HOME  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Eerste viering Dag van de Democratie Krimpenerwaard

  (22-09-2017)

  Zaterdag 9 september was de Internationale Dag van de Democratie. Aanleiding voor de gemeente Krimpenerwaard om de deuren van het stadhuis in Schoonhoven open te zetten en inwoners uit te nodigen om het monumentale deel van het gebouw, onder leiding van een gids, te bezoeken en met politici in gesprek te gaan.

  Meer info
 • Iets extra’s voor kinderen van 0 tot 18 jaar

  (20-09-2017)

  De gemeente heeft dit jaar extra geld ontvangen van de overheid voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Doel hiervan is dat deze kinderen mee kunnen doen aan de samenleving. Juist in de maand december wil je als ouder je kind graag iets extra’s geven. Als je weinig te besteden hebt, kan dat moeilijk zijn. Daarom start de gemeente een actie met waardebonnen voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Zo kunnen ook deze kinderen iets extra’s krijgen voor Sinterklaas, Kerstmis of gewoon omdat ze het verdienen!  

  Meer info
 • Balie Klant Contact Centrum gesloten

  (18-09-2017)

  Woensdagmiddag 27 september is het Klant Contact Centrum in Stolwijk gesloten. Het is vanaf 12.30 uur niet mogelijk om producten zoals een paspoort of rijbewijs aan te vragen of op te halen.

  Wij helpen u graag weer op donderdag 28 september vanaf 8.30 uur.

 • Thema-avond: 18 jaar en dan?

  (18-09-2017)

  MEE organiseert op 11 oktober een thema-avond voor ouders, verzorgers en betrokkenen van een jongere met een beperking en/of de jongere zelf. Als een jongere 18 jaar wordt, verandert er veel. Op deze avond wordt u geïnformeerd over wat er gaat veranderen, wat er mogelijk geregeld moet worden en welke mogelijkheden er zijn.

  Meer info
 • Aanleg oversteek N20/Dijklaan

  (18-09-2017) Meer info
 • De vrijwilligersvacaturebank

  (18-09-2017)

  Zoekt u voor uw organisatie of vereniging nog vrijwilligers? De vrijwilligersvacaturebank bemiddelt in het openstaande vrijwilligerswerk in de Krimpenerwaard, variërend van een bestuursfunctie tot het bezoeken van eenzame ouderen. Organisaties kunnen hun vacatures op deze site plaatsen.

  Meer info
 • Inloopmiddag over kruidenrijk grasland

  (15-09-2017)

  Bij de inloopmiddag over kruidenrijk grasland op 14 september kwamen veel agrariërs een kijkje nemen bij Mart-Jan Verkaik in Ouderkerk aan den IJssel. Helaas konden de kruiden door het slechte weer niet gezaaid worden. Wel werden de machines bekeken en was er een presentatie. Ook wethouder Vente was aanwezig om vragen te beantwoorden over de pilot ‘gezonde bodem, gezonde koeien. Deze pilot is onderdeel van het landbouwprogramma van de gemeente Krimpenerwaard.

  Kruiden in het grasland hebben een positieve invloed op de kringloop van een melkveebedrijf. De kruiden verbeteren de benutting van stikstof en de draagkracht van de bodem. En kruiden dragen bij aan de gezondheid van koeien. In de Krimpenerwaard gaan vijf melkveehouders aan de slag om kruiden in hun grasbestand te integreren. De komende jaren volgen we de impact van deze proeven en voeren we ze verder door. De pilot is een opmaat voor een breder gebruik van kruiden in de melkveehouderij.

  Meer info
 • Afvalbrengstation Lopik op 15 september gesloten

  (13-09-2017)

  Vrijdag 15 september is het afvalbrengstation in Lopik gesloten in verband met een activiteit van het personeel van de gemeente Lopik.

 • Geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in 2018

  (13-09-2017)

  Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen en kinderopvang volgens de Wet Kinderopvang gelijk. Dit betekent dat de huidige peuterspeelzalen volgend jaar aan dezelfde (strengere) kwaliteitseisen moeten voldoen als kinderopvang. De peuterspeelzaal verdwijnt als organisatievorm en wordt kinderopvang. Het nieuwe aanbod voor peuters noemen we peuteropvang.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling  Krimpenwaard zoekt  bemiddelaars!

  (13-09-2017)

  Buurtbemiddeling helpt buren om op een goede manier met elkaar in gesprek te komen. De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Getrainde bemiddelaars, bewoners uit de eigen omgeving, kunnen helpen om de cirkel te doorbreken. Onder hun deskundige begeleiding kunnen de buren samen nadenken over een goede oplossing voor de onderlinge overlast.

