Zienswijze indienen

Algemeen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een wijziging van het omgevingsplan van de gemeente voor een bepaalde locatie..

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten. Het uiteindelijk besluit is dan nog niet genomen. De gemeente laat via de eigen website, het Gemeenteblad op Officielebekendmakingen.nl en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Procedure

U kunt uw zienswijze online, schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dat in de publicatie staat aangegeven.

Zo dient u uw zienswijze online in:

Zo dient u uw zienswijze mondeling in:

 • Maak een afspraak bij de gemeente.
 • Geef uw zienswijze door.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
 • U ondertekent het verslag.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Zo dient u uw zienswijze schriftelijk in:

 • Stuur uw zienswijze naar de gemeente. Het adres is Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.
 • Of stuur een e-mail naar: info@krimpenerwaard.nl.
 • U kunt uw zienswijze ook zelf brengen naar het gemeentekantoor in Stolwijk.
 • In de zienswijze staat:
  • uw naam en adres
  • het plan of besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op.
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp of besluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Voorwaarden

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

 • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
 • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Bezwaar maken

Als u uw zienswijze heeft gegeven, kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een omgevingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Contact

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Wet en regelgeving