Omgevingswet

Omgevingswet

foto omgevingswet

In 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer en de ontwikkelingen van de (fysieke) leefomgeving.

Meer ruimte voor initiatieven

Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is het waar de Omgevingswet aan bijdraagt. Het doel van een initiatief in uw omgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. Niet voor niets is het motto van de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Voorbereiding Omgevingswet in Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Dat doet ze door een Omgevingsvisie op te stellen. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Ook heeft de gemeente de binnenstad Schoonhoven aangewezen om een proef uit te voeren; een plan maken volgens de nieuwe wet. Met deze pilot Schoonhoven willen we ervaring opdoen met het werken volgens de Omgevingswet.