Maakt u zich zorgen over een buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Denkt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden? Gaat het over mensen waarvan u vindt dat zij zorg nodig hebben, maar die hier zelf niet om kunnen of willen vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Ook als u denkt dat iemand verplichte zorg (Wet verplichte GGZ) nodig heeft, kunt u een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast.

Meldingsformulier Zorg en Overlast(externe link)

Informatie en advies

U kunt bij het meldpunt terecht voor informatie en advies en ook voor het doen van een melding. Medewerkers van het Meldpunt Zorg en Overlast onderzoeken de melding, geven advies en schakelen waar nodig de juiste hulp in. Zij werken samen met onder meer GGD, politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk dienstverlening en verslavingszorg. Kijk voor meer informatie over het meldpunt Zorg en Overlast op ggdhm.nl(externe link)

Directe hulp

Heeft u direct hulp nodig? Kijk dan op ggdhm.nl/nuhulpnodig(externe link) om te checken met welke organisatie u het beste contact op kan nemen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De GGD Hollands Midden is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 088 - 308 35 35.