Beroepschrift indienen

Algemeen

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

Beschrijving

U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt, staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of iemand die u machtigt laten doen.

Procedure

Zo dient u een beroepschrift in:

 • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
 • U zet in uw beroepschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

 • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
 • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

Termijn

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U krijgt een bewijs dat u het griffierecht heeft betaald.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

Wet en regelgeving

Meer informatie