  Meer info
 • Melkmeisjes Nienke en Eva en boerenknecht Sjoerd ontvingen oorkondes Paspoort Krimpenerwaard

  (12-09-2017)

  Nienke (5 jaar), Sjoerd (9 jaar) en Eva ( 11 jaar) Hoogendoorn ontvingen op 9 september ieder een oorkonde met de gewonnen poldertitel “ melkmeisje of boerenknecht” voor de door hen verzamelde stempels bij de attracties van het Paspoort Krimpenerwaard. De drie kinderen uit het gezin Hoogendoorn uit Gouda verzamelden in de tweede editie van het paspoort de meeste stempels.

  Meer info
 • Erik Wassink op Zomerstage in verpleeg- en verzorgingshuis Wilgenhoven in Stolwijk

  (11-09-2017)

  De gemeenteraad van de Krimpenerwaard vindt het ontzettend belangrijk om in contact te staan met de samenleving. Naast het afleggen van reguliere excursies en werkbezoeken door de raad aan de vele mooie bedrijven, instellingen en organisaties die onze gemeente rijk is, zijn onze raads- en commissieleden in de maanden juli en augustus op Zomerstage geweest.

  U leest hier hoe Erik Wassink (raadslid SGP) zijn stage heeft ervaren: “aangemoedigd door mijn dochter, die als begeleider werkzaam is bij Gemiva -SVG Groep, heb ik een zomerstage gevolgd in Wilgenhoven in Stolwijk. Het is goed om als raadslid te ervaren wat het werken in de zorg betekent. Maar ook om te zien hoe mensen met een verstandelijke beperking (ze noemen zichzelf liever “Luitjes”) een mooie en zinvolle dagbesteding hebben.

  Meer info
 • Taal verbindt!

  (11-09-2017)

  Maandag 4 september hebben burgemeester Cazemier en wethouder Sleeuwenhoek het Taalhuis gezamenlijk geopend. Via een Skype-verbinding werd in verschillende talen afgeteld. De gelegenheid werd feestelijk afgesloten met een lunch bestaande uit Nederlandse en Eritrese hapjes.

  Meer info
 • Is een tablet iets voor mij?

  (11-09-2017)

  Gratis kennismakingsbijeenkomsten in de Krimpenerwaard

  De drie welzijnsstichtingen, de bibliotheek en het senioren convent Ouderkerk aan den IJssel bieden de komende maanden tabletintroductie-bijeenkomsten aan. Uit onderzoek is gebleken dat veel inwoners via internet in contact blijven met lokale organisaties en activiteiten, maar ook met kinderen, familie of vrienden.

  Meer info
 • Openbare hoorzitting commissie bezwaarschriften

  (11-09-2017)

  De agenda’s van de openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften kunt u sinds deze week vinden onder: www.krimpenerwaard.nl/commissiebezwaarschriften

 • Veel belangstelling voor onderwaterdrainage op inloopmiddag

  (11-09-2017)

  Er was een goede opkomst van agrariërs en andere belangstellenden op de inloopmiddag over onderwaterdrainage op 7 september. Op het land van David de Jong in Stolwijk was de aanleg van peilgestuurde onderwaterdrainage te bekijken. Ook werd er toelichting gegeven op de werking en techniek van deze methode. Wethouder Jan Vente was aanwezig om vragen te beantwoorden over deze pilot. Onderwaterdrainage kan bodemdaling in belangrijke mate tegengaan. In droge perioden droogt veengrond minder uit en klinkt deze minder in. In natte perioden zorgt de methode voor een betere ontwatering. De pilot peilgestuurde onderwaterdrainage wordt uitgevoerd in het kader van het landbouwprogramma van de gemeente Krimpenerwaard.

  Meer info
 • Dag van de democratie

  (09-09-2017) Meer info
 • Wethouder Vente opent proefveld Natte Teelten

  (05-09-2017)

  Op donderdag 31 augustus opende wethouder Jan Vente het proefveld Natte Teelten. Het proefveld is aangelegd in het kader van het landbouwprogramma van de gemeente Krimpenerwaard. Hier kunnen melkveehouders en andere belangstellenden de teelt van alternatieve gewassen (duck patato, lisdodde, riet en wilg) bekijken. Samen met agrariërs zijn we bezig met nieuwe duurzame verdienmodellen voor de melkveehouderij in het veenweidengebied. Dat is nodig omdat in de toekomst het slootwaterpeil in delen van het gebied stijgt (om bodemdaling te voorkomen). Het veld ligt bij de kruising Schaapjeszijde en Tiendweg in Ouderkerk aan den IJssel.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling: We lossen het samen op!

  (05-09-2017)

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling Kwadraad geeft informatie en advies over hoe u burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

  Meer info
 • Onderzoek naar gevolgen overdracht wegbeheer

  (05-09-2017)

  De gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan gezamenlijk onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventuele overdracht van het wegbeheer van het hoogheemraadschap naar de gemeenten.

