Heeft u een klacht waar spoed bij is? Bijvoorbeeld over een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct naar de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH): 0888-333 555. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. 

Overlast door varend ontgassen

Bij varend ontgassen kunnen stoffen in de lucht komen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook geeft het ontgassen vaak een vervelende stank. Sommige stoffen dragen bij aan smog. U kunt hier altijd melding van doen. Dat kan door te bellen naar de Omgevingsdienst Midden-Holland via telefoonnummer 0888-333 555. Uw melding helpt de Omgevingsdienst om een goed beeld te krijgen waar varend ontgassen veel gebeurt. Het helpt als u belt zodra u de stank ruikt, omdat schepen nu eenmaal doorvaren.

Klacht melden

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast door bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Op odmh.nl(externe link) vindt u onder andere het digitale meldingsformulier voor milieuklachten.