Heeft u plannen om te gaan verbouwen? Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Is uw pand of object beschermd? Dan mag u de buitenkant en soms ook de binnenkant niet zomaar veranderen.

Vergunningscheck

Gewoon onderhoud is voor monumenten vaak vergunningsvrij. Het gaat dan om het plaatselijk vervangen of herstellen van onderdelen in precies hetzelfde materiaal, met dezelfde vormgeving, detaillering, afwerking en kleur. Het vervangen of herstellen moet noodzakelijk zijn. Behoud gaat hierbij voor vernieuwen.

Voor grotere aanpassingen is meestal wel een vergunning nodig. Als u de kleur van uw kozijnen wilt veranderen bijvoorbeeld. Of als u een dakkapel of zonnepanelen wilt plaatsen. Zonnepanelen mogen bijvoorbeeld niet te veel opvallen. Dat moet in de vergunningaanvraag duidelijk worden.

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen. Daarmee ziet u of u voor de werkzaamheden die u wilt gaan doen een vergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket kunt u ook de voortgang van uw vergunningaanvraag volgen.

Naar het Omgevingsloket online(externe link)

Kosten bij een vergunningsaanvraag

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning betaalt u leges (tarieven). Hoeveel dat is, ligt aan het soort aanvraag, de bouwkosten en de omvang van uw project. U vindt de leges op overheid.nl(externe link).

Als u een vergunning aanvraagt voor het verbouwen van een monument, kunt u daarnaast met andere kosten te maken krijgen. Vooral bij grote verbouwingen of aanpassingen is soms extra onderzoek nodig. Denk aan een bouwhistorisch of cultuurhistorisch rapport dat u bij de vergunningaanvraag moet meesturen. Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Na uw aanvraag adviseert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit u soms om zaken anders of met andere materialen en kleuren uit te voeren. Het advies betekent zeker niet altijd dat u met meer kosten te maken krijgt. Zo kan de Commissie adviseren om voor een reparatie te kiezen in plaats van een vervanging. De Commissie wil u vooral goed adviseren. Ook staat de Commissie open voor overleg om samen naar de beste oplossing te zoeken. Daarmee zal de investering ook duurzaam zijn.

Voor sommige werkzaamheden aan monumenten kunt u subsidie krijgen.

Meer informatie

Op de pagina Omgevingsvergunning leest u meer over de procedure rond een vergunningaanvraag en wat u mee moet sturen. Twijfelt u of uw plan vergunningsvrij is? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar monumenten@krimpenerwaard.nl of door te bellen met 14 0182.

Handige websites

  • monumenten.nl(externe link): Platform voor eigenaren en specialisten over het kopen, onderhouden, restaureren en verduurzamen van monumenten. Ook informeert het platform over financiële mogelijkheden, wet- en regelgeving en vergunningen.
  • monumentenwacht-zh.nl(externe link): Monumentenwacht Zuid-Holland voert bouwkundige inspecties uit, begeleidt restauraties en renovaties en adviseert over vergunningen, subsidies en verduurzaming.
  • restauratiefonds.nl(externe link): Het Nationaal Restauratiefonds helpt met leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming van monumenten.