Collegeprogramma 2022 - 2026

Collegeprogramma 2022-2026

In het collegeprogramma staan de ambities, doelen en inspanningen waar het college de komende vier jaar aan werkt.

Blauwe achtergrond

Wij zijn trots op de Krimpenerwaard. Trots op de ruim 55.000 inwoners, de vele ondernemers en (maatschappelijke) instellingen die zich dagelijks inzetten voor onze mooie gemeente. Ook zijn we trots op onze 11 unieke kernen en het prachtige veenweidenlandschap. Die kwaliteiten willen we de komende vier jaar versterken. Daarvoor geven wij in dit collegeprogramma uitwerking aan de 37 ambities uit het coalitieakkoord 'Vitaal Vooruit!'.

College van burgemeester en wethouders