Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven door middel van onderstaand formulier: 

Webformulier bezwaar maken

Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Extra informatie

  • De bezwaarschriftencommissie beslist binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
  • Bij een bezwaar tegen een aanslag leges, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten beslist de gemeente binnen het kalenderjaar. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Uw bezwaar wordt behandeld door de commissie Bezwaarschriften.