HOME  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Woning zonder aardgasaansluiting haalbaar ook in de Krimpenerwaard

  (21-07-2017)

  Een woning zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het lijkt bijna onhaalbaar en te mooi om waar te zijn. Maar, de praktijk laat het tegendeel zien. Het is een landelijke trend om woningen te renoveren naar ‘Nul op de Meter’ of ‘Energieneutraal’. Sterker nog, het Rijk heeft bepaald dat elke woning na 2050 aardgasloos verwarmd moet worden. Er zijn steeds meer voorbeelden in het land van bewoners die hun woning voorbereiden om gasloos te gaan. Deze bewoners streven ernaar om  zelfvoorzienend te worden in hun energiebehoefte.  

  Meer info
 • Oversteek op N477 voor sporters Dilettant in Krimpen aan de Lek

  (20-07-2017)

  Onlangs is de oversteek op de provinciale weg N477 in Krimpen aan de Lek ter hoogte van voetvalvereniging Dilettant aangepast. Leden en bezoekers van de voetbalvereniging kunnen nu veilig oversteken vanaf het parallel liggende fietspad naar de sportaccommodatie.

  Meer info
 • De Markt van Krimpen

  (20-07-2017) Meer info
 • Interne verbouwing Sporthal de Bakwetering in Lekkerkerk

  (18-07-2017)

  Sporthal De Bakwetering wordt tijdens de zomervakantie intern verbouwd. Om de akoestiek in de sportzaal te verbeteren worden de wanden van de sporthal bekleed met geïsoleerde wandpanelen en om de sportzaal beter te kunnen verdelen in twee aparte (sport)zones, wordt de sporthal in de herfstvakantie voorzien van een vouwwand. Verder wordt de sportzaal voorzien van nieuw schilderwerk.

  Meer info
 • Raad en college blij met koele en energieneutrale raadszaal

  (17-07-2017)

  Begin juni is de nieuwe klimaatbeheersing van de raadszaal in Lekkerkerk opgeleverd. De nieuwe klimaatbeheersing zorgt voor een betere ventilatie en koeling en maakt gebruik van warmteterugwinning. De nieuwe klimaatbeheersing verbruikt bovendien minder elektriciteit dan de oude.

  Meer info
 • Leerlingenvervoer & vervoer jeugdigen en dagbesteding regionaal geregeld

  (17-07-2017)

  Kwaliteit voorop

  De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben gezamenlijk het routegebonden vervoer opnieuw aanbesteed.  Het gaat om het leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en delen van het vervoer naar dagbesteding. Het routegebonden vervoer is nu bij twee nieuwe vervoerders ondergebracht: Taxi Wegman B.V. en Willemsen – de Koning Groep B.V.  De nieuwe contracten gaan in per 1 augustus 2017 en hebben een looptijd van 2 jaar met verlengingsmogelijkheden.

  Meer info
 • Inloopavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

  (17-07-2017)

  Van den Biggelaar Grond- en waterbouw uit Velddriel houdt op donderdag 20 juli 2017 een inloopavond over het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het werk voor het gedeelte vanaf de Waaiersluis in Gouda tot aan de Hekendorpseweg 39 ten westen van  Oudewater, start op 1 augustus 2017.

  Meer info
 • Onthulling rotondekunst Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk

  (17-07-2017)

  Op woensdag 12 juli onthulde wethouder Lavinja Sleeuwenhoek op de rotondes bij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek twee beelden die het afscheid van de voormalige gemeente Nederlek symboliseerden. De wethouder gaf tijdens de openingsceremonie per telefoon het sein waarna gelijktijdig op beide rotondes een gasballon werd opgelaten.

  Meer info
 • Nieuws van de welzijnsstichtingen

  (17-07-2017)

  Inloopspreekuur Welzijnspunten deels gesloten tijdens zomervakantie

  De inloopspreekuren van de welzijnspunten in Gouderak, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel zijn van 31 juli tot en met 11 augustus gesloten. In die periode is de stichting WON wel op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 tot 12.00 uur voor dringende vragen, ondersteuning of advies via telefoonnummer: 0180-522045. Vanaf maandag 14 augustus kunt u weer terecht bij de verschillende welzijnspunten.