  Meer info
 • Informatieavond appartement eigenaars over nieuwe wet en energiemaatregelen

  (05-09-2017)

  Wetswijziging per 1 januari 2018 belangrijk voor alle VvE’s

  Als u in een koopappartement woont, bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Door nieuwe wetgeving per 1 januari 2018 gaat er nogal wat veranderen. Op 28 september a.s. organiseert de gemeente Krimpenerwaard hierover een gratis informatieavond, speciaal voor VvE’s.  De avond vindt plaats van 19.00-21.00 uur in zalencentrum De Waard in Bergambacht.

  Meer info
 • 3 nieuwe Nederlanders verwelkomd

  (05-09-2017)

  Op maandag 4 september 2017 werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. De burgemeester heeft aan 3 (2 volwassenen en 1 kindje) de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie uitgereikt.

  Meer info
 • Onthulling ‘doorkijkbord’ Paulus van Haastrecht

  (31-08-2017)

  Op woensdag 30 augustus onthult wethouder Dilia Blok ( Recreatie & Toerisme) het informatiebord over Paulus van Haastrecht. Dit zogenaamde  ‘doorkijkbord’ is geplaatst bij de Paulus van Haastrechtbrug, vlakbij de Bredeweg in Haastrecht.                    

  Meer info
 • Vlaamse pers fietsend op ontdekkingsreis in de regio

  (30-08-2017)

  Deze week bezoeken zes Vlaamse journalisten drie dagen lang -  op uitnodiging van gemeenten Gouda, Oudewater en Krimpenerwaard - de mooie regio. De reis is een uniek gezamenlijk initiatief om Vlamingen enthousiast te maken over fietsen in de streek. Stad en platteland liggen in de regio zo dichtbij elkaar. Er valt veel te zien en te ontdekken aan de hand van de vele fietsroutes die er zijn. Natuurlijk krijgt kaas ook een rol in het programma, tenslotte onlosmakelijk met de streek verbonden.

  Meer info
 • Minder wasmiddel nodig dankzij zacht water

  (30-08-2017)

  28 augustus 2017 - Drinkwaterbedrijf Oasen, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard starten eind augustus samen met het duurzaamheidsplatform Nudge de publiekscampagne ‘Was op Maat’. De campagne wil inwoners van het verzorgingsgebied van Oasen boven de rivier de Lek bewust maken van de voordelen van zacht water en hen overtuigen hun doseringsgedrag van wasmiddel aan te passen. Slimmer doseren wordt nog makkelijker dankzij de ‘Wasmaatjes’ die op 22 september bij acht PLUS supermarkten in de regio worden uitgedeeld.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling

  (29-08-2017)

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed.

  Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling Kwadraad geeft informatie en advies over hoe u burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

  Meer info
 • Wethouder Sleeuwenhoek feliciteert de medaillewinnaars van Tang Soo Do-vereniging Chon Kyong

  (29-08-2017)

  Op woensdag 23 augustus feliciteerde wethouder Lavinja Sleeuwenhoek de medaillewinnaars van Tang Soo Do-vereniging Chon Kyong. De vechtkunstvereniging met een trainingslocatie in Schoonhoven deed in april mee aan de Europese Kampioenschappen in Cardiff.

  Meer info
 • Welzijnspunten

  (29-08-2017)

  Heeft u een vraag op het gebied van welzijn, wonen, inkomen, mantelzorg, mobiliteit en zorg? Kom dan langs bij een van de welzijnspunten van de welzijnsstichtingen. In alle kernen is een Welzijnspunt te vinden.

  Meer info
 • Voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek viert 90-jarig bestaan

  (29-08-2017)

  Op vrijdag en zaterdag 25 en 26 augustus vierde voetbalvereniging Dilettant uit Krimpen aan de Lek haar 90-jarig bestaan. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek feliciteerde de vereniging tijdens de feestelijke receptie op vrijdag 25 augustus. De wethouder sprak in haar toespraak haar waardering uit over het feit dat de voetbalvereniging de samenwerking opzoekt met andere verenigingen in het dorp.

  Meer info
 • Open Monumentendag 2017

  (29-08-2017)

  Tijdens Open Monumentendag op 9 september zijn de kerktorens die in eigendom zijn van de gemeente Krimpenerwaard niet toegankelijk voor publiek. De torens voldoen vooralsnog niet aan de veiligheidsnormen die gesteld worden aan grootschalig publieksbezoek.

 • Strengere hantering indieningstermijn APV-vergunning

  (29-08-2017)

  Jaarlijks ontvangt de gemeente meer dan duizend aanvragen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Krimpenerwaard (APV). Voor aanvragen geldt een minimale indieningstermijn om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. We gaan de indieningstermijnen vanaf nu strenger hanteren.

  Meer info
 • Cursus Wonen in Historisch Krimpenerwaard

  (25-08-2017)

  De gemeente Krimpenerwaard organiseert in coproductie met het Streekarchief Midden- Holland, de Omgevingsdienst Midden-Holland en Culthis Adviesbureau Cultuurhistorie de cursus ‘Wonen in Historisch Krimpenerwaard’. De cursus is bestemd voor iedereen die is geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van de Krimpenerwaard.

