Klacht over de gemeente indienen

Algemeen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Let op

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken
  • Heeft u een klacht over iets wat u opvalt in de openbare ruimte? Dan kunt u een melding doen

Beschrijving

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Procedure

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente  via het digitale formulier.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. Deze periode kan de gemeente met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.