Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of een aanslag? Dien dan binnen 6 weken een bezwaar in. U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente, een aanslag van de gemeente, of een aanslag gemeentelijke belastingen (SVHW).

Besluit van de gemeente

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld tegen een besluit over een omgevingsvergunning of een besluit over het stopzetten van een bijstandsuitkering? Dat kan als volgt.

Hoe werkt het?

  • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. 
  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. 
  • U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven via onderstaand formulier: 

Bezwaar maken

Extra informatie 

In de meeste gevallen geeft de bezwaarschriftencommissie een advies aan de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente neemt binnen 12 weken een besluit op uw bezwaar. De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht. 

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak(externe link).

Aanslag van de gemeente

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag van de gemeente? Dat kan bijvoorbeeld een aanslag leges zijn, marktgelden, havengelden of lijkbezorgingsrechten van de gemeente.

Hoe werkt het?

  • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven via onderstaand formulier:

Bezwaar maken tegen een aanslag

Extra informatie

De gemeente beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen. Hoe dat precies gaat, leest u op de website van de Rechtspraak(externe link).

Aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW

Wilt u bezwaar maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen van het SVHW? Tegen een aanslag OZB (onroerendezaakbelastingen), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, jaarlijks grafonderhoud of BIZ-bijdrage?

Hoe werkt het?

  • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • U kunt uw bezwaarschrift online doorgeven via onderstaand formulier.

Bezwaar maken SVHW(externe link)

Extra informatie

Het SVHW beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 31 december. Als het bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar is ingediend, beslist het SVHW binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn.

Beroep indienen

Als het SVHW uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen. Meer daarover leest u op de website van De Rechtspraak(externe link).