Bij het bouwen van een nieuw gemeentehuis komt veel kijken. Hieronder vindt u de planning en alle informatie over de verschillende inspraakmomenten, zoals het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Aanbesteding

De gemeente Krimpenerwaard publiceerde op 3 november 2023 de aanbesteding, gericht op de keuze van uitvoerende partijen voor een nieuw te bouwen circulair gemeentehuis. Deze aanbesteding biedt gekwalificeerde bedrijven en aannemers de kans om deel te nemen aan een belangrijk project voor onze gemeente.

Locatie

Op 5 juli 2022 koos de gemeenteraad de hoek van de Veerweg en Provincialeweg in Bergambacht als locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in de gemeente. Daarnaast zijn er meerdere maatschappelijke diensten gevestigd, waaronder de politie en de brandweer. Om op deze locatie een gemeentehuis te realiseren, is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan nodig. D​​​​​e gemeenteraad heeft op 19 september 2023 het bestemmingsplan vastgesteld.

Kosten

Nieuwbouw is de voordeligste oplossing. Dat komt doordat het nieuwe gebouw zelf alle energie opwekt die nodig is. Dat scheelt heel veel energiekosten. Ook is het beheren van één nieuw gebouw goedkoper dan het beheren van vier gebouwen. Alles bij elkaar levert nieuwbouw een jaarlijkse kostenbesparing op van ten minste 250.000 euro ten opzichte van de verbouwing van de vier bestaande kantoren. Meer over de financiering leest u in de veelgestelde vragen.

Bekijk de veelgestelde vragen (PDF, 145,5 KB)

Planning

  • 5 juli 2022: Raad besluit positief over ontwerp-stedenbouwkundig plan Veerweg en budget voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis
  • September 2022: Voorontwerp-bestemmingsplan(externe link) ter inzage - Belanghebbenden kunnen inspraakreactie indienen (4 weken)
  • Januari 2023: Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage - Belanghebbenden kunnen zienswijze indienen (6 weken)
  • 14 maart 2023: Raad besluit positief over voorlopig ontwerp en realisatiebudget
  • 19 september 2023: Raad stelt bestemmingsplan vast - Belanghebbenden kunnen in bezwaar en beroep (6 weken)
  • Vierde kwartaal 2023: Vergunningsaanvraag ingediend
  • Eerste kwartaal 2024: Vergunning verleend en onherroepelijk. Start bouwrijp maken
  • Tweede kwartaal 2024: Start bouw
  • Derde kwartaal 2025: Nieuw gemeentehuis en buitenruimte gereed en opgeleverd

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken lagen vanaf 18 januari 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben op enkele plekken geleid tot aanpassingen van het plan. Ze hebben onder andere betrekking op de ruimtelijke kwaliteit, het belang van de drinkwatervoorziening van Dunea en de aanleg van natuur. De gemeenteraad stelde op 19 september 2023 het bestemmingsplan voor het nieuwe gemeentehuis gewijzigd vast.

Vanaf woensdag 1 november 2023 tot en met 12 december 2023 liggen het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) onder planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BP2202DK057-VG01(externe link).

Het plan is ook in te zien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Dat kan van maandag t/m vrijdag op afspraak. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van de uitgangspunten vanuit de raad is er een ontwerp van een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied Veerweg. Het voordeel van deze locatie is dat belangrijke functies zoals brandweer, politiekantoor (en straks ook de buitendienst) aanwezig zijn. Het gemeentehuis is een goede aanvulling.

Het nieuwe gemeentehuis krijgt in dit plan een prominente plek aan de N210, naast het pompstation van drinkwaterleverancier Dunea. Het nieuwe gemeentehuis komt op het huidige grondgebied van Dunea. Met Dunea worden nu de mogelijkheden onderzocht tot de aankoop van deze grond.

De gemeenteraad stelde op 19 september 2023 het stedenbouwkundig plan vast.

Enquête

Bijna 1.000 inwoners hebben in 2021 de digitale enquête over het nieuwe gemeentehuis ingevuld. Het nieuwe huis van de gemeente Krimpenerwaard moet volgens de meesten een duurzame uitstraling krijgen, centraal gelegen en goed bereikbaar zijn voor iedereen. De ontvangsthal krijgt bij voorkeur een informele sfeer van ontmoeten. Inwoners worden in deze hal het liefste aan de receptie ontvangen en geholpen aan een formeel loket. Ook zien velen graag meerdere overheidsinstellingen in één gebouw.

Bekijk de uitslag van de enquête (PDF, 346 KB)

Bewonersavonden

Tijdens verschillende bewonersavonden hebben gemeente en inwoners met elkaar de plannen besproken. Inzichten en zorgen van de inwoners zijn zorgvuldig gewogen en waar mogelijk meegenomen in het proces. Onderaan deze pagina zijn de verschillende verslagen en veelgestelde vragen van de bewonersavonden terug te lezen.

Documenten