  Meer info
 • Tips voor het aanbieden van uw plastic verpakkingsafval en drankenkartons

  (14-07-2017)

  Plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD) worden door de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard veelal gescheiden ingezameld. In de eerste helft van 2017 werd maar liefst 47% meer PD ingezameld dan in de eerste helft van 2016! De kwaliteit (inhoud van de speciale inzamelzakken) van het ingezamelde PD is over het geheel genomen goed. Toch treft de inzameldienst nog regelmatig materialen tussen het PD aan die daar niet tussen horen.

  Meer info
 • Stuurgroep Veenweiden: Nieuwe aanpak om natuur aan te leggen

  (12-07-2017)

  De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard gaat méér doen om de aanleg van 2250 hectare natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen. De Stuurgroep wil de afspraak nakomen dat alle nieuwe natuur vóór 2021 aangelegd moet zijn, en volgens de vastgelegde natuurdoelen. Daarom  vraagt de Stuurgroep, waarin de gemeente en het hoogheemraadschap zitten, om aanpassing van de regels en om extra geld. Zo kan het proces versneld worden en krijgen agrariërs sneller duidelijkheid. De politieke organen van provincie, gemeente en hoogheemraadschap moeten nog besluiten over het complete pakket aan maatregelen. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 28 juni al een motie aangenomen waarin zij extra geld willen vrijmaken voor deze ontwikkeling.

  Meer info
 • Honden in de Overtuin te Haastrecht

  (10-07-2017)

  Enkele weken geleden zijn door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, borden geplaatst over het aanlijnen en opruimen van hondenpoep in de Overtuin in Haastrecht. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan bij de inwoners en hondenbezitters in Haastrecht.

  Meer info
 • Syrische statushouders tekenen participatieverklaring

  (10-07-2017)

  Op vrijdag 7 juli tekenden Syrische statushouders uit Krimpenerwaard de Participatieverklaring in de bibliotheek van Lekkerkerk. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door burgemeester Roel Cazemier. Na afloop feliciteerde de burgemeester de statushouders van harte met het bereiken van deze mijlpaal. Door de participatieverklaring te ondertekenen verklaren de nieuwkomers kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren.

         

  Meer info
 • Aanleg tijdelijke ontsluitingsweg N210

  (07-07-2017)

  Maandag 10 juli starten de werkzaamheden om een tijdelijke ontsluitingsweg aan te leggen die bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht aan laat sluiten op de N210. Deze alternatieve ontsluitingsweg wordt aangelegd naast het projectgebied van de aan te leggen rotonde. De weg sluit aan op de bestaande bouwweg van het nieuwe bedrijventerrein.

  Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden door middel van borden omgeleid. Als dat nodig is, worden verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli gereed.

  Meer info
 • Gezamenlijke basis toekomst Promen

  (07-07-2017)

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben besloten om samen verder te gaan met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij Promen. Ook gaan de gemeenten vraaggericht dienstverlening voor de participatiewet (waaronder beschut werk) afnemen bij Promen. De gemeenten hebben hiermee een gezamenlijke basis gelegd voor de verdere toekomst van Promen.

  Meer info
 • Renovatie gymzaal Pasteurweg Schoonhoven

  (04-07-2017)

  De gymzaal aan de Pasteurweg in Schoonhoven wordt tijdens de zomervakantie gerenoveerd en verduurzaamd. Zo worden onder andere de entree, de kleedkamers en de sanitaire ruimtes gerenoveerd. Verder worden de verlichtingsarmaturen vervangen door energiezuinige armaturen en worden de cv-ketels vervangen door energiezuinige cv-ketels gecombineerd met een zonneboiler. Het  douchewater wordt na de renovatie duurzaam opgewarmd door zonne-energie.

  Meer info
 • Bijeenkomst collectieve financiering voor ondernemers

  (04-07-2017)

  De gemeente organiseerde op voorzet van het Economisch Platform Krimpenerwaard een informatieve en interactieve bijeenkomst over collectieve financiering voor lokale winkeliersverenigingen en ondernemerskringen. Ruim 25 aanwezigen namen actief deel aan de discussie over de voor- en nadelen van de mogelijkheden voor collectieve financiering. Ze stonden vooral stil bij de vraag wat je met een ondernemersfonds zou willen bereiken.

