Op verschillende delen op de Bornepas en Oost-Vlisterdijk is sprake van afkalving van de weg, waarbij delen van de oever in het water dreigen te glijden. Dit kan leiden tot scheurvorming in het wegdek. Om verdere afkalving en schade te voorkomen, brengen wij onderwaterbeschoeiing aan op de locaties waar afkalving optreedt. Ook het huidige asfalt op de rijbaan voldoet op meerdere plekken niet meer aan de gewenste kwaliteit. Daarom wordt de huidige asfaltlaag hier verwijderd en een nieuwe aangebracht.

Bekijk het projectgebied

Planning

Eerste en tweede kwartaal 2024: plaatsen van onderwaterbeschoeiing

De aanleg van de onderwaterbeschoeiing staat gepland in het eerste en tweede kwartaal van 2024 en gebeurt in opeenvolgende fases van ongeveer 100 meter per keer. Het totale werk duurt naar verwachting 25 weken. De firma de Heer land en water voert de werkzaamheden uit op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

Derde kwartaal 2024: asfaltwerkzaamheden

De asfaltwerkzaamheden zijn gepland direct na de afronding van de beschoeiingswerkzaamheden, naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 en duren ongeveer 8 weken.

Overlast

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar

Tijdens de uitvoering van de onderwater beschoeiingswerkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Voor niet-bestemmingsverkeer wordt de weg tijdens de werkzaamheden afgesloten en omgeleid.

Invloed op bereikbaarheid

De asfaltwerkzaamheden worden ook in fases uitgevoerd. Op de delen waar wordt gewerkt aan het asfalt, zullen merkbare gevolgen zijn voor de bereikbaarheid. Samen met de aannemer (die nog moet worden gekozen), stellen we een plan op om hiermee om te gaan.

Aannemer en toezichthouder

De aannemer die de beschoeiingswerkzaamheden uitvoert, is firma de Heer land en water in Lopik. Voor de asfaltwerkzaamheden moet de aannemer nog gekozen worden.

Het toezicht op de uitvoering gebeurt door een medewerker van het ingenieursbureau IBKW. Dit is de heer M. Erkel. Hij beoordeelt of de aannemer het werk volgens afspraak en planning uitvoert. Ook is de heer Erkel uw aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06-22480261 of door te mailen naar project.oostvlisterdijkbonrepas@krimpenerwaard.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Wij helpen u graag. Stel uw vraag via het contactformulier, of neem contact met ons op via de onderstaande gegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier