Spoedmelding

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreiniging? Bel dan direct naar 0888- 333 555 (Milieuklachtenlijn), 24 uur per dag bereikbaar. 

Overlast door varend ontgassen

Bij varend ontgassen kunnen stoffen in de lucht komen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarbij geeft het ontgassen ook vaak een vervelende stank. Ook kunnen sommige stoffen bijdragen aan smog. U kunt hier altijd melding van doen. Dat kan door te bellen naar 0888 333 555. Het doen van een melding helpt de Omgevingsdienst om een goed beeld te vormen van waar het varend ontgassen veel plaatsvindt. Het helpt als u snel nadat u stank ruikt direct belt, omdat schepen nu eenmaal doorvaren.

Klacht melden

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven, neem dan contact op met de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda. Op www.odmh.nl  vindt u onder andere het digitaal meldingsformulier voor milieuklachten.