  Meer info
 • Agenda raadsvergadering 4 juli 2017

  (04-07-2017)

  Dinsdag 4 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van Krimpenerwaard om  20.00 uur in de raadzaal aan de  Burgemeester van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Toelating en beëdiging raadslid ChristenUnie, dhr. G. Both
  • Afscheid raadslid Ries van Kersbergen, VVD

  Meer info
 • Terugblik op de commissie Samenleving Bestuur Beheer en Verkeer 27 juni

  (04-07-2017)

  In een presentatie Groenonderhoud werd een toelichting gegeven op de huidige werkwijze, het gewenste onderhoudsniveau en het aantal meldingen dat de gemeente de afgelopen periode van inwoners heeft ontvangen. Het groenonderhoud is nog niet op orde maar er worden wel stappen gezet. Nu niet meer met gif gespoten wordt, kan geen preventief onderhoud meer plaatsvinden. Het onkruid en overdadig groen moet er eerst zijn voor het weggehaald kan worden. Het beheer vindt plaats na beoordeling op beeldkwaliteit. Voorheen werd een vast aantal keren per jaar gemaaid en geschoffeld. De komende periode wordt een aantal plantvakken aangepakt. Informatie over groenonderhoud staat op de website van de gemeente. https://www.krimpenerwaard.nl/inwoners/groenonderhoud

  Meer info
 • Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikt zwemdiploma’s uit aan vrouwen van niet-Westerse afkomst

  (04-07-2017)

  Op maandag 3 juli behaalden tien vrouwen van niet-Westerse afkomst hun zwemdiploma A in zwembad De Hofstee in Bergambacht. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikte de diploma’s uit aan de trotse vrouwen: “Het is een geweldige prestatie dat deze vrouwen in zo’n korte tijd hebben leren zwemmen! Ik verwacht dat de andere dertig vrouwen ook snel volgen.”

  Meer info
 • 10 nieuwe Nederlanders verwelkomd

  (04-07-2017)

  Op maandag 3 juli 2017 werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Namens de burgemeester is door wethouder de heer Neven aan 10 inwoners (8 volwassenen en 2 kinderen) de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie uitgereikt.

  Meer info
 • Vrijwilligersvacatures uitgelicht

  (03-07-2017)

  De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

  Meer info
 • Huisbezoek aan mantelzorgers in Schoonhoven

  (03-07-2017)

  De Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS) gaat huisbezoeken brengen aan mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen.

  Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving rondom mantelzorg. Dit zorgt ervoor dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Ook in 2017 zullen mantelzorgers veel zorg en ondersteuning blijven geven.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling

  (03-07-2017)

  We lossen het samen op!

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling Kwadraad geeft informatie en advies over hoe u burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

  Meer info
 • Ziet u verstopte armoede binnen uw werkomgeving?  

  (03-07-2017)

  Geef kinderen de kans die ze verdienen! 

  Heeft u contact met kinderen die niet bij een sportclub kunnen, omdat hun ouders het geld niet hebben? Of kinderen die om financiële redenen niet aan muziek, toneel, dans, zang of beeldende kunst kunnen doen? U kunt ze helpen via het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van de gemeente Krimpenerwaard.
   

  Meer info
 • Positieve reacties veerdienst Gouderak en Moordrecht

  (03-07-2017)

  Wethouders Pieter Neven (Krimpenerwaard) en Jan Hordijk (Zuidplas) staan samen met Erik van Toor (directeur Veerdienst Schoonhoven) nog even stil bij de verlenging van de structurele exploitatiebijdrage van beide gemeenten. Beide wethouders krijgen nu al veel positieve reacties uit Gouderak en Moordrecht op het besluit dat het veer de komende 5 jaar in stand blijft. De wethouders hopen dan ook dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van het veer, zodat het veer zijn dienst bewijst.

