Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf deze datum wordt de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor bouwen stapsgewijs ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Wel moet u, als u een voornemen tot bouwen indient, rekening houden met de Wkb.

Tot 1 januari 2024 toetste de gemeente vooraf of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Nu moet een kwaliteitsborger deze toets doen voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). Deze kwaliteitsborger moet u zelf inhuren.

Invoering van de Wkb

De Wkbt wordt sinds 1 januari 2024 stapsgewijs ingevoerd en geldt specifiek voor (ver)bouwplannen.

 • Vanaf 1 januari 2024 geldt de wet voor nieuwbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken.
 • Op 1 juli 2024 volgen dan de verbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken.
 • Pas op zijn vroegst in 2029 zal de wet voor alle bouwplannen in werking treden.

Als initiatiefnemer huurt u een kwaliteitsborger in die toeziet op de kwaliteit van uw bouwplan. Daarmee is de rol van de gemeente en ODMH veranderd. Wij toetsen vooraf alleen nog op ruimtelijke aspecten. Ook controleren we de dossiers op volledigheid en beoordelen we het borgingsplan van de partijen in het bouwproces. Voorlopig geldt de Wkb alleen voor kleine bouwobjecten zoals bedrijfshallen en grondgebonden woningen.

Om welke bouwwerken gaat het?

Bouwwerken zijn verdeeld in verschillende groepen. Dit noemen we gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen kunnen zijn als iets misgaat bij de bouw, hoe zwaarder de eisen zijn. De Wkb geldt voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Dit zijn bouwwerken met een laag risico. Het gaat om:

 • Op de grond gebouwde woningen, ook met bijvoorbeeld garage en kantoor aan huis.
 • Bedrijfsgebouwen van maximaal 2 verdiepingen, ook met een klein kantoor of kleine kantine.
 • Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen, bijvoorbeeld een magazijn bij een winkel.
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen van maximaal 20 meter, die niet over een rijksweg of provinciale weg liggen.
 • Andere bouwwerken van maximaal 20 meter hoog, zoals masten en antennes.
 • Woonboten.
 • Vakantiewoningen.

Tijdelijk alleen nieuwbouw

In eerste instantie zal de Wkb alleen voor nieuwbouw gelden, en pas één jaar na invoering voor verbouwingen. De volgende bouwwerken vallen niet onder de Wkb:

 • Rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.
 • Bouwwerken waarbij een milieuvergunning of vergunning/melding brandveilig gebruik nodig is.
 • Bouwactiviteiten waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid, inclusief toepassing NEN 6060 en 6079.