Regio Midden-Holland (Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas) werkt aan versterking van de economische spankracht en verbetering van vestigings- en werkklimaat. Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel zijn daarbij belangrijke economische motoren.

Ruimtelijke-economische visies

Het belang en de koers daarvan zijn beschreven in een drietal ruimtelijke-economische visies: de Kantorenstrategie Midden-Holland 2019 - 2024, de regionale bedrijventerreinenstrategie en de regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland. De regionale economische visies kunt vinden op de website van Regio Midden-Holland(externe link).

Bedrijventerreinen in regio Midden-Holland

Via het kwaliteitspaspoort wordt inzicht gegeven in onder andere het huidige economische functioneren en de innovatiekracht van de werklocaties. Voor ieder bedrijventerrein is een factsheet opgesteld met enkele relevante onderdelen.