  Meer info
 • Dag van de Democratie op zaterdag 9 september

  (25-08-2017)

  Op zaterdag 9 september viert de gemeente Krimpenerwaard de Dag van de Democratie in en rondom het stadhuis in Schoonhoven. U bent van harte welkom op de open dag tussen 10.00 en 15.00 uur.

  Meer info
 • Een nieuw seizoen: heeft u Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds nodig?

  (22-08-2017)

  De scholen zijn weer begonnen! Ook de eerste trainingen voor voetbal, hockey of judo, en de lessen voor muziek, toneel of dansen starten weer. Maar wat nu als een kind wil deelnemen aan sport of cultuur en dat thuis financieel niet mogelijk is? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in onze gemeente maken dat wél mogelijk. Deze fondsen betalen (een groot deel van) de kosten voor een sportclub, zwemles of muziekles voor gezinnen met een laag inkomen. Ook overige benodigdheden, zoals een muziekinstrument of sportschoenen worden vergoed.

  Meer info
 • Wethouder geeft startsein campagne: De scholen zijn weer begonnen

  (22-08-2017)

  Wethouder Pieter Neven heeft op maandag 21 augustus samen met de kinderen van pcb Ichthus in Schoonhoven het startsein voor de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ gegeven. Als start van de campagne heeft de wethouder samen met alle kinderen op het schoolplein bellen geblazen.

  Meer info
 • Uw historische pand verduurzamen? Dat kan!

  (21-08-2017)

  Gemeente Krimpenerwaard stelt het Duurzaam Bouwloket beschikbaar om inwoners gratis en onafhankelijk te adviseren over energiebesparende maatregelen, subsidie- en financieringsmogelijkheden. Hierdoor kunt u als bewoner altijd even sparren met een onafhankelijke expert en bent u zeker dat u de juiste maatregelen in huis toepast.

  Meer info
 • Bijeenkomst in Krimpen aan de Lek over leven met autisme

  (21-08-2017)

  Robin Toscani, oprichter van het Auticafé Zuidplas, vertelt op maandagavond 28 augustus van 19.00 tot 21.30 uur in het  Cultuurhuis op de Markt in Krimpen aan de Lek over zijn ervaringen met autisme.

  Meer info
 • Inloopavond woningbouwontwikkeling Tentweg Stolwijk 

  (21-08-2017)

  Stevast Baas & Groen BV en de gemeente Krimpenerwaard houden op dinsdag 29 augustus een inloopavond over de woningbouwontwikkeling aan de Tentweg tussen nummer 107 en 109 in Stolwijk. Stevast Baas & Groen BV en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over de planontwikkeling en het bestemmingsplan voor circa 22 woningen.

  Meer info
 • Start laatste fase woningbouw Tiendhoek II in Lekkerkerk

  (21-08-2017)

  De gemeente Krimpenerwaard en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. hebben een overeenkomst getekend voor de realisering van 34 vrije sector-woningen en 21 sociale huurwoningen in de wijk Tiendhoek in Lekkerkerk.

  Meer info
 • Vraag nu een financiële bijdrage aan!

  (21-08-2017)

  Burendag is een jaarlijks terugkerend feest en vindt dit jaar plaats op 23 september. Het is een dag waarop buren gezellig samenkomen en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

  Meer info
 • Commissielid Cor Slob loopt dagje stage bij verzorgingshuis De Westerweeren Bergambacht

  (21-08-2017)

  De gemeenteraad van de Krimpenerwaard vindt het ontzettend belangrijk om in contact te staan met de samenleving. Naast het afleggen van reguliere excursies en werkbezoeken door de raad aan de vele mooie bedrijven, instellingen en organisaties die onze gemeente rijk is, gaan onze raads- en commissieleden in de maanden juli en augustus op Zomerstage.

  U leest hier hoe Cor Slob (commissielid ChristenUnie Krimpenerwaard) zijn stage heeft ervaren.

  Meer info
 • Werk in uitvoering 

  (21-08-2017)

  Vanaf 21 augustus is de gemeente gestart met werkzaamheden aan de Oosterhoef en in de Bomenbuurt in Bergambacht. Vanaf begin september is de Oosterhoef ter hoogte van de Kastanje afgesloten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer.  De verwachting is dat deze afsluiting duurt tot eind september.  

  Meer info
 • Reconstructie Centrum Stolwijk

  (15-08-2017)

  In Stolwijk wordt na de zomer gestart met het project ‘Centrum Stolwijk’. Tijdens dit project wordt de inrichting van de openbare ruimte in de meest brede zin van het woord verbeterd. Het project omvat de volgende straten: Het Dorpsplein, de Populierenlaan, de Bovenkerkseweg vanaf de kruising met de Kievitslaan in westelijke richting, een deel van de Goudseweg en de Wijdstraat.

