Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit? Dan kunt u daar online of schriftelijk bezwaar tegen maken. U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, een aanslag van de gemeente, of een aanslag gemeentelijke belastingen (SVHW).

Besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit? Dat kan bijvoorbeeld bij een besluit over een omgevingsvergunning of een besluit over het stopzetten van een bijstandsuitkering.

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk doorgeven.
 • U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u uw bezwaar liever schriftelijk doorgeven? Stuur deze dan per post naar Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Onderteken het schriftelijke bezwaar en zorg dat het de volgende informatie bevat:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • De datum van uw bezwaar
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden van uw bezwaar

Behandeling van uw bezwaar

Nadat u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna geeft de bezwaarschriftencommissie (in de meeste gevallen) een advies aan de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak(externe link).

Aanslag van de gemeente

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag van de gemeente? Dat kan bijvoorbeeld een aanslag leges zijn, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten van de gemeente.

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk doorgeven.
 • U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Behandeling van uw bezwaar

Als u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna wordt onderzocht of u de aanslag terecht en met het juiste bedrag ontvangen heeft. Het besluit op het bezwaar wordt zo snel mogelijk toegezonden, uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Hoe dat precies gaat, leest u op de website van de Rechtspraak(externe link).

Aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW? Tegen een aanslag OZB (onroerendezaakbelastingen), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, jaarlijks grafonderhoud of BIZ-bijdrage?

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk doorgeven.
 • U kunt binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken SVHW(externe link)

Behandeling van uw bezwaar

Als u een bezwaar heeft ingediend, ontvangt u van het SVHW een ontvangstbevestiging. Daarna wordt onderzocht of u de aanslag terecht en met het juiste bedrag ontvangen heeft.  Het besluit op het bezwaar wordt zo snel mogelijk toegezonden, uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn. U krijgt hiervan altijd bericht. Ook als de gemeente besluit deze termijn te verlengen. Meer informatie vindt u op svhw.nl/bezwaar-maken(externe link).

Beroep indienen

Als het SVHW uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen na verzending van het besluit op bezwaar. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak(externe link).