Wat is het?

Spoedmelding

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct naar 0888- 333 555 (Milieuklachtenlijn), 24 uur per dag bereikbaar.

Klacht melden

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven, neem dan contact op met de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) te Gouda. Op www.odmh.nl  vindt u onder andere het digitaal meldingsformulier voor milieuklachten.