  Meer info
 • Melden via MijnGemeente-app

  (03-07-2017)

  We streven naar een schone, hele en veilige leefomgeving in de gemeente Krimpenerwaard. Samen kunnen we onze gemeente leefbaar houden. Inwoners moeten daarom gemakkelijk meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in de openbare ruimte. Dit kon altijd al via internet en de telefoon, maar daar is nu de MijnGemeente-app bijgekomen. Een korte omschrijving van de door u geconstateerde situatie (liefst met foto) en de locatie zijn genoeg.

  Meer info
 • Burgemeester bezoekt echtpaar

  (03-07-2017)

  Op maandag 26 juni bracht burgemeester Roel Cazemier een bezoek aan het Schoonhovense echtpaar Coomans ter gelegenheid van hun 60-jarige huwelijk.

  Meer info
 • Nieuwe voedselbank IJssel en Lek

  (30-06-2017)

  Op 21 maart 2017 heeft Voedselbanken Nederland besloten om Voedselbank Krimpenerwaard te royeren als lid van de landelijke vereniging. Dit besluit is na de beroepsprocedure bij de Beroepscommissie Voedselbanken Nederland op 27 mei 2017 definitief geworden.

  Meer info
 • Ereburger-penning gereed

  (29-06-2017)

  Goud- en zilversmid Gabri Schumacher overhandigde woensdagmiddag 28 juni de door haar ontworpen Ereburger-penning aan burgemeester Roel Cazemier. De penning en bijbehorende reverspeld  zijn op verzoek van de gemeente ontworpen. De penning is bedoeld voor personen die zich lange tijd en op een zeer bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente en / of de plaatselijke gemeenschap. Dit kunnen zowel inwoners als niet-inwoners van de gemeente Krimpenerwaard zijn.

  Meer info
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  (29-06-2017)

  Nieuwe ronde in Stolwijk

  Meer info
 • Eritrese statushouders tekenen participatieverklaring

  (26-06-2017)

  Op vrijdag 23 juni tekenden 12 Eritrese statushouders de Participatieverklaring in de bibliotheek van Schoonhoven. Ze werden na afloop van de  feestelijke bijeenkomst gefeliciteerd door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. De Eritrese statushouders uit de Krimpenerwaard hebben het participatietraject goed doorlopen. Zij kregen tijdens zes bijeenkomsten training over de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en partici­patie. Ook kwamen belangrijke onderwerpen als de grondwet, verkeersveiligheid, gezondheid e.d. aan de orde.

  Meer info
 • Herinrichting plantvakken

  (26-06-2017)

  Binnen de gehele gemeente Krimpenerwaard is gekeken naar de inrichting van de verschillende plantvakken. Bij een aantal plantvakken is de beplanting niet meer levensvatbaar, zijn er vele kale plekken ontstaan of staat er te veel woeker onkruid in. Om deze plantvakken weer een mooi aangezicht te geven, is  besloten om de desbetreffende plantvakken opnieuw in te richten.

  De aangrenzende bewoners van de plantvakken die worden vervangen, krijgen ongeveer 10 dagen voorafgaande aan de werkzaamheden hierover een bewonersbrief in de brievenbus.

  Meer info
 • Hagen snoeien

  (26-06-2017)

  Van 15 juni tot 31 juli worden de hagen in de gemeente Krimperwaard geknipt. Er wordt begonnen met de hagen die de meeste overgroei hebben. Daarna volgt de rest. In totaal wordt ongeveer 11 kilometer haag gesnoeid.

  Meer info
 • Bijeenkomst Tiendhoek II

  (26-06-2017)

  De gemeente houdt op maandag 3 juli 2017 een inloopbijeenkomst in de raadszaal in Lekkerkerk over de nieuwbouwplannen voor Tiendhoek II en de daarvoor te volgen bestemmingsplanprocedure. U kunt zich laten informeren over deze plannen. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van de gemeente en van Van Wijnen Projectontwikkeling West aanwezig. Voor dit gebied zijn 16 rij- (koop), 16 vrijstaande en geschakelde - (koop) en 21 huurwoningen gepland. De avond is gepland voor alle aanwonenden van Tiendhoek en belangstellenden in de omgeving.

 • Eerste Buddy Bench in de Krimpenerwaard

  (26-06-2017)

  ​Op woensdag 21 juni onthulde burgemeester Cazemier samen met wethouder Pieter Neven de eerste Buddy Bench van de Krimpenerwaard, de eerste van de provincie Zuid- Holland en waarschijnlijk pas de tweede van Nederland. Dit blauwe ‘vriendenbankje’ staat op het schoolplein van CBS De Ark in Bergambacht.

  Meer info
 • Convenant Veilige School

  (26-06-2017)

  Donderdag 22 juni tekende Burgemeester Roel Cazemier samen met de teamchef van de politie Krimpenerwaard en vertegenwoordigers van vier scholen voor voortgezet onderwijs het convenant Veilige School.  

  Dit convenant heeft tot doel om te komen tot afspraken ten behoeve en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom scholen voor het voortgezet onderwijs.

  Meer info
 • Routegebonden vervoer regionaal aanbesteed

  (23-06-2017)

  Het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer en op termijn delen van het dagbestedingsvervoer) is regionaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan Taxi Wegman en Willemsen de Koning. Het contract gaat 1 augustus 2017 in

 • Alle deelnemende gemeenten SVHW aangesloten op LV-WOZ

  (23-06-2017)

  Vanaf 21 juni zijn alle gemeenten die deelnemen aan SVHW aangesloten op de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). In juli 2016 heeft SVHW de gemeente Strijen als eerste van zijn 20 gemeentelijke deelnemers aangesloten. Nog geen jaar later en bijna één maand eerder dan gepland is het binnenkort mogelijk de WOZ-waarde van woningen van alle deelnemende gemeenten te raadplegen via het landelijke WOZ waardeloket. De inzet van de SVHW medewerkers en een unieke samenwerking met de leveranciers Centric en GeoTax maakte dit mogelijk.

  Meer info
 • Textielinzameling levert goede doelen donatie op

  (21-06-2017)

  Wethouder Pieter Neven en de heer Maarten van Renssen van Stichting Sympany verblijdden dinsdag 20 juni 21 lokale goede doelen met een donatie door de overhandiging van een waardencheque. Afgelopen jaar doneerden de inwoners van Krimpenerwaard 171.730 kilogram textiel in de textielcontainers van Sympany. Een deel van de opbrengst van het ingezamelde textiel wordt gewend aan lokale goede doelen of verenigingen. Het gaat om een totaalbedrag van €17.000.

  Meer info
 • Militaire oefening

  (21-06-2017)

  In de periode van 26 t/m 30 juni vindt een militaire oefening plaats. Het gaat om een eindoefening in het kader van Officieren in opleiding van de Mariniers. Zij verplaatsen zich in de genoemde periode van Schoonhoven naar Vlaardingen, met vaartuigen en (militaire) wielvoertuigen. Het kan dus zijn dat u een van deze vaar- of voertuigen tegenkomt op de weg of op de Lek.

  Omwonenden zijn geïnformeerd door de Koninklijke Landmacht. Kijk voor meer informatie op www.landmacht.nl.

 • Tweede bijeenkomsten over park Boerhaavelaan op 22 juni

  (19-06-2017)

  De gemeente houdt op donderdag 22 juni 2017 opnieuw twee bijeenkomsten over het park en de speelvoorzieningen aan de Boerhaavelaan in Schoonhoven. Wij nodigen u en ook de jeugd van harte uit om samen het voorlopig ontwerp te bespreken. Dit ontwerp is gemaakt aan de hand van de eerste bijeenkomsten op 6 april 2017. Het project wordt begrensd door de Boerhaavelaan, Landsteinerhof, Lafontainepad en Van ’t Hoffplaats.

  Meer info
 • Zwemmen in de rivieren

  (19-06-2017)

  Zwemmen in rivieren en kanalen is zeer gevaarlijk  vanwege de scheepvaart en als gevolg van de stroming van het water. Zwemmen in de vaargeul is verboden. Ga alleen zwemmen op de officiële zwemplekken.

  Meer info
 • Veel belangstelling voor folders Krimpenerwaard

  (19-06-2017)

  De Krimpenerwaard is een oer-Hollands poldergebied met een ongekende charme en eigenheid. Maar onbekend maakt onbemind..

