U maakt kans op een sociale huurwoning in de Krimpenerwaard als u 18 jaar of ouder bent,, de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus heeft en staat ingeschreven bij Wonen in de Krimpenerwaard(externe link).

Inkomensverklaring verplicht

Als u wilt reageren op woningen is een inkomensverklaring(externe link) verplicht. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

 

Beschikbare woningen

Op wonenindekrimpenerwaard.nl(externe link) staan de beschikbare sociale huurwoningen in de Krimpenerwaard. Per woning ziet u ook de voorwaarden, hoeveel reacties er op dat moment zijn en op welke plaats u op dat moment staat. Reageren kan op maximaal 2 sociale huurwoningen tegelijkertijd.

Toewijzing woning

Het toewijzen van een sociale huurwoning gaat volgens een selectiemethode:

 • Speciale voorwaarden: naast de voorwaarden voor het inkomen, kunnen er andere voorwaarden gelden waardoor bepaalde doelgroepen voorrang krijgen. Woningzoekenden met een urgentieverklaring gaan altijd voor, ook zonder binding met de plaats van de woning.
 • Inschrijfduur: bij het grootste deel van beschikbare woningen vindt de selectie plaats op basis van inschrijfduur. Eerst wordt gekeken of de woningzoekende voldoet aan alle voorwaarden in de advertentie. De woningzoekende met de langste inschrijfduur, krijgt de woning als eerste aangeboden.
 • Loting: van de woningen wordt maximaal 10% per jaar toegewezen via loting. Dit om mensen met een korte inschrijfduur die snel een woning zoeken ook een kans te bieden.

Urgentie

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een woonruimte. De voorwaarden voor een urgentieverklaring zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Krimpenerwaard of heeft binding met de gemeente
 • Uw Inkomen is niet te hoog (maximaal 1,25 keer de sociale inkomensgrens)

Om urgentie aan te vragen of advies over urgentie neemt u contact op met de woningcorporatie. Situaties waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie zijn:

 • Medische problemen
 • Geweld en bedreiging
 • Tijdelijke opvang na huiselijk geweld
 • Ontvanger of gever van mantelzorg
 • Achterblijvers MIVA-woning
 • Herhuisvesting in verband met sloop of ingrijpende verbetering
 • Te hoge woonlasten volgens de normen die de gemeente hanteert
 • Gedwongen verkoop woning
 • Taakstelling vergunninghouders
 • Bijzondere problemen