  Meer info
 • Verwijderen overlastgevend onkruid agrarisch gebied

  (14-08-2017)

  De zomer is in volle gang. Ook het onkruid gaat weer bloeien. Er zijn 7 soorten onkruid die zorgen voor ernstige overlast voor agrariërs en hun vee. Vandaar dat het belangrijk is dat eigenaren, beheerders en gebruikers van land en groenstroken deze soorten op tijd weghalen. Na de bloeiperiode krijgen de planten pluizen die zich kunnen verspreiden. Voordat de planten gaan bloeien, moeten ze weg zijn gehaald. Het gaat om de volgende soorten: akkerdistel, akkermelkdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid, grote brandnetel, speerdistel en bezemkruiskruid. De overlast is het grootst tussen mei en september. Voor meer informatie over de verschillende soorten, bloeitijden en het beheer zie www.floravannederland.nl/planten.

  Meer info
 • ​Raadslid Jan Verburg op Zomerstage bij Ontmoetingsgroep Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht &Vlist (SWOBV) 

  (14-08-2017)

  Meer info
 • Uw historische pand verduurzamen? Dat kan!

  (04-08-2017)

  Gemeente Krimpenerwaard stelt het Duurzaam Bouwloket beschikbaar om inwoners gratis en onafhankelijk te adviseren over energiebesparende maatregelen, subsidie- en financieringsmogelijkheden. Hierdoor kunt u als bewoner altijd even sparren met een onafhankelijke expert en bent u zeker dat u de juiste maatregelen in huis toepast.

  Meer info
 • Inloopspreekuur Welzijnspunten Gouderak, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJssel deels gesloten tijdens zomervakantie

  (01-08-2017)

  De inloopspreekuren van de welzijnspunten in Gouderak, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk a/d IJssel zijn van 31 juli tot en met 11 augustus gesloten. In die periode is de stichting WON wel op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 tot 12.00 uur voor dringende vragen, ondersteuning of advies via telefoonnummer: 0180-522045.

  Vanaf maandag 14 augustus kunt u weer terecht bij de verschillende welzijnspunten.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling

  (01-08-2017)

  We lossen het samen op!

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling Kwadraad geeft informatie en advies over hoe u burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

  Meer info
 • Ontwikkeling AZS- terrein Schoonhoven

  (01-08-2017)

  Wethouder Dilia Blok ( ruimtelijke ordening/ volkshuisvesting) ondertekende onlangs een overeenkomst met Gemiva-SVG Groep voor de ontwikkeling van het AZS-terrein aan de Langerakkerweg in Schoonhoven. In deze overeenkomst, de zogenaamde anterieure overeenkomst, staan afspraken over onder meer de procedures, overdracht van gronden en de financiële kaders. Gemiva-SVG Groep wil op het terrein 22 grondgebonden woningen, in verschillende typen, en een zorgcomplex met 40 zorgstudio’s/zorgappartementen bouwen.

  Meer info
 • Woning zonder aardgasaansluiting haalbaar ook in de Krimpenerwaard

  (21-07-2017)

  Een woning zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het lijkt bijna onhaalbaar en te mooi om waar te zijn. Maar, de praktijk laat het tegendeel zien. Het is een landelijke trend om woningen te renoveren naar ‘Nul op de Meter’ of ‘Energieneutraal’. Sterker nog, het Rijk heeft bepaald dat elke woning na 2050 aardgasloos verwarmd moet worden. Er zijn steeds meer voorbeelden in het land van bewoners die hun woning voorbereiden om gasloos te gaan. Deze bewoners streven ernaar om  zelfvoorzienend te worden in hun energiebehoefte.  

  Meer info
 • Interne verbouwing Sporthal de Bakwetering in Lekkerkerk

  (18-07-2017)

  Sporthal De Bakwetering wordt tijdens de zomervakantie intern verbouwd. Om de akoestiek in de sportzaal te verbeteren worden de wanden van de sporthal bekleed met geïsoleerde wandpanelen en om de sportzaal beter te kunnen verdelen in twee aparte (sport)zones, wordt de sporthal in de herfstvakantie voorzien van een vouwwand. Verder wordt de sportzaal voorzien van nieuw schilderwerk.

  Meer info
 • Raad en college blij met koele en energieneutrale raadszaal

  (17-07-2017)

  Begin juni is de nieuwe klimaatbeheersing van de raadszaal in Lekkerkerk opgeleverd. De nieuwe klimaatbeheersing zorgt voor een betere ventilatie en koeling en maakt gebruik van warmteterugwinning. De nieuwe klimaatbeheersing verbruikt bovendien minder elektriciteit dan de oude.

  Meer info
 • Leerlingenvervoer & vervoer jeugdigen en dagbesteding regionaal geregeld

  (17-07-2017)

  Kwaliteit voorop

  De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben gezamenlijk het routegebonden vervoer opnieuw aanbesteed.  Het gaat om het leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en delen van het vervoer naar dagbesteding. Het routegebonden vervoer is nu bij twee nieuwe vervoerders ondergebracht: Taxi Wegman B.V. en Willemsen – de Koning Groep B.V.  De nieuwe contracten gaan in per 1 augustus 2017 en hebben een looptijd van 2 jaar met verlengingsmogelijkheden.

