Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergoeding planschade  wordt een drempelbedrag van € 300,- in rekening gebracht. U krijgt dit bedrag terug als de gemeente de vergoeding (deels) toekent.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
  • U kon deze schade niet voorzien op het moment dat u de woning, het bedrijfspand of de grond kocht.
  • U hebt niet op een andere manier een vergoeding gekregen, bijvoorbeeld door onteigening.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het planologische besluit onherroepelijk is geworden.

Wat moet ik doen?

Aanvragen en behandeling

De gemeente heeft een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Krimpenerwaard. Hierin staat de procedure beschreven.

Planschadevergoeding kunt u aanvragen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. U vindt dit formulier onder 'Te downloaden' onderaan deze pagina.

Vergoeding voor de schade

De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En dus niet via een vergelijking van de feitelijke situatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de oude maximale planologische mogelijkheden en naar de nieuwe maximale planologische mogelijkheden.

Planschade is schade als gevolg van een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente. De schade wordt nooit helemaal vergoed. Daarom spreekt de wet over een "tegemoetkoming in planschade". 2% tot 5% van het schadebedrag is het zogenoemde maatschappelijke risico. Dit komt voor rekening van de eigenaar.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.