Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Algemeen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Beschrijving

Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

Procedure

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen.

Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

De gemeente beslist niet op tijd

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

Wat moet ik doen?

Vul alle gegevens in en stuur verstuur het digitale formulier. Bent u minder vaardig met de computer? Dan kunt u een papieren versie aanvragen via Klant Contact Centrum via het het telefoonnummer 14 0182. 

Extra informatie

De gemeente beslist binnen 2 weken nadat zij uw formulier heeft gekregen.

Doet de gemeente dit niet? Dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • De eerste 14 dagen is dit € 23 per dag. De volgende 14 dagen € 35 per dag. En de laatste 14 dagen € 45 per dag. U krijgt nooit meer dan € 1.442 in totaal.
  • U kunt beroep indienen bij de rechter. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Wet en regelgeving