  Gemeente Krimpenerwaard vindt het daarom belangrijk om de toeristisch-recreatieve sector een impuls te geven en het gebied méér op de kaart te zetten. Joke en Klaas de Wit van stichting promotie Krimpenerwaard zijn hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben folders verspreid in de buurgemeenten.

  Meer info
 • Kennismaking met het boerenleven op boerderij de TweeHoeven in Haastrecht

  (19-06-2017)

  Afgelopen zaterdag was er van alles te beleven op boerderij De TweeHoeven in Haastrecht. ’s Ochtends heropende wethouder Jan Vente de vernieuwde kaasmakerij die nu voldoet aan de eisen van de huidige tijd. 

  Meer info
 • Wethouder Sleeuwenhoek wenst statushouders veel fietsplezier

  (12-06-2017)

  Afgelopen donderdagavond reikte wethouder Lavinja Sleeuwenhoek op sportpark Weydehoeck in Lekkerkerk fietsen uit aan statushouders. Dit deed zij namens Rotaryclub Schoonhoven, Krimpenerwaard Intercultureel, Vluchtelingenwerk en de gemeente Krimpenerwaard. Een bijzonder project dat in samenwerking met het bedrijfsleven, bewoners en nieuwe bewoners van de Krimpenerwaard tot stand kwam. 

  Meer info
 • Wethouders bezoeken Waardse Sportspelen

  (12-06-2017)

  Afgelopen donderdag en vrijdag vonden de Waardse Sportspelen plaats. Ongeveer 1600 leerlingen van de vier middelbare scholen uit onze gemeente deden mee aan deze spelen. De leerlingen beoefenden de volgende sporten: beachvolleybal, tennis, hockey, triatlon en softbal.

  Meer info
 • Raadsleden Krimpenerwaard zoeken Zomerstage

  (12-06-2017)

  De gemeenteraad van de Krimpenerwaard vindt het ontzettend belangrijk om in contact te staan met de samenleving.

  Naast het afleggen van reguliere excursies en werkbezoeken door de raad aan de vele mooie bedrijven, instellingen en organisaties die onze gemeente rijk is, gaan onze raads- en commissieleden in de maanden juli en augustus op Zomerstage.

  Meer info
 • Summer School voor inwoners van de Krimpenerwaard 

  (12-06-2017)

  “Hoe word ik politiek actief en wat houdt het in?”

  In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bent u ouder dan 18 en woont u in de gemeente? Dan kun u gekozen worden tot raadslid! Misschien hebt u zich al kandidaat gesteld of overweegt u dat nog. Of wilt u zelfs met een eigen partij meedoen aan de verkiezingen. Dat kan! Ook als u niet direct zelf in de raad wilt maar wilt weten hoe u meer invloed uit kunt oefenen op de lokale besluitvorming? Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een commissie of als inspreker? Dan is de gratis cursus “Hoe word ik politiek actief en wat houdt het in?” misschien iets voor u!

  Meer info
 • Terugblik raadsvergadering 6 en 7 juni

  (12-06-2017)

  In de één na laatste vergadering voor het zomerreces behandelde de raad 29 agendapunten. Op vragen van Pro Krimpenerwaard zegde de burgemeester toe nog deze raadsperiode, na de bespreking van de regeling horeca buitengebied,  een  regeling handhaving para commerciële gebouwen op te stellen en het handhavingsprogramma 2018 aan de raad voor te leggen, waarbij de raad prioriteiten kan aangeven. Op vragen van de VVD over veiligheid/criminaliteit in de Krimpenerwaard zegde de burgemeester zegt toe met initiatieven te komen op het gebied van burgerparticipatie. CDA en VGBK vroegen aandacht voor de vele klachten over het groenonderhoud in de gemeente. Wethouder Ria Boere zegde toe in de commissie op 27 juni een nadere toelichting te geven.

  Meer info
 • Vrijwilligersvacatures uitgelicht

  (12-06-2017)

  De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

  Meer info
 • Timmerlieden redden persoon en hond uit brandend huis

  (06-06-2017)

  Twee oplettende timmerlieden hebben er vanochtend voor gezorgd dat een persoon en hond ongedeerd konden wegkomen uit hun brandende woning. Burgemeester Cazemier spreekt van een heldendaad en zal de redders persoonlijk bedanken voor hun oplettendheid.

