Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het gebied rondom de Haven in Schoonhoven autoluw te maken. Autoluw betekent dat er sprake is van relatief weinig gemotoriseerd verkeer. Hierdoor ontstaat meer ruimte om te wandelen, winkelen en elkaar te ontmoeten.

U heeft misschien al over dit besluit gelezen in Het Kontakt. We begrijpen dat dit besluit invloed heeft op uw woon- of werkomgeving en vragen oproept. Daarom willen we u als omwonende en ondernemer van de Zilver-as graag betrekken bij de plannen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Lantaarnpaal in Schoonhoven de Haven

Ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven

Het project Zilver-as is gestart in 2018. Er is toen besloten om de culturele en toeristische positie van de binnenstad van Schoonhoven te versterken. Vervolgens is besloten om een ontwikkelplan voor de binnenstad van Schoonhoven op te stellen, met focus op de Zilver-as. De Zilver-as beslaat het gebied van de Veerpoort tot aan het Springerpark. Het ontwikkelplan is opgesteld in samenwerking met ondernemers en bewoners van de binnenstad van Schoonhoven. In het ontwikkelplan staan ideeën en kansen om van de Zilver-as een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Eén advies uit het ontwikkelplan is het opheffen van de parkeerplaatsen op de Stenen Brug en rondom de Haven. De gemeenteraad heeft positief besloten op het plan.

Aanvullend parkeeronderzoek

In dit parkeeronderzoek wordt gekeken naar alternatieven en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot parkeren en het autoluw maken van de binnenstad. De resultaten uit het parkeeronderzoek worden meegenomen bij het maken van het ontwerp voor de inrichting van de binnenstad. Uiteraard wordt rekening gehouden met toegankelijkheid voor mindervaliden en de bevoorrading van winkels.

Openbare ruimte wordt vernieuwd

Onderdeel van het Ontwikkelplan Zilver-as is het vernieuwen van de openbare ruimte. De riolering in de Haven en de Oude Haven wordt vervangen en er wordt nieuwe bestrating aangebracht. Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een ontwerp gemaakt dat past bij de toekomstige functie: een aangenaam en aantrekkelijk verblijfsgebied, waar ruimte is voor ontspanning en ontmoeten. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de parkeerplaatsen opgeheven en de maatregelen om het gebied autoluw te maken ingevoerd.

Meedenken

We vinden het belangrijk dat u mee kunt denken over de plannen. Daarom willen we graag bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekken bij het ontwerp voor de openbare ruimte. Nog voor de zomer van 2024 wordt hier een uitnodiging voor verstuurd. De omgeving wordt via informatiebrieven op de hoogte gehouden gedurende het project.

Schoonhoven centrum
Parkeren in centrum Schoonhoven

Meer informatie

Heeft u vragen over het ontwikkelplan? Of over het autoluw maken van de binnenstad? Neem gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar projecten@krimpenerwaard.nl of bel naar 14 0182 en vraag naar Madelon van der Kemp.