De jongeren die het COA in Het Klooster opvangt, mogen zich vrij bewegen. Zij worden geacht zich net als iedereen aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van anderen respecteren. De jongeren die het COA opvangt en begeleidt, bouwen in Nederland hun bestaan op. Zij kunnen zich vrij bewegen, net als andere Nederlandse jongeren. En net als andere jongeren die thuis wonen, maken de woonbegeleiders van het COA afspraken met hen.

Veiligheidsplan

Het COA, de politie en de gemeente hebben met elkaar een veiligheidsplan gemaakt voor de veiligheid op en rond de locatie. Het plan is gericht is op zowel de locatie en de omgeving van Het Klooster, als op de kernen Haastrecht en Hekendorp. Opmerkingen of aanmerkingen uit de klankbordgroepsessies zijn hierin meegenomen. In het veiligheidsplan staan bijvoorbeeld afspraken over de afstemming tussen de organisaties:

  • De inzet van de beveiliging van het COA (Er is 1 dag en 2/3 personen nachtbeveiliging aanwezig op de locatie).
  • Het optreden bij een eventuele calamiteit.
  • Een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.
  • De kinderen die het COA opvangt, krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij of de omgeving waar men verblijft. Wanneer de kinderen op de locatie komen, worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Het COA kent ook huisregels. Ze krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt en ze worden besproken via een tolk. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.

Bekijk het veiligheidsplan (PDF, 364 KB)

Veiligheid en leefbaarheid van de omgeving

De kinderen krijgen voorlichting over onderwerpen als veiligheid, normen en waarden, hun omgeving en hun rechten en plichten. De gemeente maakt afspraken met het COA, de politie en de veiligheidsregio om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Zo gelden er strikte huisregels, is er dag- en nachtbeveiliging aanwezig en ligt er een plan om op te treden bij een eventuele calamiteit of een overlastmelding.