 • Snoeiafval scheiden tegen kanker in Krimpenerwaard

  (02-06-2017)

  Heeft u een taxushaag? En wilt u dat het snoeisel van uw haag gebruikt wordt om kanker te bestrijden? Aarzel dan niet en breng uw taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar het afvalbrengstation aan de Veerweg 10 in Bergambacht.

  Meer info
 • Bezoekt u een evenement? Bereid u voor!

  (31-05-2017)

  Voorbereid naar een groot evenement gaan kan het verschil maken bij een calamiteit. Zorg dat u weet waar u naar toe moet als (ernstige) calamiteiten ontstaan tijdens het evenement.

  Meer info
 • Meimaand fietsmaand!

  (29-05-2017)

  Meimaand is de fietsmaand bij uitstek. Stap op de fiets en ontdek de mooiste plekjes van de Krimpenerwaard.

  Meer info
 • GFT centrum Haastrecht wordt maandag 29 mei opgehaald

  (24-05-2017)

  Het GFT-afval in het centrum van Haastrecht wordt maandag 29 mei opgehaald en niet op zaterdag 27 mei, zoals op de afvalkalender staat vermeld.

  Meer info
 • 17 en 18 juni is Stap uit je Stad-weekend

  (22-05-2017)

  ‘Bling Bling in de Polder’ in Schoonhoven en ‘Proef de Polder’ in Stolwijk zijn twee van de maar liefst 40 enorm leuke uitstapjes die Stap uit je Stad in het weekend van 17 en 18 juni aanbiedt. De gemeente Krimpenerwaard is er trots op dat zij stedelingen en inwoners uit de regio zoveel heeft te bieden. Door deze twee uitjes kunnen zij kennismaken met al het moois dat in onze gemeente te vinden is.

  Meer info
 • Afspraak vervanging reisdocument

  (18-05-2017)

  Verloopt uw reisdocument bijna? Dan ontvangt u één maand van te voren een brief van de gemeente met het verzoek een afspraak te maken voor vervanging van uw reisdocument. U kunt een afspraak maken via onze website of door te bellen met tel. 14 0182.

  Meer info
 • Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)

  (18-04-2017)

  Uit onderzoek van de gemeente Krimpenerwaard is gebleken dat de onderstaande perso(o)n|(en) naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

  Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

  Meer info
 • Intentieverklaring voor schoon en veilig winkelen in  Lekkerkerk

  (03-04-2017)

  Ondernemerscoöperatie Lekkerkerk, politie, brandweer en de gemeente Krimpenerwaard hebben op 20 maart een intentieverklaring ondertekend. Hiermee beloven deze partijen elkaar zich in te zetten voor een Keurmerk op het gebied van Veilig Ondernemen.

  Meer info
 • Voorkom gevaar en onnodige storingen: snoei tijdig

  (03-04-2017)

  In de buitengebieden van de gemeente Krimpenerwaard is er op veel plaatsen openbare verlichting aangebracht op houten bokpalen van het bovengrondse elektriciteitsnetwerk van Stedin. Met regelmaat worden wij geconfronteerd met meldingen over de openbare verlichting in deze gebieden. In veel gevallen zou de openbare verlichting niet naar behoren functioneren, echter is de verlichtingsbron niet het probleem maar de bekabeling van het elektriciteitsnetwerk.

  Meer info
 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  (22-03-2017)

  Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Krimpenerwaard. Het opkomstpercentage in de gemeente is 86,46%.

  Meer info
 • Voorkom gevaar en onnodige storingen: snoei tijdig

  (20-03-2017)

  In de buitengebieden van de gemeente Krimpenerwaard is er op veel plaatsen openbare verlichting aangebracht op houten bokpalen van het bovengrondse elektriciteitsnetwerk van Stedin. Met regelmaat worden wij geconfronteerd met meldingen over de openbare verlichting in deze gebieden. In veel gevallen zou de openbare verlichting niet naar behoren functioneren, echter is de verlichtingsbron niet het probleem maar de bekabeling van het elektriciteitsnetwerk.

  Meer info
Archief