Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit? Dan kunt u daar online of schriftelijk bezwaar tegen maken. U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, een aanslag van de gemeente, of een aanslag gemeentelijke belastingen (SVHW).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u binnen 6 weken na de datum van deze brief.

U kunt uw bezwaar op drie manieren naar ons sturen:

 1. Digitaal. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 2. Per post. U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk

 1. Per e-mail. U stuurt uw mail naar info@krimpenerwaard.nl. Uw bezwaar mét handtekening scant u in. Dit voegt u als bijlage toe aan de mail.

In uw bezwaar zet u in ieder geval:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • de datum van uw bezwaar;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden van uw bezwaar;
 • het zaaknummer en documentnummer van deze brief.

Vergeet u niet uw bezwaar te ondertekenen?

Heeft u meer tijd nodig voor uw bezwaar?

Dan kunt u binnen zes weken een voorlopig (‘pro forma’) bezwaar sturen. U zet daar alle gegevens in, behalve waarom u bezwaar maakt. Daarna krijgt u van ons bericht wanneer de reden voor uw bezwaar uiterlijk bij ons binnen moet zijn.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen

Het besluit blijft geldig tijdens de periode waarin wij uw bezwaar behandelen. Wilt u voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd tijdens de behandeling van uw bezwaar? Dan kunt u als belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Den Haag. Houd er wel rekening mee dat u daar kosten voor betaalt. Via www.krimpenerwaard.nl/voorlopige-voorziening leest u hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt.

Behandeling van uw bezwaar

Nadat u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna geeft de bezwaarschriftencommissie (in de meeste gevallen) een advies aan de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak.

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag van de gemeente? Dat kan bijvoorbeeld een aanslag leges zijn, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten van de gemeente.

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk doorgeven.
 • U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Behandeling van uw bezwaar

Als u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna wordt onderzocht of u de aanslag terecht en met het juiste bedrag ontvangen heeft. Het besluit op het bezwaar wordt zo snel mogelijk toegezonden, uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Hoe dat precies gaat, leest u op de website van de Rechtspraak.

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW? Tegen een aanslag OZB (onroerendezaakbelastingen), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, jaarlijks grafonderhoud of BIZ-bijdrage?

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk doorgeven.
 • U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken SVHW

Behandeling van uw bezwaar

Als u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van het SVHW een ontvangstbevestiging. Daarna wordt onderzocht of u de aanslag terecht en met het juiste bedrag ontvangen heeft.  Het besluit op het bezwaar wordt zo snel mogelijk toegezonden, uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen. Meer informatie vindt u op svhw.nl/bezwaar-maken.

Beroep indienen

Als het SVHW uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak.