Bewonersbijeenkomsten 23 maart en 5 april

Op 23 maart was de eerste besloten bewonersbijeenkomst. Deze was georganiseerd voor de direct omwonenden van Het Klooster. De tweede bewonersbijeenkomst op 5 april was voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en gemeente Oudewater. In totaal bezochten ruim 250 inwoners de bijeenkomsten.

In gesprek met de gemeente

Tijdens de bijeenkomsten stelden inwoners hun vragen, deelden hun zorgen en gingen in gesprek met de gemeente, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de wijkagent. Er waren inwoners, ondernemers en verenigingen bij die positief reageerden op de aangekondigde opvang. Dertig van hen boden hun hulp aan en meldden zich aan als vrijwilliger. Ook waren er veel vragen en zorgen. De meestgestelde vragen gingen over veiligheid, het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun dagbesteding/activiteiten.