  Meer info
 • Inloopavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

  (17-07-2017)

  Van den Biggelaar Grond- en waterbouw uit Velddriel houdt op donderdag 20 juli 2017 een inloopavond over het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Het werk voor het gedeelte vanaf de Waaiersluis in Gouda tot aan de Hekendorpseweg 39 ten westen van  Oudewater, start op 1 augustus 2017.

  Meer info
 • Onthulling rotondekunst Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk

  (17-07-2017)

  Op woensdag 12 juli onthulde wethouder Lavinja Sleeuwenhoek op de rotondes bij Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek twee beelden die het afscheid van de voormalige gemeente Nederlek symboliseerden. De wethouder gaf tijdens de openingsceremonie per telefoon het sein waarna gelijktijdig op beide rotondes een gasballon werd opgelaten.

  Meer info
 • Nieuws van de welzijnsstichtingen

  (17-07-2017)

  Inloopspreekuur Welzijnspunten deels gesloten tijdens zomervakantie

  De inloopspreekuren van de welzijnspunten in Gouderak, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel zijn van 31 juli tot en met 11 augustus gesloten. In die periode is de stichting WON wel op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 tot 12.00 uur voor dringende vragen, ondersteuning of advies via telefoonnummer: 0180-522045. Vanaf maandag 14 augustus kunt u weer terecht bij de verschillende welzijnspunten.

  Meer info
 • Tips voor het aanbieden van uw plastic verpakkingsafval en drankenkartons

  (14-07-2017)

  Plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD) worden door de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard veelal gescheiden ingezameld. In de eerste helft van 2017 werd maar liefst 47% meer PD ingezameld dan in de eerste helft van 2016! De kwaliteit (inhoud van de speciale inzamelzakken) van het ingezamelde PD is over het geheel genomen goed. Toch treft de inzameldienst nog regelmatig materialen tussen het PD aan die daar niet tussen horen.

  Meer info
 • Stuurgroep Veenweiden: Nieuwe aanpak om natuur aan te leggen

  (12-07-2017)

  De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard gaat méér doen om de aanleg van 2250 hectare natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen. De Stuurgroep wil de afspraak nakomen dat alle nieuwe natuur vóór 2021 aangelegd moet zijn, en volgens de vastgelegde natuurdoelen. Daarom  vraagt de Stuurgroep, waarin de gemeente en het hoogheemraadschap zitten, om aanpassing van de regels en om extra geld. Zo kan het proces versneld worden en krijgen agrariërs sneller duidelijkheid. De politieke organen van provincie, gemeente en hoogheemraadschap moeten nog besluiten over het complete pakket aan maatregelen. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 28 juni al een motie aangenomen waarin zij extra geld willen vrijmaken voor deze ontwikkeling.

  Meer info
 • Honden in de Overtuin te Haastrecht

  (10-07-2017)

  Enkele weken geleden zijn door de vrijwilligers van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet, borden geplaatst over het aanlijnen en opruimen van hondenpoep in de Overtuin in Haastrecht. Naar aanleiding hiervan is onduidelijkheid ontstaan bij de inwoners en hondenbezitters in Haastrecht.

  Meer info
 • Syrische statushouders tekenen participatieverklaring

  (10-07-2017)

  Op vrijdag 7 juli tekenden Syrische statushouders uit Krimpenerwaard de Participatieverklaring in de bibliotheek van Lekkerkerk. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door burgemeester Roel Cazemier. Na afloop feliciteerde de burgemeester de statushouders van harte met het bereiken van deze mijlpaal. Door de participatieverklaring te ondertekenen verklaren de nieuwkomers kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren.

         

  Meer info
 • Aanleg tijdelijke ontsluitingsweg N210

  (07-07-2017)

  Maandag 10 juli starten de werkzaamheden om een tijdelijke ontsluitingsweg aan te leggen die bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in Bergambacht aan laat sluiten op de N210. Deze alternatieve ontsluitingsweg wordt aangelegd naast het projectgebied van de aan te leggen rotonde. De weg sluit aan op de bestaande bouwweg van het nieuwe bedrijventerrein.

  Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden door middel van borden omgeleid. Als dat nodig is, worden verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli gereed.

  Meer info
 • Gezamenlijke basis toekomst Promen

  (07-07-2017)

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben besloten om samen verder te gaan met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij Promen. Ook gaan de gemeenten vraaggericht dienstverlening voor de participatiewet (waaronder beschut werk) afnemen bij Promen. De gemeenten hebben hiermee een gezamenlijke basis gelegd voor de verdere toekomst van Promen.

