Bij het bouwen van een nieuw gemeentekantoor komt veel kijken. Hieronder vindt u de planning en alle informatie over de verschillende inspraakmomenten, zoals het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Locatie

Op 5 juli 2022 koos de gemeenteraad de hoek van de Veerweg en Provincialeweg in Bergambacht als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in de gemeente. Daarnaast zijn er meerdere maatschappelijke diensten gevestigd, waaronder de politie en de brandweer. Om op deze locatie een gemeentehuis te realiseren, is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan nodig. De procedure daarvoor is inmiddels gestart.

De kosten

Nieuwbouw is de voordeligste oplossing. Dat komt doordat het nieuwe gebouw zelf alle energie opwekt die nodig is. Dat scheelt heel veel energiekosten. Ook is het beheren van één nieuw gebouw goedkoper dan het beheren van vier gebouwen. Alles bij elkaar levert nieuwbouw een jaarlijkse kostenbesparing op van ten minste 250.000 euro ten opzichte van de verbouwing van de vier bestaande kantoren. Meer over de financiering leest u in de veelgestelde vragen.

Bekijk de veelgestelde vragen (PDF, 145,5 KB)

Planning

  • 5 juli 2022: Raad besluit positief over ontwerp-stedenbouwkundig plan Veerweg en budget voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis
  • September 2022: Voorontwerp-bestemmingsplan(externe link) ter inzage - Belanghebbenden kunnen inspraakreactie indienen (4 weken)
  • Januari 2023: Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage - Belanghebbenden kunnen zienswijze indienen (6 weken)
  • Tweede kwartaal 2023: Raad besluit over voorlopig ontwerp en realisatiebudget
  • Derde kwartaal 2023: Raad stelt bestemmingsplan vast - Belanghebbenden kunnen in bezwaar en beroep (6 weken)
  • Derde kwartaal 2023: Vergunningaanvraag ingediend
  • Vierde kwartaal 2023: Vergunning verleend en onherroepelijk. Start bouwrijp maken
  • Eerste kwartaal 2024: Start bouw
  • Tweede kwartaal 2025: Nieuw gemeentehuis en buitenruimte gereed en opgeleverd

Ontwerp bestemmingsplan

Van 18 januari tot en met 28 februari lag het ontwerp bestemmingsplan Gemeentehuis Provincialeweg 5a, Bergambacht voor iedereen ter inzage. Het plan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een nieuw gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard, met daarbij het parkeren en de landschappelijke inpassing.

We verwerken de ingediende zienswijzen. Daarna wordt het bestemmingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Wilt u het plan nog inzien? Dat kan digitaal via ruimtelijkeplannen.nl(externe link). U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook bekijken op het gemeentehuis in Stolwijk. Het inzien kan van maandag tot en met vrijdag op afspraak. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van de uitgangspunten vanuit de raad is er een ontwerp van een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied Veerweg. Het voordeel van deze locatie is dat belangrijke functies zoals brandweer, politiekantoor (en straks ook de buitendienst) aanwezig zijn. Het gemeentehuis is een goede aanvulling.

Het nieuwe gemeentehuis krijgt in dit plan een prominente plek aan de N210, naast het pompstation van drinkwaterleverancier Dunea. Het nieuwe gemeentehuis komt op het huidige grondgebied van Dunea. Met Dunea worden nu de mogelijkheden onderzocht tot de aankoop van deze grond.

Enquête

Bijna 1.000 inwoners hebben in 2021 de digitale enquête over het nieuwe gemeentehuis ingevuld. Het nieuwe huis van de gemeente Krimpenerwaard moet volgens de meesten een duurzame uitstraling krijgen, centraal gelegen en goed bereikbaar zijn voor iedereen. De ontvangsthal krijgt bij voorkeur een informele sfeer van ontmoeten. Inwoners worden in deze hal het liefste aan de receptie ontvangen en geholpen aan een formeel loket. Ook zien velen graag meerdere overheidsinstellingen in één gebouw.

Bekijk de uitslag van de enquête (PDF, 346 KB)

Bewonersavonden

Tijdens verschillende bewonersavonden hebben gemeente en inwoners met elkaar de plannen besproken. Inzichten en zorgen van de inwoners zijn zorgvuldig gewogen en waar mogelijk meegenomen in het proces. Onderaan deze pagina zijn de verschillende verslagen en veelgestelde vragen van de bewonersavonden terug te lezen.