TenderNed en om deel te nemen aan onze aanbesteding. Dit is een kans om deel uit te maken van een belangrijk project en om bij te dragen aan de duurzame doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door onze website en officiële communicatiekanalen in de gaten te houden.

Impressie ontwerp nieuwe gemeentehuis