  Meer info
 • Renovatie gymzaal Pasteurweg Schoonhoven

  (04-07-2017)

  De gymzaal aan de Pasteurweg in Schoonhoven wordt tijdens de zomervakantie gerenoveerd en verduurzaamd. Zo worden onder andere de entree, de kleedkamers en de sanitaire ruimtes gerenoveerd. Verder worden de verlichtingsarmaturen vervangen door energiezuinige armaturen en worden de cv-ketels vervangen door energiezuinige cv-ketels gecombineerd met een zonneboiler. Het  douchewater wordt na de renovatie duurzaam opgewarmd door zonne-energie.

  Meer info
 • Bijeenkomst collectieve financiering voor ondernemers

  (04-07-2017)

  De gemeente organiseerde op voorzet van het Economisch Platform Krimpenerwaard een informatieve en interactieve bijeenkomst over collectieve financiering voor lokale winkeliersverenigingen en ondernemerskringen. Ruim 25 aanwezigen namen actief deel aan de discussie over de voor- en nadelen van de mogelijkheden voor collectieve financiering. Ze stonden vooral stil bij de vraag wat je met een ondernemersfonds zou willen bereiken.

  Meer info
 • Agenda raadsvergadering 4 juli 2017

  (04-07-2017)

  Dinsdag 4 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van Krimpenerwaard om  20.00 uur in de raadzaal aan de  Burgemeester van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Toelating en beëdiging raadslid ChristenUnie, dhr. G. Both
  • Afscheid raadslid Ries van Kersbergen, VVD

  Meer info
 • Terugblik op de commissie Samenleving Bestuur Beheer en Verkeer 27 juni

  (04-07-2017)

  In een presentatie Groenonderhoud werd een toelichting gegeven op de huidige werkwijze, het gewenste onderhoudsniveau en het aantal meldingen dat de gemeente de afgelopen periode van inwoners heeft ontvangen. Het groenonderhoud is nog niet op orde maar er worden wel stappen gezet. Nu niet meer met gif gespoten wordt, kan geen preventief onderhoud meer plaatsvinden. Het onkruid en overdadig groen moet er eerst zijn voor het weggehaald kan worden. Het beheer vindt plaats na beoordeling op beeldkwaliteit. Voorheen werd een vast aantal keren per jaar gemaaid en geschoffeld. De komende periode wordt een aantal plantvakken aangepakt. Informatie over groenonderhoud staat op de website van de gemeente. https://www.krimpenerwaard.nl/inwoners/groenonderhoud

  Meer info
 • Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikt zwemdiploma’s uit aan vrouwen van niet-Westerse afkomst

  (04-07-2017)

  Op maandag 3 juli behaalden tien vrouwen van niet-Westerse afkomst hun zwemdiploma A in zwembad De Hofstee in Bergambacht. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek reikte de diploma’s uit aan de trotse vrouwen: “Het is een geweldige prestatie dat deze vrouwen in zo’n korte tijd hebben leren zwemmen! Ik verwacht dat de andere dertig vrouwen ook snel volgen.”

  Meer info
 • 10 nieuwe Nederlanders verwelkomd

  (04-07-2017)

  Op maandag 3 juli 2017 werd in de gemeente Krimpenerwaard een naturalisatieceremonie gehouden. Namens de burgemeester is door wethouder de heer Neven aan 10 inwoners (8 volwassenen en 2 kinderen) de Bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie uitgereikt.

  Meer info
 • Vrijwilligersvacatures uitgelicht

  (03-07-2017)

  De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

  Meer info
 • Huisbezoek aan mantelzorgers in Schoonhoven

  (03-07-2017)

  De Stichting Welzijn Ondersteuning Schoonhoven (SWOS) gaat huisbezoeken brengen aan mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief voor iemand uit hun omgeving zorgen.

  Er is veel veranderd in de wet- en regelgeving rondom mantelzorg. Dit zorgt ervoor dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Ook in 2017 zullen mantelzorgers veel zorg en ondersteuning blijven geven.

  Meer info
 • Buurtbemiddeling

  (03-07-2017)

  We lossen het samen op!

  De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling Kwadraad geeft informatie en advies over hoe u burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing.

  Meer info
 • Ziet u verstopte armoede binnen uw werkomgeving?  

  (03-07-2017)

  Geef kinderen de kans die ze verdienen! 

  Heeft u contact met kinderen die niet bij een sportclub kunnen, omdat hun ouders het geld niet hebben? Of kinderen die om financiële redenen niet aan muziek, toneel, dans, zang of beeldende kunst kunnen doen? U kunt ze helpen via het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds van de gemeente Krimpenerwaard.
   

  Meer info
 • Positieve reacties veerdienst Gouderak en Moordrecht

  (03-07-2017)

  Wethouders Pieter Neven (Krimpenerwaard) en Jan Hordijk (Zuidplas) staan samen met Erik van Toor (directeur Veerdienst Schoonhoven) nog even stil bij de verlenging van de structurele exploitatiebijdrage van beide gemeenten. Beide wethouders krijgen nu al veel positieve reacties uit Gouderak en Moordrecht op het besluit dat het veer de komende 5 jaar in stand blijft. De wethouders hopen dan ook dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van het veer, zodat het veer zijn dienst bewijst.

  Meer info
 • Melden via MijnGemeente-app

  (03-07-2017)

  We streven naar een schone, hele en veilige leefomgeving in de gemeente Krimpenerwaard. Samen kunnen we onze gemeente leefbaar houden. Inwoners moeten daarom gemakkelijk meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in de openbare ruimte. Dit kon altijd al via internet en de telefoon, maar daar is nu de MijnGemeente-app bijgekomen. Een korte omschrijving van de door u geconstateerde situatie (liefst met foto) en de locatie zijn genoeg.

  Meer info
 • Eerste Buddy Bench in de Krimpenerwaard

  (26-06-2017)

  ​Op woensdag 21 juni onthulde burgemeester Cazemier samen met wethouder Pieter Neven de eerste Buddy Bench van de Krimpenerwaard, de eerste van de provincie Zuid- Holland en waarschijnlijk pas de tweede van Nederland. Dit blauwe ‘vriendenbankje’ staat op het schoolplein van CBS De Ark in Bergambacht.

  Meer info
 • Routegebonden vervoer regionaal aanbesteed

  (23-06-2017)

  Het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer en op termijn delen van het dagbestedingsvervoer) is regionaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan Taxi Wegman en Willemsen de Koning. Het contract gaat 1 augustus 2017 in

 • Alle deelnemende gemeenten SVHW aangesloten op LV-WOZ

  (23-06-2017)

  Vanaf 21 juni zijn alle gemeenten die deelnemen aan SVHW aangesloten op de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). In juli 2016 heeft SVHW de gemeente Strijen als eerste van zijn 20 gemeentelijke deelnemers aangesloten. Nog geen jaar later en bijna één maand eerder dan gepland is het binnenkort mogelijk de WOZ-waarde van woningen van alle deelnemende gemeenten te raadplegen via het landelijke WOZ waardeloket. De inzet van de SVHW medewerkers en een unieke samenwerking met de leveranciers Centric en GeoTax maakte dit mogelijk.

  Meer info
 • Veel belangstelling voor folders Krimpenerwaard

  (19-06-2017)

  De Krimpenerwaard is een oer-Hollands poldergebied met een ongekende charme en eigenheid. Maar onbekend maakt onbemind..

  Gemeente Krimpenerwaard vindt het daarom belangrijk om de toeristisch-recreatieve sector een impuls te geven en het gebied méér op de kaart te zetten. Joke en Klaas de Wit van stichting promotie Krimpenerwaard zijn hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben folders verspreid in de buurgemeenten.

  Meer info
 • Timmerlieden redden persoon en hond uit brandend huis

  (06-06-2017)

  Twee oplettende timmerlieden hebben er vanochtend voor gezorgd dat een persoon en hond ongedeerd konden wegkomen uit hun brandende woning. Burgemeester Cazemier spreekt van een heldendaad en zal de redders persoonlijk bedanken voor hun oplettendheid.

 • Bezoekt u een evenement? Bereid u voor!

  (31-05-2017)

  Voorbereid naar een groot evenement gaan kan het verschil maken bij een calamiteit. Zorg dat u weet waar u naar toe moet als (ernstige) calamiteiten ontstaan tijdens het evenement.

  Meer info
 • GFT centrum Haastrecht wordt maandag 29 mei opgehaald

  (24-05-2017)

  Het GFT-afval in het centrum van Haastrecht wordt maandag 29 mei opgehaald en niet op zaterdag 27 mei, zoals op de afvalkalender staat vermeld.

  Meer info
 • 17 en 18 juni is Stap uit je Stad-weekend

  (22-05-2017)

  ‘Bling Bling in de Polder’ in Schoonhoven en ‘Proef de Polder’ in Stolwijk zijn twee van de maar liefst 40 enorm leuke uitstapjes die Stap uit je Stad in het weekend van 17 en 18 juni aanbiedt. De gemeente Krimpenerwaard is er trots op dat zij stedelingen en inwoners uit de regio zoveel heeft te bieden. Door deze twee uitjes kunnen zij kennismaken met al het moois dat in onze gemeente te vinden is.

  Meer info
 • Intentieverklaring voor schoon en veilig winkelen in  Lekkerkerk

  (03-04-2017)

  Ondernemerscoöperatie Lekkerkerk, politie, brandweer en de gemeente Krimpenerwaard hebben op 20 maart een intentieverklaring ondertekend. Hiermee beloven deze partijen elkaar zich in te zetten voor een Keurmerk op het gebied van Veilig Ondernemen.

  Meer info
 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  (22-03-2017)

  Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Krimpenerwaard. Het opkomstpercentage in de gemeente is 86,46%.

  Meer info
Archief